راهنمای طلاق

مهریه زن در طلاق چگونه دریافت می‌شود؟

دعاوی خانوادگی حجم بالایی از پرونده های دادگستری را به خود اختصاص داده اند که در این زمینه احکام مختلفی نیز صادر شده است.

مطالبه مهریه و طلاق جز شناخته شده ترین موضوعات مرتبط با امور خانواده مطرح می شود که قانونگذار شرایط خاصی را برای آن ها تعیین کرده است.

نوشته های مشابه

اصولا زمانی که بحث طلاق مطرح می شود، نحوه و شرایط پرداخت مهریه زن نیز حائز اهمیت شده و باید تکلیف و وضعیت آن نیز مشخص شود.  با توجه به نوع مهریه، زن می تواند آن را از همسر خود مطالبه کند یا از طریق مراجع قانونی مهریه را به اجرا بگذارد.

مهریه و طلاق تا حد زیادی به هم مرتبط هستند و در قانون ایران نیز مقررات مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. مهریه حق قانونی زن محسوب می شود و بعد از عقد ازدواج به تملیک آن در می آید.

به لحاظ قانونی امکان اسقاط حق مهریه برای خانم وجود ندارد مگر آن که زوجه به اختیار خود اقدام به بذل آن نماید.

اصولا بخشش مهریه زمانی مطرح می شود که زوجه قصد طلاق دارد اما همسر او تمایلی به این امر نداشته و برای جلب رضایت مرد بابت طلاق اقدام به بخشش مهریه خود می کند. بذل مهریه می تواند تمام یا قسمتی از آن باشد. در این صورت طلاق به صورت توافقی رخ می دهد.

با توجه به این که مهریه جزو حق و حقوق قانون زنان به شمار می رود و بعد از طلاق نیز پشتیبان مالی مناسبی برای آن ها محسوب می شود، تحت هر شرایطی زوج موظف به پرداخت آن می باشد.

در واقع زوج می بایست در صورت مطالبه همسر خود اقدام به پرداخت مهریه کند.

لازم به ذکر است که در طلاق توافقی، زوجین باید در خصوص شرایط مهریه به توافق کلی با یکدیگر برسند. در واقع تا زمانی که تکلیف قانونی مهریه مشخص نشده باشد، زوجین نمی توانند به صورت توافقی از هم جدا شوند.

در این نوع طلاق علاوه بر توافق طرفین در مورد جدایی می بایست در مورد مسائلی مانند مهریه نیز به اجماع کلی برسند.

زمانی که طرفین برای طلاق اقدام می کنند، دادگاه شرایط حقوق قانونی زن مانند مهریه، نفقه و غیره را مورد پرسش قرار می دهد. در واقع زوجینی که قصد طلاق دارند، قبل از آن می بایست وضعیت مهریه را مشخص کرده باشند تا دادگاه مجوز طلاق را صادر کند.

مطابق قانون حمایت خانواده، امکان ثبت رسمی طلاق در دفتر خانه بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم سازش امکان پذیر نمی باشد. تا زمانی که دادگاه مجوز طلاق را صادر نکرده باشد، امکان ثبت آن در محضر وجود ندارد.

در ارتباط با نحوه مطالبه مهریه خانم در طلاق سوالات مختلفی مطرح می شود که به طور مثال زوجه چگونه می تواند بعد از طلاق یا قبل از آن مهریه خود را مطالبه کند؟ آیا تنها امکان مطالبه مهریه بعد از طلاق وجود دارد یا خیر؟ زوجه برای به اجرا گذاشتن مهریه خود می بایست به کدام مرجع قانونی مراجعه کند؟

در حالت کلی مطالبه مهریه زوجه از طریق اداره ثبت و دادگاه خانواده امکان پذیر است. مطالبه مهریه از طریق مراجع قانونی زمان مطرح می شود که زوجین در خصوص این گونه مسائل با یکدیگر به توافق نرسیده اند و زوجه برای احقاق حق قانونی خود از طریق مراجع ذی صلاح اقدام به دریافت مهریه می کند.

البته با توجه به رویه جدید قانون، زن برای دریافت مهریه خود می بایست ابتدا به اداره ثبت بخش اجراییه آن مراجعه کند و از این طریق به مهریه خود برسد.

در واقع مانند سابق امکان مراجعه مستقیم به دادگاه برای دریافت مهریه وجود ندارد و الزاما در وهله اول می بایست به اداره ثبت مراجعه گردد.

معرفی انواع مهریه

مهریه می تواند به صورت توافقی بین زوجین تعیین شود و یا اگر شرایط مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده باشد، به معنی عدم پرداخت مهریه به زوجه نمی باشد. مطابق قانون مهریه تحت هر شرایطی باید به زن پرداخت شود و مرد نمی تواند از پرداخت آن استنکاف کند.

مالی که به عنوان مهریه قرار داده می شود باید دارای ارزش اقتصادی و از شرایط مشروعیت نیز برخوردار باشد. در حال حاظر با توجه به عرف جامعه ما، سکه بهار آزادی به عنوان مهریه قرار داده می شود ولی به لحاظ قانونی هیچ الزامی در این زمینه وجود ندارد.

مهریه انواع مختلفی دارد و بر حسب موضوع آن به چند دسته تقسیم بندی می شود. مهریه با توجه به شرایط استطاعت و بر اساس تعیین مهر در نکاح به انواع گوناگونی تقسیم شده که هر کدام شرایط و مقررات خاصی دارند.

مهریه

مهریه بر اساس تعیین مهر در نکاح

اقسام مهریه از نظر تعیین مهر در نکاح عبارت است از مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه که در ادامه به شرح و تفسیر آن ها می پردازیم.

  • مهر المسمی: این نوع مهریه به صورت توافقی در زمان عقد ازدواج تعیین شده که مرد متعهد به پرداخت آن می شود. در واقع مهر المسمی در عقد نامه ذکر شده و باید به میزان تعیین شده به زوجه پرداخت گردد.
  • مهر المثل: گاهی اوقات مهریه زن در عقدنامه ذکر نشده و همچنین هیچ توافقی در این زمینه بین طرفین حاصل نمی شود. در این صورت زوجه مستحق دریافت مهر المثل است.

ماده 1087 قانون مدنی در مورد مهر المثل این گونه بیان می کند: « اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.»

به موجب ماده 1091 قانون مدنی، برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

  • مهر المتعه: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زوجه مستحق مهر المتعه است. پس شروط اصلی برای تعلق مهرالمتعه به عدم تعیین آن در عقد نامه و وقوع طلاق قبل از نردیکی بین زوجین می باشد.

مهریه از نظر شرایط استطاعت

مهریه بر اساس شرایط استطاعت به عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم بندی می شود. تعیین این دو نوع مهریه می تواند به صورت توافقی صورت گیرد که در زمان ثبت ازدواج در محضر، نوع آن مشخص می شود.

شرایط پرداخت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه با یکدیگر متفاوت است که در این زمینه زوجین بهتر است به توافق کلی برسند.

  • مهریه عندالمطالبه: مهریه عندالمطالبه به این معنا است که زوجه هر زمان مهریه خود را مطالبه کند، زوج می بایست اقدام به پرداخت آن نماید. در واقع با شروع زندگی مشترک و تعلق مهریه به زوجه، در صورت عندالمطالبه بودن مهریه امکان تقاضای آن در هر زمانی وجود دارد.

زمانی که زوجه اقدام به مطالبه مهریه عندالمطالبه می کند، زوج باید در دادگاه عدم توانایی مالی خود در پرداخت مهریه را ثابت کند. در این صورت مرد می تواند درخواست اعسار دهد و با پذیرش آن توسط دادگاه، پرداخت مهریه برای زوج به صورت قسط بندی می شود.

  • مهریه عندالاستطاعه: در مهریه عندالمطالبه شرایط و اوضاع مالی مرد مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع پرداخت این نوع مهریه با توجه به توانایی و استطاعت مالی زوج صورت می گیرد.

زوجه برای به اجرا گذاشتن مهریه عندالاستطاعه باید بتواند تمکن مالی مرد در دادگاه را به اثبات برساند. به بیان دیگر اگر زوجه می خواهد اقدام به دریافت مهریه عندالاستطاعه کند، می بایست در دادگاه این موضوع را ثابت کند که مرد از شرایط و اوضاع مالی مناسب برای پرداخت مهریه برخوردار می باشد ولی به دلایل مختلف از پرداخت مهریه امتناع می کند.

با توجه به قانون جدید مهریه امکان اخذ حکم جلب زوجه تا 110 سکه وجود دارد. در واقع تا 110 سکه مهریه به صورت عندالمطالبه می باشد و بیشتر از آن با توجه به توانایی و تمکن مالی مرد به شکل عندالاستطاعه است.

نحوه مطالبه مهریه در طلاق

همانطور که گفته شد، مطالبه مهریه در زمان طلاق از طریق مراجعه به اداره ثبت و دادگاه خانواده امکان پذیر است. در رویه سابق زوجه می توانست برای به اجرا گذاشتن مهریه به اختیار خود از طریق اجراییه ثبت و دادگاه اقدام کند اما با تصویب بخشنامه جدید قوه قضاییه، برای طرح دعاوی مرتبط با مهریه، اداره ثبت صلاحیت به رسیدگی دارد.

می توان گفت که زن برای وصول مهریه باید در وهله اول به اداره ثبت مراجعه کند و اگر بعد از گذشت مدت زمان قانونی به نتیجه دلخواه خود نرسید، می تواند مهریه را از طریق دادگاه به اجرا بگذارد.

با تصویب بخشنامه جدید در مورد مهریه به نوعی حجم کاری دادگاه های خانواده کاهش یافت و متقاضیان دریافت مهریه باید به اجراییه ثبت مراجعه کنند. برخلاف قانون سابق، امکان مراجعه مستقیم برای دریافت مهریه به دادگاه وجود ندارد و طرفین باید از طریق اداره ثبت اقدام کنند.

مهریه

مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت

وصول مهریه از طریق اداره ثبت به روش های مختلفی صورت می گیرد و زوجه باید تمام مراحل قانونی را برای دریافت مهریه به طور کامل طی کند. برای مطالبه مهریه از طریق اجراییه ثبت نیازی به مراجعه به دادگاه و انتظار برای صدور حکم نیست.

زوجه ابتدا به دفتر خانه ای که ازدواج در آن به صورت رسمی ثبت شده است، مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه می کند. زوجه باید سند ازدواج را به دفتر خانه ارائه دهد تا از طریق آن صدور اجراییه انجام شود.

تقاضای صدور اجراییه نسبت به مقداری از مهریه یا تمام آن انجام می شود. در واقع زوجه می تواند تمام مهریه یا بخشی از آن را از طریق اجراییه ثبت تقاضا کند.

در سند ازدواج بخش مهریه توسط دفتر خانه درج می شود که اجراییه به همان میزان مهریه تقاضا شده صورت می گیرد. یعنی به همان میزان مهریه ای که از سوی زوجه تقاضا شده، از طرق دیگر امکان پیگیری وجود ندارد. به طور مثال مهریه خانم 200 سکه بهار آزادی است که تنها به میزان 100 سکه تقاضا صدور اجراییه شده است. بنابراین زوجه برای مطالبه مهریه تا 100 سکه فقط می تواند از طریق اداره ثبت اقدام کند. البته مابقی مهریه که تقاضا صدور اجراییه نشده است از روش های دیگر مانند مراجعه به دادگاه امکان پذیر است.

در این صورت دفتر خانه به زوجه برگه اجراییه می دهد که از طریق آن می تواند به اجرای ثبت مراجعه کند. سپس در اجراییه ثبت برای زوجه پرونده تشکیل شده و این موضوع از طریق اداره ثبت به زوج اطلاع رسانی می شود.

اجراییه ثبت به مدت 10 روز به زوج فرصت می دهد تا برای پرداخت مهریه اقدام کند. در غیر این صورت اموال وی شناسایی و توقیف می شوند. پرداخت مهریه زوجه از طریق اموال و دارایی مرد صورت می گیرد. به این طریق زن به مهریه خود که در واقع حق قانونی او می باشد، می رسد.

وصول مهریه از طریق دادگاه خانواده

در این صورت اولین قدم برای مطالبه مهریه از دادگاه، تقدیم دادخواست متناسب با موضوع دعوا است. زوجه در وهله اول می بایست اقدام به تنظیم دادخواست مهریه نماید.

دادخواست نویسی اصول و مقررات مشخصی در قانون دارد و برای بررسی توسط دادگاه باید تمام تشریفات قانونی در آن رعایت شود.

در دادخواست مهریه باید تمام مشخصات و اطلاعات خواهان و خوانده ذکر شده و سایر مقررات لازم رعایت شود. در دعوی مهریه علی القاعده خواهان زوجه و خوانده زوج می باشد.

بعد از تنظیم دادخواست مهریه، باید در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. سپس به صورت الکترونیک دادخواست مزبور به دادگاه خانواده فرستاده می شود.

مدیر دفتر دادگاه ابتدا دادخواست مطالب مهریه را مورد بررسی قرار می دهد. چنانچه دادخواست مزبور حاوی یکسری اشکالات رایج حقوقی باشد، توسط دادگاه رد می شود و خواهان می بایست اقدام به رفع نواقص نماید.

در صورتی که دادخواست مهریه تکمیل باشد، برای رسیدگی به پرونده، وقت دادرسی تعیین شده و سپس طرفین در جلسات حضور پیدا می کنند. زوجین برای اثبات ادعای خود باید دلایل و مدارک کافی در اختیار دادگاه قرار دهند.

در نهایت دادگاه با پذیرش ادعای زوجه، رای مقتضی را صادر کرده و زوج ملزم به پرداخت مهریه می شود.

در صورتی که طرفین نسبت به رای دادگاه اعتراض داشته باشند، می توانند آن را از طریق دادگاه تجدید نظر پیگیری کنند. در مورد دعاوی مرتبط با مهریه، اصولا رای به نفع زوجه صادر می شود و زوج می تواند اعتراض خود را بابت رای صادره اعلام کند تا در مرجع تجدید نظر به آن رسیدگی شود.

مهریه

توقیف اموال زوج برای مطالبه مهریه

اختلافات و دعاوی مطرح شده در مورد مهریه بعد از طلاق به این دلیل می باشد که زوجین در این زمینه به توافق کلی با یکدیگر نمی رسند. در واقع مرد در مورد پرداخت مهریه ایفای تعهد نمی کند و زن برای وصول مهریه از طریق مراجع ذی صلاح اقدام می کند.

زمانی که زوجه برای مطالبه مهریه خود اقدام می کند، اجراییه ثبت در وهله اول اموال و دارایی مرد را مورد توقیف قرار نمی دهد. بلکه زوج از زمان ابلاغ اجراییه به مدت 10 روز فرصت دارد تا تکلیف مهریه زوجه را مشخص کند.

اگر در مهلت قانونی اقدام موثری از سوی مرد مبنی بر پرداخت مهریه صورت نگرفت، مرحله توقیف اموال زوج در دستور کار اداره ثبت قرار می گیرد.

در این صورت زوجه می بایست اموال و دارایی مرد را به اداره ثبت معرفی کند تا اقدامات لازم برای توقیف اموال صورت گیرد. روند توقیف اموال مرد به این شکل است که ابتدا اموال مرد توسط اجراییه ثبت کارشناسی شده و بهای آن ارزیابی می شود. سپس با کارشناسی هاص صورت گرفته اموال زوج به مزایده گذاشته می شود.

سوال اساسی که ممکن است مطرح شود این است که چنانچه در مهلت زمان 10 روز و تا قبل از عملیات توقیف توسط اداره ثبت، زوج اموال خود را به دیگری انتقال دهد، تکلیف زوجه چه خواهد بود؟

حال فرض کنیم که زوج پس از اطلاع از این که زوجه می خواهد مهریه را مطالبه کند، اموال خود را به شخص دیگر منتقل می کند که زوجه به خواسته خود نرسد.

باید گفت اگر از طریق ثبتی اقدام شده باشد و پس از ابلاغ اجراییه زوج این عمل را انجام دهد، تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین به لحاظ حقوقی و کیفری قابل پیگیری می باشد.

در واقع زوج با انتقال مال به دیگری در این شرایط مرتکب جرم شده است و قابل تعقیب کیفری از طریق مراجعه قضایی می باشد.

تفاوت مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت و دادگاه

  • برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه باید دادخواست ارائه شود اما در اجرای ثبت چنین رویه ای وجود ندارد.
  • در اقدام از طریق اداره ثبت نمی توان زوج را حبس و زندانی کرد اما از طریق دادگاه چنین امکانی وجود دارد.
  • ممنوع الخروجی مرد در دادگاه مستلزم رای قطعی می باشد اما از طریق اداره ثبت به راحتی صورت می گیرد. زمانی که زوجه درخواست ممنوع الخروجی زوج را از دادگاه پیگیری می کند، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود، از فرار مرد به خارج از کشور نمی توان جلوگیری کرد.

چگونه دادخواست مرتبط با مهریه و طلاق تنظیم کنیم؟

طرح دعاوی حقوقی از طریق دادخواست صورت می گیرد و باید با رعایت تشریفات قانونی به مرجع صالح تقدیم شود. در زمان تنظیم دادخواست مهریه باید تمام اطلاعات ضروری از قبیل مشخصات خواهان (زوجه) و خوانده (زوج) درج شود و همچنین سند ازدواج و سایر مدارک لازم نیز ضمیمه شود.

اصولا دادخواست نویسی توسط وکلا و کارشناسان حقوقی مجرب انجام می شود و باید کلیه شرایط و ضوابط قانونی در آن رعایت شود. به همین جهت تنظیم دادخواست مطالبه مهریه را می توانید به عهده سایت طلاق 24 قرار دهید تا به بهترین شکل ممکن نحوه تهیه و تنظیم آن صورت گیرد.

طلاق 24 با تجربه چندین ساله در زمینه تنظیم انواع اوراق قضایی نظیر شکوائیه، دادخواست، لوایح دفاعیه و غیره می تواند شما را در ارائه انواع دادخواست نظیر مطالبه مهریه و همچنین طلاق نیز یاری نماید.

با توجه به این که تنظیم دادخواست مستلزم رعایت اصول و تشریفات قانونی خاصی است، به شما توصیه می کنیم تهیه این گونه اوراق قضایی را به سامانه ما بسپارید.

مهریه

مشاوره حقوقی در مورد مهریه در طلاق

طرح دعاوی خانواده پیچیدگی های خاص خود را دارند و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد.

متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه طلاق و مطالبه مهریه به دلیل عدم اطلاع از راه و روش های قانونی و حقوقی می باشد و به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می تواند در این زمینه موثر باشد.

در ارتباط با پرونده های مهریه و طلاق، اخذ وکیل می تواند کمک فراوانی به شاکی نماید و در روند رسیدگی به پرونده تاثیر به سزایی خواهد داشت اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل برای پرونده مهریه وجود نداشته باشد.

در این صورت بهترین گزینه برای طرح دعاوی مرتبط با مهریه، مشاوره های حقوقی به صورت آنلاین و تلفنی است.

مشاوره های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می توان اطلاعات لازم در مورد نحوه وصول مهریه در زمان طلاق و غیره را کسب کرد.

سایت طلاق 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور خانواده و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند شما را در تمامی مراحل مطالبه مهریه راهنمایی نماید.

مشاوره حقوقی در ارتباط با مسائل مهریه توسط سایت طلاق 24 به صورت تخصصی انجام می شود و یقینا به راحتی می توانید اقدام به مطالبه مهریه نمایید.

همچنین تهیه و تنظیم انواع دادخواست مهریه و طلاق نیز با موضوعات گوناگون به صورت کاملا تخصصی توسط این سایت صورت می گیرد.

برای آن که بتوانید مهریه خود را از همسرتان بگیرید و از طریق مراجع قانونی اقدام کنید، باید اطلاعات حقوقی به میزان کافی داشته باشید. به همین جهت برای تنظیم دادخواست مهریه و دریافت مشاوره های حقوقی در این زمینه می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

کلیه خدمات حقوقی مربوط به مسائل مهریه، طلاق و سایر مسائل و مشکلات حقوقی در امور خانواده را با بهترین شرایط ممکن در اختیار شما قرار می دهیم.

نحوه مطالبه مهریه در طلاق چگونه است؟

در مورد مطالبه مهریه در زمان طلاق از طریق اداره ثبت و در مواردی خاص از طریق دادگاه خانواده امکان پذیر است.

آیا برای مطالبه مهریه در زمان طلاق می توان مستقیما به دادگاه مراجعه کرد؟

خیر، در حال حاظر امکان مراجعه مستقیم برای مطالبه مهریه به دادگاه خانواده وجود ندارد و برای وصول مهریه می بایست به اداره ثبت مراجعه کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱