راهنمای طلاق

دلایل طلاق در دادگاه چیست؟

طلاق امری ناپسند در دین اسلام است و همواره به جوانان توصیه می شود تا در صورت بروز اختلافات تصمیم به جدایی از هم نگیرند.

در جامعه ما طلاق ممکن است به دلایل مختلف از سوی طرفین تقاضا شود اما پذیرش آن از سوی دادگاه منوط به رعایت شرایط قانونی است.

نوشته های مشابه

در واقع اگر درخواست طلاق مبنای قانونی نداشته باشد، تحت هیچ شرایطی از سوی مرجع صالح پذیرش و تایید نخواهد شد. به همین جهت زوجین باید دلایل منطقی برای طلاق در دادگاه مطرح کنند.

گاهی اوقات اختلافات میان زوجین به گونه ای است که طلاق تنها ترین راه برای جدایی محسوب می شود و روش دیگری در این زمینه وجود ندارد.

دادگاه های ایران در وهله اول با درخواست طلاق از سوی زوجین موافقت نمی کنند و برای آن ها جلسات مشاوره ای متعددی برگزار می کنند. در جلسات مشاوره ای ابتدا توضیحات و علت تصمیم زوجین برای جدایی مورد سوال قرار می گیرد. سپس توصیه های مختلفی به زن و شوهر ارائه می شود.

هدف از برگزاری جلسات مشاوره ای این است که تا حد زیادی از طلاق زوجین جلوگیری شود و به نوعی آن ها از انجام این تصمیم صرف نظر کنند.

طلاق می تواند به درخواست مرد یا زن صورت گیرد. تصور اغلب افراد این است که طلاق در انحصار مردان است و زنان از این حق برخوردار نیستند. در علم حقوق طلاق نوعی ایقاع محسوب می شود، به این معنا که تنها با اراده یک طرفه انجام می شود. اما در قانون شرایطی در نظر گرفته شده است تا زوجه بتواند تقاضای طلاق کند.

در واقع در قانون هیچ منعی بابت درخواست طلاق از سوی زن وجود ندارد اما باید شرایط آن موجود باشد. به بیان دیگر تا زمانی که شرایط قانونی وجود نداشته باشد، دادگاه با درخواست طلاق از جانب زن موافقت نمی کند.

در صورتی که زن اصرار به طلاق داشته باشد و مصمم به طلاق باشد، تحت شرایطی می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه این موضوع را مطرح کند.

طلاق یک امر بدیهی و اجتناب ناپذیر است و در تمام کشور های دنیا رخ می دهد. راه حل های مختلفی برای کاهش وقوع طلاق اتخاذ شده است اما در این زمینه تاثیر نداشته است.

با توجه به آمار موجود و بررسی های انجام شده در یک دهه گذشته وقوع طلاق در کشور ما به طرز عجیبی افزایش یافته است که عمدتا عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن دخیل می باشد.

دلایل وقوع طلاق می تواند متنوع باشد و صرفا به یک سری موضوعات خاص محدود نمی شود. تنفر زن از مرد یا بالعکس یکی از دلایل رایج طلاق به شمار می رود که در این حالت زوجین می توانند به صورت توافقی از هم جدا شوند.

اگر زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد و این موضوع نزد دادگاه ثابت شود، در صورت عدم رضایت مرد نیز امکان وقوع طلاق وجود دارد. همچنین اعتیاد شدید مرد به انواع مواد مخدر می تواند از دلایل دیگر طلاق در دادگاه محسوب شود.

اگر تقاضای طلاق از طرف زن باشد، باید دلایل و مستندات قانونی به دادگاه ارائه دهد تا درخواست وی مورد پذیرش قرار گیرد. به طور مثال زن در دادگاه ادعا می کند که شوهرش زیاد به او توجه عاطفی نمی کند و به همین جهت درخواست طلاق می کند.

با توجه به این که دلیل زوجه موجه و مستند به شرایط قانونی نیست، بنابراین دادگاه با تقاضای طلاق موافقت نمی کند.

طلاق

مهم ترین دلایل طلاق از سوی زن

همانطور که گفته شد، زن برای درخواست طلاق باید یک سری دلایل موجه و قانونی در دادگاه ارائه دهد، در غیر این صورت با تقاضای وی موافقت نمی شود. اگر طلاق به صورت توافقی باشد، نیازی به ارائه دلایل و مستندات قانونی از سوی زوجه نمی باشد.

اگر مرد تحت هیچ شرایطی با طلاق موافقت نکند و زن دلایل موجه برای این امر نداشته باشد، شرایط برای طلاق دشوار می شود.

در این صورت زن باید مرد را با ترفند های مختلف متقاعد کند تا وی رضایت به طلاق دهد. برخی از زنان برای این که شوهر خود را به طلاق متقاعد کنند، بخشی از حقوق قانونی خود را می بخشند. به طور مثال زن می تواند با بخشش نیمی از مهریه یا تمام آن مرد را برای طلاق راضی کند.

با توجه به این که امکان درخواست طلاق از طرف زوجه وجود دارد، اما سوال اساسی اینجاست که تحت چه شرایطی زن می تواند درخواست طلاق دهد؟ در قانون مدنی به موارد طلاق از جانب زن اشاره شده که هر کدام از شرایط خاصی برخوردار هستند. طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

نفقه یکی از حق و حقوق قانونی و شرعی زن در دوران زندگی مشترک محسوب می شود که باید از طرف مرد پرداخت شود.

البته در شرایطی امکان عدم تعلق نفقه به زوجه وجود دارد که در این صورت مرد می تواند از انجام آن امتناع ورزد. حال یکی از مواردی که حق طلاق را برای زن به وجود می آورد، عدم پرداخت نفقه از جانب زوج می باشد.

به موجب ماده 1129 قانون مدنی« در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید، ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

مطابق این ماده، تحت هر شرایطی اگر پرداخت نفقه از جاناب مرد صورت نگیرد، زن می تواند به راحتی تقاضای طلاق بدهد. حتی اگر زوجه از توانایی مالی برای پرداخت نفقه برخوردار نباشد، باز هم حق طلاق برای زوجه به وجود می آید.

در مواردی مرد از تمکن مالی برخوردار است، اما عمدا از پرداخت نفقه امتناع می کند که در این صورت زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه شکایت طلاق را تنظیم نماید.

طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

عسر و حرج زوجه دلیل دیگر برای تقاضای طلاق از طرف زن به شمار می رود. منظور از عسر و حرج زوجه این است که امکان ادامه زندگی برای زن وجد ندارد و زندگی با مرد برای او طاقت فرسا و سخت شده است.

در واقع ممکن است شرایطی در زندگی مشترک زوجین حاصل شود که ادامه زندگی را برای زوجه دشوار می کند. در این صورت زن می تواند از طریق مراجع قانونی شکایت طلاق را مطرح کند.

ماده 1130 قانون مدنی عسر و حرج را اینگونه تعریف کرده است: « عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.»

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

 1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
 2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
 3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
 4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
 5. ابتلای زوج به بیماری ‌های صعب ‌العلاج روانی یا هر عارضه‌ صعب ‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

در ارتباط با ضرب و شتم زوجه باید به این نکته توجه کرد که اثبات آن در دادگاه تحت شرایط خاصی صورت می گیرد.

اگر زوجه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قصد شکایت از همسر خود را دارد، باید ابتدا به پزشکی قانونی مراجعه کند تا وقوع این حادثه به اثبات برسد. سپس با دریافت گواهی از سوی پزشکی قانونی آن را در اختیار دادگاه قرار می دهد و در این صورت به راحتی زوجه می تواند خود را مطلقه کند.

موارد فوق می تواند حق طلاق را برای زوجه ایجاد کند. در این صورت زوجه باید در محضر دادگاه وقوع چنین رفتار هایی را به اثبات برساند.

اگر هر یک از این مصادیق برای دادگاه محرز نشوند، درخواست شکایت طلاق از سوی زن پذیرفته نخواهد شد.

لازم به ذکر است که مصادیق عسر و حرج تنها به موارد ذکر شده در ماده 1130 قانون مدنی محدود نمی شوند، بلکه مواردی دیگر که عسر و حرج زوجه را ثابت کند نیز از موارد طلاق از طرف زن محسوب خواهد شد.

طلاق

طلاق به دلیل غیبت بیش از چهار سال

برای شخصی که مطابق قانون غایب مفقودالاثر است، غیبت بیش از چهار سال می تواند حق طلاق را برای زن ایجاد کند. غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت طولانی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

به موجب ماده 1029 قانون مدنی: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت حاکم او را طلاق می دهد.»

لازم به ذکر است که اگر شخصی به دلایل مختلف از خانواده و زندگی خود دور بوده ولی اطلاعاتی از او در دسترس باشد، غایب مفقود الاثر به شمار نمی رود و در صورت غیبت بیش از چهار سال برای زن حق طلاق ایجاد نخواهد شد.

به طور مثال شخصی به دلیل شرایط کاری خود مجبور است چند سال در نقطه دیگری از کشور حضور داشته باشد و به همین جهت از زندگی خود دور است. در این صورت با اطلاع داشتن زوجه از این شرایط، نمی توان به واسطه غیبت بیش از چهار سال او، حق طلاق را برای زن در نظر گرفت.

وکالت در طلاق چگونه است؟

یکی از موارد امکان درخواست طلاق از طرف زوجه، وکالت در طلاق می باشد. وکالت در طلاق می تواند به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج لحاظ شود.

به این صورت که زوجین می توانند در زمان عقد ازدواج با هم توافق کنند تا وکالت در طلاق به طور دائم به زن داده شود و همچنین در عقد نامه درج شود.

ماده 1119 قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: « طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد»

مطابق ماده مزبور یکی از موارد طلاق از طرف زن آن است که زوج به زوجه وکالت دهد تا با تحقق شرایطی مانند ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه سازد و طلاق خود را از مرد بگیرد.

وکالت در طلاق به این معناست که زن از طرف مرد می تواند هر زمان که تمایل داشت درخواست طلاق بدهد. البته در وکالت نامه مرد می تواند شرایطی را ذکر کند که در صورت حصول آن ها زن حق طلاق خواهد داشت. در این صورت اگر شرایط مندرج در وکالت نامه به صورت کامل اجرا نشوند، زوجه حق تقاضای طلاق نخواهد داشت.

حال ممکن است وکالت در طلاق به صورت مطلق باشد؛ یعنی زوجه تحت هر شرایطی می تواند خود را مطلقه سازد. در وکالت نامه طلاق به نحو مطلق، شرایطی از سوی مرد در نظر گرفته نشده است و به همین جهت زن می توان به راحتی درخواست طلاق بدهد.

طلاق

طلاق از سوی مرد به دلیل عدم برقراری رابطه جنسی

مرد قانونا این اختیار را دارد تا بدون ارائه دلایل قانع کننده به دادگاه، درخواست طلاق نماید. در صورتی که طلاق از سوی مرد باشد، رضایت زن شرط نیست و به راحتی امکان تقاضای چنین امری وجود دارد.

حال زمانی که زوج به دلایل مختلف مانند عدم برقراری رابطه جنسی درخواست طلاق می دهد، ممکن است زوجه از یکسری حق و حقوق قانونی خود محروم شود.

زن باید در برابر خواسته های شرعی و قانون مرد تمکین کند. عدم تمکین زن می تواند عواقب جبران ناپذیری برای او به همراه داشته باشد. اگر زوج هیچ گونه عذر شرعی نداشته باشد و تقاضای رابطه جنسی کند، زوجه موظف به قبول درخواست مزبور است.

 • اگر مرد به دلیل نداشتن رابطه جنسی درخواست طلاق کند، چنانچه در دادگاه این موضوع ثابت شود، زوجه مستحق دریافت نصف مهریه است. باکره بودن زن دلیل موجهی برای عدم برقراری رابطه جنسی نزد دادگاه می باشد. درواقع باکره بودن زن، شرط اصلی برای نصف شدن مهریه اوست.
 • در صورتی که به دلیل مشکلات جنسی زن، مرد رابطه زناشویی با او برقرار نکرده و درخواست طلاق دهد، امکان پرداخت مهریه تحت شرایطی وجود دارد. اما در این حالت اگر رابطه جنسی برقرار شود و مرد تقاضای طلاق کند، اجرت المثل به زن پرداخت می شود.
 • چنانچه زوج به دلیل عدم تمکین زن درخواست طلاق بدهد و با همسر خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد، مهریه به صورت کامل باید پرداخت شود.

طلاق از سوی زن به دلیل نداشتن رابطه جنسی

نداشتن رابطه جنسی می تواند حق طلاق را برای زن به وجود آورد. در صورتی که دلایلی از سوی زن برای نداشتن رابطه جنسی با همسر خود برای دادگاه ارائه شود، امکان طلاق وجود دارد.

 • اگر مرد به دلایل مختلف امکان برقرار رابطه جنسی نداشته باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، دادخواست طلاق بدهد. هر زمانی که زوجه بتواند عدم توانایی برقراری رابطه زناشویی از سوی همسر خود را اثبات کند، حق طلاق برای وی ایجاد می شود.
 • در صورتی که مرد بیماری جنسی قابل درمان داشته باشد و برای رفع آن اقدام نکند، به دلیل عدم امکان برقراری رابطه جنسی در این شرایط زن می تواند درخواست طلاق دهد. مثلا مرد زود انزالی دارد که با مراجعه به پزشک و مصرف دارو قابل درمان است. اگر برای درمان بیماری خود اقدام خاصی در این زمینه انجام ندهد و نتواند با همسر خود رابطه برقرار کند، حق طلاق برای زن ایجاد می شود.
 • نداشتن رابطه جنسی ایده آل و مورد انتظار زن می تواند از دلایل طلاق به شمار رود. عدم برقرار رابطه جنسی صحیح نیز در صورت وجود شرایطی حق طلاق برای زوجه ایجاد می کند. در این صورت زن باید شرایط مزبور را دشوار و سخت تلقی کند تا حق طلاق برای او ایجاد شود.

لازم به ذکر است که زوجه باید در دادگاه ثابت کند که دلایل فوق، شرایط زندگی را برای او دشوار کرده است.

در واقع نداشتن رابطه جنسی با توجه به دلایل مزبور به طور مطلق نمی تواند حق طلاق را برای زوجه ایجاد کند. اگر خانم به دادگاه مراجعه کرده و اعلام کند که نداشتن رابطه جنسی شرایط را برای او دشوار کرده است، می تواند درخواست طلاق داشته باشد.

در ارتباط با موضوع طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی، زن باید عسر و حرج را ثابت کند. یعنی اگر زوجه بتواند عسر و حرج خود را به دلیل نداشتن رابطه جنسی ثابت کند، این حق را دارد تا درخواست طلاق دهد.

طلاق

طلاق به دلیل ازدواج مجدد مرد

به لحلظ شرعی مرد می تواند چند همسر داشته باشد و هیچ منعی از این بابت وجود ندارد. اما قانونا مرد برای ازدواج مجدد باید رضایت همسر اول خود را جلب کند. در واقع ازدواج مجدد منوط به رضایت همسر اول می باشد و تا زمانی که وی راضی نباشد، امکان انجام چنین امر وجود ندارد.

اگر مردی بدون رضایت همسر سابق خود ازدواج کند، زن می تواند از شوهرش طلاق بگیرد.

لازم به ذکر است که عدم تمکین زن می تواند شرایط ازدواج مجدد را برای مرد فراهم کند. یعنی اگر زن تحت هیچ شرایطی در برابر دستورات قانونی شوهر خود تمکین نکند و این مسئله ادامه دار باشد، ازدواج مجدد مرد امکان پذیر است.

مرد می تواند به دلیل عدم تمکین زن شکایت کند که در صورت تداوم این امر، مجوز ازدواج مجدد از سوی دادگاه صادر می شود.

به طور کلی ازدواج مجدد مرد باید با اجازه همسر سابق او یا از طریق حکم دادگاه صورت گیرد. در غیر این صورت به خانم حق طلاق داده می شود.

مشاوره حقوقی برای طلاق

طرح دعاوی خانواده پیچیدگی های خاص خود را دارند و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد.

متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه طلاق به دلیل عدم اطلاع از راه و روش های قانونی و حقوقی می باشد و به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می تواند در این زمینه موثر باشد.

در ارتباط با پرونده های طلاق، اخذ وکیل می تواند کمک فراوانی به شاکی نماید و در روند رسیدگی به پرونده تاثیر به سزایی خواهد داشت. اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل برای پرونده طلاق وجود نداشته باشد.

مثلا شاکی زمان کافی برای طرح دعوا ندارد و یا حق الوکاله سنگین وکلا مانع از این کار می شود. در این صورت بهترین گزینه برای طرح شکایات مرتبط با طلاق، مشاوره های حقوقی به صورت آنلاین و تلفنی است.

شکایت

مشاوره های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که شاکی می تواند با شرایط مناسب از اطلاعات حقوقی لازم برخوردار شود و درخواست یا شکایت خود را در ارتباط با طلاق مطرح کند. در واقع با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن می توان درخواست و یا شکایت طلاق را از این روش طرح کرد.

سایت طلاق 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور خانواده و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند شما را در تمامی مراحل طرح دعوی طلاق راهنمایی نماید.

مشاوره حقوقی برای درخواست طلاق توسط سایت طلاق 24 به صورت تخصصی انجام می شود و یقینا به راحتی می توانید اقدام به طرح دعوی نمایید. همچنین تهیه و تنظیم انواع دادخواست طلاق با موضوعات گوناگون به صورت کاملا تخصصی توسط این سایت صورت می گیرد.

تحت چه شرایطی زن می تواند تقاضای طلاق کند؟

شرایط مختلفی برای درخواست طلاق از طرف زن وجود دارد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به عدم پرداخت نفقه، عسر و حرج زوجه و غیبت بیش از چهار سال زوج اشاره کرد.

عدم برقراری رابطه جنسی در چه صورتی حق طلاق برای زوجه ایجاد می کند؟

در صورتی که نداشتن رابطه جنسی شرایط را برای زوجه دشوار کند و جز مصادیق عسر و حرج به شمار رود، حق طلاق برای زن ایجاد می کند.

اولین قدم برای طرح دعاوی مرتبط با طلاق چیست؟

ابتدا باید دادخواست مرتبط با موضوع دعوا تنظیم شود و سپس در دفاتر الکترونیک قضایی به ثبت برسند. مقررات و تشریفات قانونی باید در دادخواست طلاق لحاظ شوند که تهیه و تنظیم آن را می توانید به سایت طلاق 24 واگذار نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱