طلاق توافقی

طلاق توافقی در دفتر اسناد رسمی چگونه است؟

طلاق یکی از پدید های جهانی است که همواره در حال رخداد است. در هر کشوری قوانین مشخصی برای طلاق وضع شده است و در ایران نیز به همین روال می باشد.

در کشور های غربی طلاق یک امر بدیهی محسوب می شود اما در جامعه ما دیدگاه متفاوتی نسبت به اینگونه مسائل وجود دارد.

در خصوص موضوع طلاق همچنان مشکلات فراوانی وجود دارد و باید راهکار های مناسبی در این زمینه ارائه شود. در جامعه ما در ارتباط با نوع روابط زناشویی و رفتار هایی که زن و شوهر می بایست در قبال هم انجام ندهند، اطلاعات کافی وجود ندارد و همین مسئله سبب بروز مشکلات و مسائل فراوان می شود.

در روابط زن و شوهری همواره اختلافات وجود دارد اما گاهی اوقات این اختلافات به اندازه ای است که امکان ادامه زندگی مشترک میان آن ها وجود ندارد. در نهایت زوجین تصمیم به جدایی گرفته و از طریق دادگاه موضوع طلاق را مطرح می کنند.

طلاق می تواند به صورت توافقی یا از طرف مرد و در مواردی خاص از جانب زن تقاضا شود. در طلاق توافقی، زوجین با توافق یکدیگر از هم جدا می شوند و اختلاف نظری در این زمینه بین آن ها وجود ندارد.

در واقع در طلاق توافقی هر دو طرف به جدایی راضی هستند و با طی کردن مراحل قانونی به صورت مسالمت آمیز از هم جدا می شوند.

نکته بسیار مهمی که در طلاق توافقی وجود دارد آن است که علاوه بر توافق زوجین در خصوص جدایی باید در مورد مهریه، نفقه و حضانت فرزندان به توافق برسند.

رسیدگی و صدور رای در این نوع طلاق به ساده ترین شکل ممکن صورت می گیرد و در نهایت بدون مشکل خاصی زوجین از هم جدا می شوند.

با توجه به آمار منتشر شده میزان سازش زوجین متقاضی طلاق توافقی در مقایسه با سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است و برگزاری جلسات مشاوره ای در این زمینه تا حد زیادی توانسته از وقوع طلاق جلوگیری کند.

بر خلاف تصور اغلب افراد، طلاق به صورت انحصاری حقی برای آقایان نمی باشد بلکه در صورت وجود شرایطی خاص، حق طلاق برای خانم ها نیز ایجاد می شود. قانون ایران طلاق را هم برای مردان و هم برای زنان پیش بینی کرده است.

تا زمانی که وضعیت پرداخت حق و حقوق قانونی زن در روابط زوجیت به صورت دقیق مشخص نشده باشد، امکان ثبت طلاق توافقی وجود ندارد. در واقع دادگاه گواهی لازم برای جدایی طرفین را صادر نمی کند.

ثبت رسمی طلاق بدون حکم دادگاه وجود ندارد. به بیان دیگر تا زمانی که دادگاه گواهی عدم سازش را صادر نکرده باشد، امکان ثبت آن در دفتر خانه وجود ندارد. مطابق قانون حمایت از خانواده، ثبت کلیه طلاق ها از جمله طلاق توافقی منوط به حکم دادگاه است.

در خصوص طلاق توافقی باید به این نکته توجه داشت که ثبت آن در دفاتر ازدواج و طلاق صورت می گیرد و دفاتر اسناد رسمی در این زمینه نقشی ندارند.

اغلب افراد دفاتر اسناد رسمی با دفاتر ثبت ازدواج و طلاق را یکسان تصور می کنند اما این دو مرجع کاملا با یکدیگر متفاوت هستند و مطابق قانون از وظایف مشخصی برخوردار هستند.

البته در مورد وکالت در طلاق توافقی، تنظیم وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. از این حیث تنظیم وکالت نامه طلاق باید در مرجع مزبور صورت گیرد.

دفتر اسناد رسمی

طلاق توافقی در دفاتر اسناد رسمی

همانطور که ذکر شد، امکان ثبت طلاق توافقی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. در واقع دفاتر اسناد رسمی به لحاظ قانونی صلاحیت ثبت طلاق و یا ازدواج را ندارد.

ثبت اینگونه وقایع در دفاتر ثبت رسمی ازدواج و طلاق صورت می گیرد. بر خلاف تصور اغلب افراد، دفاتر اسناد رسمی طلاق توافقی را به ثبت نمی رسانند و مواردی مانند ثبت سند ملکی یا خودرو را انجام می دهند.

با توجه به این که سند ازدواج یک سند رسمی محسوب می شود، اما ثبت ازدواج و طلاق در مرجع مزبور صورت نمی گیرد. لازم به ذکر است که در مورد تنظیم وکالت نامه طلاق توافقی، دفاتر اسناد رسمی صلاحیت دارند و طرفین باید برای ثبت آن در دفترخانه حضور پیدا کنند.

در هر صورت بعد از آن که حکم طلاق از سوی دادگاه خانواده صادر شد، زوجین برای ثبت آن می بایست به محضر یا دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کنند.

ثبت طلاق توافقی بدون حکم دادگاه امکان پذیر نمی باشد در غیر این صورت اگر دفترخانه ای چنین رفتاری را انجام دهد، مرتکب تخلف شده است.

در قانون صراحتا ذکر شده است که ثبت طلاق منوط به گواهی عدم سازش یا همان حکم دادگاه در مورد طلاق می باشد.

ماده 24 قانون حمایت خانواده در این زمینه بیان می کند: « ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. »

دفتر ازدواج

وکالت در طلاق

به موجب ماده 26 قانون حمایت خانواده، در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

در روابط زوجیت، مرد می تواند حق طلاق را در اختیار همسر خود قرار دهد. در واقع حق طلاق از مرد به زن منتقل می شود. حق طلاق طی وکالت نامه ای رسمی به زوجه منتقل شده و وی به لحاظ قانونی می تواند هر زمان که تمایل داشت از همسر خود جدا شود.

وکالت در طلاق به این معناست که زن از طرف مرد می تواند هر زمان که تمایل داشت درخواست طلاق بدهد. البته در وکالت نامه مرد می تواند شرایطی را ذکر کند که در صورت حصول آن ها زن حق طلاق خواهد داشت.

در این صورت اگر شرایط مندرج در وکالت نامه به صورت کامل اجرا نشوند، زوجه حق تقاضای طلاق نخواهد داشت.

حال ممکن است وکالت در طلاق به صورت مطلق باشد؛ یعنی زوجه تحت هر شرایطی می تواند خود را مطلقه سازد. در وکالت نامه طلاق به نحو مطلق، شرایطی از سوی مرد در نظر گرفته نشده است و به همین جهت زن می توان به راحتی درخواست طلاق بدهد.

یکی از موارد امکان درخواست طلاق از طرف زوجه، وکالت در طلاق می باشد. وکالت در طلاق می تواند به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج لحاظ شود. به این صورت که زوجین می توانند در زمان عقد ازدواج با هم توافق کنند تا وکالت در طلاق به طور دائم به زن داده شود و همچنین در عقد نامه درج شود.

ماده 1119 قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: « طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد»

مطابق ماده مزبور یکی از موارد طلاق از طرف زن آن است که زوج به زوجه وکالت دهد تا با تحقق شرایطی مانند ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه سازد و طلاق خود را از مرد بگیرد.

وکالت در طلاق می تواند در ضمن عقد ازدواج شرط شود یا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ وکالت از زوج برای گرفتن طلاق باشد. زوجین با توافق یکدیگر می توانند شرط وکالت در طلاق را در سند ازدواج درج کنند.

در این صورت از همان ابتدای زندگی مشترک حق طلاق برای زوجه ایجاد می شود و می تواند در صورت تمایل درخواست طلاق کند.

اما گاهی اوقات در طول رابطه زوجیت، وکالت در طلاق به زوجه داده می شود. در این شرایط زن می بایست همسر خود را برای دادن وکالت در طلاق به او متقاعد کند. البته هیچ اجباری برای اخذ وکالت در طلاق به زوجه وجود ندارد و همه این مسائل به اختیار زوج بستگی دارد.

در واقع مرد این اختیار را دارد تا حق طلاق را طی وکالت نامه یا ضمن عقد به همسر خود منتقل کند یا از انجام چنین امری استنکاف کند.

دفتر اسناد رسمی

ثبت وکالت نامه طلاق در دفاتر اسناد رسمی

وکالت در طلاق زمانی رسمیت پیدا کرده و اثر قانونی دارد که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشند. تا زمانی که وکالت نامه مزبور در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده و سپس به ثبت نرسیده باشند، زوجه نمی تواند با استناد به آن از همسر خود جدا شود.

در واقع وکالت نامه طلاق به صورت غیر رسمی هیچ گونه اثر قانونی ندارد و چنین وکالت نامه ای نیز در دادگاه مورد پذیرش نمی باشد.

برای تنظیم وکالت نامه طلاق در دفاتر اسناد رسمی الزاما هر دو طرف باید حضور داشته باشند. در وهله اول می بایست هویت طرفین تایید شود که از این حیث زن و شوهر باید مدارک هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی خود را در اختیار سر دفتر قرار دهند.

اگر سردفتر بدون احراز هویت طرفین اقدام به ثبت وکالت نامه کند، مرتکب جرم شده است و مطابق قانون مجازات خواهد شد.

اگر سردفتر در هویت یکی از طرفین تردید کند، این شخص باید دو شخص مورد اعتماد به دفترخانه معرفی کند و آن ها هویت وی را در دفتر خانه تصدیق کنند و سردفتر هم باید این امر را ذکر کرده و ذیل آن را امضا کند.

همچنین زن و شوهر علاوه بر مدارک هویتی باید سند ازدواج را به دفترخانه ارائه کنند. در واقع باید رابطه زوجیت و یا همان زن و شوهر بودن طرفین برای سر دفتر محرز گردد که از طریق سند ازدواج صورت می گیرد.

وکالت نامه طلاق که در دفتر خانه تنظیم شده به تعداد طرفین به علاوه یک نسخه تهیه می شود. یک نسخه از وکالت نامه در دفترخانه تنظیم کننده سند می ماند و به هر یک از طرفین یک نسخه از سند در صورت درخواست آن ها تحویل می شود تا در صورت دعوا یا اختلاف مستند دعوا یا دفاع خود قرار دهند. در هنگام تحویل سند به طرفین این امر در دفتر مخصوصی قید می شود و رسید مربوطه گرفته می شود.

مدارک لازم برای ثبت طلاق توافقی

برای ثبت رسمی طلاق در دفترخانه، زوجین باید یکسری مدارک ضروری را ارائه دهند. در صورت فقدان هر یک از مدارک امکان ثبت طلاق به صورت رسمی وجود ندارد.

به همین جهت به زوجین توصیه می کنیم قبل از مراجعه به دفتر خانه برای ثبت طلاق توافقی، مدارک و اسناد لازم را به همراه داشته باشند تا در این زمینه با مشکل مواجه نشوند.

مدارک لازم برای طلاق توافقی شامل اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی و اصل و کپی عقد نامه یا سند ازدواج است. علاوه بر این اجرای صیغه طلاق توافقی مستلزم این است که زن در صورت باکره بودن، گواهی سلامت را به دفتر ثبت ازدواج و طلاق ارائه داده و در صورتی که باکره نیست، گواهی عدم بارداری خود را به همراه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه برای ثبت طلاق ارائه کند.

در صورت عدم رابطه جنسب بین زوجین، گواهی سلامت پرده بکارت باید به سر دفتر تقدیم شود. در واقع سلامت پرده بکارت به معنای عدم نزدیکی میان زن و شوهر می باشد.

همچنین در صورت باکره نبودن خانم، گواهی عدم بارداری می بایست به دفترخانه ارائه شود. در واقع در این شرایط گواهی عدم بارداری و گواهی عدم سازش یا همان حکم دادگاه در مورد طلاق در اختیار سردفتر قرار می گیرد.

نکاح

عدم حضور زوجین در طلاق توافقی

در حالت کلی زوجین برای انجام مراحل طلاق توافقی می توانند اقدام به اخذ وکیل نمایند تا اقدامات لازم از مرحله تقدیم دادخواست تا ثبت رسمی آن توسط وکیل صورت گیرد.

در حالت کلی حضور زوجین در طلاق توافقی الزامی نمی باشد و وکیل آن ها می تواند مراحل لازم را شخصا انجام دهد. اما حضور در جلسات مشاوره ای برای هر دو طرف الزامی می باشد.

برای انجام روند طلاق توافقی، ابتدا زوجین باید در جلسات مشاوره ای حضور پیدا کنند. موضوع جلسات مشاوره ای مرتبط با امور خانواده می باشد و در مورد مسائل زناشویی و علت طلاق و سایر موارد دیگر بحث می شود.

در واقع به جز جلسات مشاوره که حضور زوجین در آن الزامی است سایر مراحل می تواند بدون حضور آن ها و توسط وکیل دادگستری انجام گیرد.

مشاوره حقوقی در مورد طلاق توافقی

طرح دعاوی خانواده پیچیدگی های خاص خود را دارند و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد. متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه طلاق به دلیل عدم اطلاع از راه و روش های قانونی و حقوقی می باشد و به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می تواند در این زمینه موثر باشد.

طلاق توافقی شرایط خاص خود را دارد و زوجین در این زمینه باید به یک اجماع کلی برسند. در این نوع طلاق، طرفین با رضایت از یکدیگر جدا می شوند و فرآیند طلاق نیز به ساده ترین شکل ممکن صورت می گیرد.

در ارتباط با پرونده های طلاق توافقی، اخذ وکیل می تواند کمک فراوانی به شاکی نماید و در روند رسیدگی به پرونده تاثیر به سزایی خواهد داشت. اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل در این زمینه وجود نداشته باشد. در این صورت بهترین گزینه برای طرح دعاوی مرتبط با طلاق، مشاوره های حقوقی به صورت آنلاین و تلفنی است.

مشاوره های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می توان اطلاعات لازم در مورد طلاق توافقی و سایر مسائل مرتبط را کسب کرد.

سایت طلاق 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور خانواده و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند شما را در تمامی مراحل طلاق توافقی راهنمایی نماید.

دفتر اسناد رسمی

مشاوره حقوقی در ارتباط با طلاق توافقی توسط سایت طلاق 24 به صورت تخصصی انجام می شود و یقینا می توانید اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمائید. همچنین تهیه و تنظیم وکالت نامه طلاق و انواع دادخواست مرتبط با امور خانواده با موضوعات گوناگون به صورت کاملا تخصصی توسط این سایت صورت می گیرد.

داشتن اطلاعات حقوقی کافی در خصوص طلاق توافقی به زوجین کمک شایانی می کند. به همین جهت برای دریافت مشاوره های حقوقی در این زمینه می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

کلیه خدمات حقوقی مربوط به مسائل طلاق توافقی و سایر مسائل حقوقی در امور خانواده را با بهترین شرایط ممکن در اختیار شما قرار می دهیم.

در مورد طلاق توافقی و ثبت آن در دفترخانه توضیحاتی ارائه کردیم اما برای این که از نکات تخصصی و مهم در این زمینه و نحوه اجرایی آن بیشتر آشنا شوید، بهتر است برای کسب مشاور حقوقی در ارتباط با طلاق توافقی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ثبت رسمی طلاق توافقی در چه صورتی امکان پذیر است؟

ثبت رسمی طلاق توافقی منوط به داشتن حکم دادگاه یا گواهی عدم سازش می باشد.

برای ثبت طلاق توافقی باید به کجا مراجعه کرد؟

برای ثبت رسمی طلاق توافقی می بایست به دفتر خانه یا همان محضر مراجعه کرد.

آیا طلاق توافقی در دفاتر اسناد  رسمی به ثبت می رسد؟

خیر، ثبت کلیه طلاق ها از جمله طلاق توافقی در دفاتر اسناد رسمی صورت نمی گیرد بلکه در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱