نفقهراهنمای طلاق

وکیل نفقه

نفقه در اصلاح به معنی مخارج و خرج است و مفهوم حقوقی نفقه دور از اصطلاح لغوی آن نیست. نفقه در قانون برای زنان متاهل و اقارب نسبی در نظر گرفته شده است.

نفقه زوجه در مقایسه با نققه زوجه بیشتر اهمیت دارد و به همین منظور بیشتر این موضوع مطرح می‌شود. دعاوی نفقه طبق قانون حمایت خانواده در گروه دعاوی خانواده قرار دارد. نفقه حق قانونی زوجه و در مقابل نیز تکلیفی برای شوهر است.

نوشته های مشابه

بنا بر نظر وکیل نفقه، نفقه به طور کلی شامل هزینه‌های متعارف زندگی یک فرد حقیقی است که تامین آن در قانون و در شرع بر عهده شوهر قرارگرفته است. قانونا شوهر بایستی تمامی هزینه‌های زندگی که متعلق به همسر خود است را تامین نماید.

از زمانی که رابطه زوجیت برقرار می‌شود و زوجه وارد زندگی مشترک شده تا زمان طلاق، شوهر تکلیف پرداخت نفقه را دارد. البته در طلاق رجعی شوهر موظف است تا پایان مدت عده نفقه همسر خود را پرداخت نماید.

یکی از پرونده‌های اصلی مراجع قضایی خانواده، دعاوی نفقه است. دعوا نفقه می‌تواند جنبه حقوقی و یا کیفری داشته باشد. زوجه طبق قانون این حق را دارد که به دلیل عدم تعلق تفقه اقدام به شکایت از شوهر کند.

شکایتی که زوجه علیه زوج با موضوع نفقه می‌کند، می‌تواند مطالبه نفقه که همان جنبه حقوقی و یا شکایت کیفری بابت ترک انفاق باشد. از لحاظ قانونی هیچ عذر و بهانه در ارتباط با عدم پرداخت نفقه وجود ندارد.

شوهر نمی‌تواند به استناد آن که توانایی پرداخت نفقه را ندارد، از پرداختن نمودن نفقه به همسر خود خودداری به عمل آورد. البته این موضوع در خصوص نفقه زوجه مطرح است و در هر صورت شوهر مکلف است که به نحوی اقدام به تامین نفقه همسر خود نماید.

گفتنی است که نفقه اقارب نسبی منوط به تمکن مالی شوهر است. زوجه طبق قانون حق دارد که به دلیل نپرداختن نفقه از شوهر خود طرح دعوا در مراجعه قضایی کند.

در صورتی که قصد دارید اقدام به مطالبه نفقه از طریق روش قانونی کنید، پیشنهاد می‌شود که با وکیل خوب در این زمینه مشورت کنید. وکیل نفقه طبیعتا از این توانایی برخوردار است که وکالت پرونده شما را بر عهده گرفته و به نمایندگی از موکل تمامی اقدامات لازم در دادگاه را انجام دهد.

وکیل نفقه، بر اساس تجربه چندین ساله خود طرح دعوا نفقه را به نحوی انجام می‌دهد که موکل او که در اغلب مواقع زوجه است، بتواند به حق قانونی خود برسد.

نفقه در قانون ایران

دو دسته از اشخاص مشمول دریافت نفقه هستند: یکی زنان متاهل و دیگری اقارب نسبی. در مسائل حقوقی بیشتر نفقه زوجه مطرح شده و نفقه اقارب نسبی کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد.

در قانون مدنی ایران، مقررات مشخصی پیرامون نفقه بیان شده است که ابتدا تعریف کلی از نفقه و سپس ضمانت اجرای مربوط به پرداخت آن عنوان شده است.

طبق ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با زندگی زن شامل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. این تعریف بیان کننده نفقه متعلق به خانم‌های متاهل است و نفقه اقارب نسبی نیز تا حدودی شامل این موارد می‌باشد.

همانطور که از تعریف قانون مدنی مشخص است، تمام نیازهای عرفی یک زن شامل تفقه می‌شود. احتیاجاتی که زنان به صورت عرفی در جامعه دارند، مشمول پرداخت نفقه قرار می‌گیرد. نیازهایی ضروری هر فرد در زندگی شامل خوراک، پوشاک و مسکن است که همه آن‌ها تعلق به نفقه دارد.

البته برخی از نیازهایی که خارج از عرف باشد، مانند داشتن خدمتکار در زندگی نیز می‌تواند به عنوان نفقه در نظر گرفته است. در صورتی که زوجه در خانواده‌ای متولد شده باشد که دارای خدمتکار بوده است، در صورتی که زوجه درخواست کند، شوهر باید تعیین خدمتکار را به عنوان تکلبفی برای نفقه در نظر بگیرد.

اثات منزل نیز در تعریف عنوان شده می‌تواند به عنوان نفقه محسوب شود. بنابراین می‌توان گفت که زوجه به لحاظ قانونی تکلیفی برای آن که وسایل زندگی را تهیه کند، ندارد و این موضوع نیز جز تکالیف قانونی او محسوب می‌شود. البته تهیه اثات منزل که به آن جهزینه نیز گفته می‌شود، به لحاظ عرف جامعه تهیه کردن آن با زوجه و خانواده او است.

در قانون تامین نکردن مخارج زندگی از طرف مرد پذیرفته شده نیست. شرعا و قانونا مرد باید از عهده تامین کردن هزینه‌های زندگی برآید. مردی که قصد ازدواج دارد، باید به این نکته توجه کند که در طول دوران زندگی و روابط زوجیت، باید بتواند هزینه‌های مربوطه که بر اساس عرف اعضای خانواده به آن احتیاج دارند را تامین کند.

نفقه حقی است که قانون و شرع برای زنان تعیین کرده است و می‌توان گفت که حق یک طرفه برای خانم‌های متاهل است. بنابراین پرداخت نفقه از طرف زن مبنای شرعی و قانونی ندارد اما در خانواده‌هایی شاهد آن هستیم که زن به همراه مرد اقدام به تامین کردن هزینه‌های زندگی می‌کنند.

دعاوی نفقه

منظور از وکیل نفقه کیست؟

نفقه جز دعاوی شناخته شده و مهم مرتبط با امور خانواده محسوب می‌شود. نفقه زوجه در هر صورت بایستی پرداخت شدن آن از طرف زوج صورت گیرد. البته شرایطی مانند تمکین زوجه به منظور پرداخت نفقه در قانون عنوان شده است که در این صورت شوهر تکلیف پرداخت کردن نفقه را دارد.

در مورد این موضوع که وکیل نفقه کیست، باید گفت که وکیل متخصص در دعاوی نفقه که اختصاصا پرونده‌های نفقه را در راستا برنامه کاری وکالت خود قرار می‌دهد، به او وکیل نفقه گفته می‌شود.

نفقه جز حوزه تخصصی حقوقی محسوب می‌شود و طبیعتا وکلایی که در این زمینه به شیوه تخصصی عمل می‌کنند، به عنوان وکیل نفقه شناخته می‌شود.

وکیل نفقه وکیلی است که علی‌رغم داشتن مهارت و توانایی کافی در خصوص وکالت در دعاوی طلاق، به صورت کاملا تخصصی وکالت در این دعاوی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. از این حیث می‌توان به این وکلا، وکیل نفقه گفت که وکالت در دعاوی نفقه را تنها بر عهده می‌گیرند.

در واقع هر وکیلی که صرفا و اختصاصا در یکی از موضوعات حقوقی به امر وکالت می‌پردازد، عنوان اختصاصی همان حوزه برای وکیل در نظر گرفته می‌شود.

به طور مثال وکیلی که صرفا پرونده‌های مهریه را وکالت می‌کند، به او وکیل مهریه و یا وکلایی که تخصص اصلی آن‌ها دعاوی نفقه است می‌توان آن‌ها را به عنوان وکیل نفقه یاد کرد.

وکلایی که تنها رسیدگی به دعاوی نفقه را انجام می‌دهند، به مرور زمان به تخصص کافی در این زمینه می‌رسند و موکلین نیز در اغلب مواقع به منظور رسیدگی بهتز به مشکل حقوقی خود به وکیل متخصص نفقه مراجعه می‌کنند.

پر واضح است وکلایی که رویه وکالت اختصاصی در برنامه کاری آن‌ها نیست و به شکل کاملا عمومی، اقدام به بررسی پرونده‌های مختلف حقوقی می‌کنند، علی الاصول نمی‌توان به آن‌ها وکالت اختصاصی را در نظر گرفت.

بنابراین وکیل نفقه، به غیر از این دعاوی به هیچ یک از دعاوی حقوقی دیگری رسیدگی و وکالت نمی‌کند. قاعدتا وکیلی که علاوه بر نفقه، پرونده‌های ملکی، اداره کار، کیفری و غیره را به منظور وکالت در آن‌ها پذیرش می‌کند، امکان این که برای آن‌ها اصطلاح وکیل نفقه را در نظر گرفت، وجود ندارد.

وکیل نفقه علاوه بر این که دارای پروانه رسمی از کانون وکلا یا مرکز وکلای قوه قضاییه است و به نوعی دارای مجوز قانونی در حرفه وکالت است، به قوانین نفقه تسلط کافی دارد و می‌تواند طرح دعاوی در این زمینه را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

وکیل متخصص در دعاوی نفقه، از این توانایی برخوردار است که اقامه دعوا را به نحوی انجام دهد که دادگاه در نهایت به نفع موکل حکم صادر نماید.

لازم به ذکر است که وکلایی که رسیدگی به تمامی دعاوی خانواده مانند مهریه، نفقه، طلاق و غیره را انجام می‌دهند، به طور کلی به آن‌ها وکیل خانواده گفته می‌شود.

توانایی وکیل نفقه در رسیدگی به دعاوی نفقه

در بخش قبل با وکیل نفقه آشنا شدیم و گفته شد که وکیل متخصص که تمام تمرکز و توانایی او بر روی وکالت در موضوعات نفقه است، به عنوان وکیل نفقه شناخته می‌شود. در این بخش قصد داریم که میزان توانایی وکیل نفقه در رسیدگی به دعاوی نفقه را مورد بررسی قرار دهیم.

طبیعتا وکیل نفقه در رسیدگی به پرونده‌هایی که در ارتباط با نفقه است از توانایی بالایی برخوردار هستند. میزان مهارت وکیل نفقه در وهله اول مرتبط با تسلط بالای او به قوانین حوزه نفقه است. قوانین مختلفی در ارتباط با نفقه وجود دارد که وکیل متخصص در این زمینه باید تسلط کافی نسبت به همه ابن قوانین داشته باشد.

همچنین آرای وحدت رویه که در این زمینه پیرامون نفقه صادر می‌شود، اطلاع از آخرین جزئیات آن جز یکی از اصول کلی حوزه وکالت است که وکلا بایستی از جدیدترین قوانین و آرای وحدت رویه در این زمینه مطلع باشند. مسلط بودن به مقررات حوزه نفقه تنها بخشی از مهارت یک وکیل به شمار می‌رود و توانایی‌های دیگری نیز برای وکیل نفقه وجود دارد.

دانش بالای حقوقی یک وکیل در رسیدگی به پرونده‌های نفقه از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از توانایی‌های یک وکیل ارتباط با حوزه تخصصی فعالیت او داشته و برخی دیگر در ارتباط با امر وکالت است. در این صورت بسیاری از توانایی‌های یک وکیل، ارتباط خاصی به دعاوی نفقه ندارد و وجود این مهارت‌ها در همه وکلای دادگستری امری ضروری است.

در هر صورت پرونده‌هایی که پیرامون نفقه برای امر وکالت به وکیل ارجاع داده می‌شود، بایستی بررسی آن‌ها از جوانب مختلف حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و این قبیل مسائل جز توانایی اصلی وکلای متخصص در زمینه نفقه است.

با توجه به این که تقریبا تمامی پرونده‌هایی که توسط وکیل نفقه بررسی می‌شود، در ارتباط با دعاوی نفقه است، بایستی بررسی حقوقی این دعاوی به بهترین شکل ممکن انجام شود.

وکیل نفقه در دعوای مطالبه

چه دعاوی توسط وکیل نفقه بررسی می‌شود؟

وکیل نفقه که متخصص در رسیدگی به هرگونه پرونده و موضوعات مرتبط با نفقه است، می‌تواند دعاوی نفقه را به بهترین شیوه ممکن اقامه نماید. تمامی پرونده‌هایی که توسط وکیل نفقه بررسی می‌شوند، چه به لحاظ مستقیم و چه غیر مستقیم همه آن‌ها در ارتباط با موضوع نفقه است.

طرح این دعاوی طبیعتا از طرف زوجه علیه زوج انجام می‌شود. خانمی که نمی‌تواند به صورت مسالمت آمیز، اقدام به مطالبه نفقه از شوهر خود کند، ناچار است که از او در دادگاه شکایت نماید. وکیل نفقه کمک کننده موکل خود در دعاوی نفقه بوده و به او کمک می‌کند که به آنچه که استحقاق دارد، برسد.

طرح دعوا حقوقی و یا کیفری مطالبه نفقه از طرف وکیل نفقه بنا بر خواسته موکل انجام می‌شود. ضمانت اجرای حقوقی به همراه کیفری برای عدم پرداخت نفقه در قانون در نظر گرفته شده است. وکیل نفقه قبل از آن که اقدام به طرح دعوا کند، از موکل خود برخی از موضوعات را جویا می‌شود.

در طرح چنین دعاوی این موضوع حائز اهمیت است که زوجه از زوج قبلا تمکین نموده است یا خیر. در واقع عدم تمکین مانع قانونی برای تعلق گرفتن نفقه به زوجه و به تبع آن عدم امکان طرح شکایت نفقه می‌باشد.

خانم‌هایی که تمایل دارند تا نفقه خود را از طریق قانونی مطالبه کنند، بایستی در این راه با کمک وکیل دادگستری مجرب و متخصص اقدامات لازم را انجام دهند.

در صورتی که برای طرح دعوا نفقه وکیل داشته باشید، در شرایط بهتری می‌توانید نفقه خود را مطالبه کنید. شاید روش قانونی دیگری وجود داشته باشد تا بتوانید نفقه را مطالبه نموده اما از آن مطلع نباشید که در هر صورت وکیل نفقه به شما کمک می‌کند که چطور بتوانید از شوهرتان نفقه را وصول کنید.

وکیل برای مطالبه نفقه

مطالبه نفقه به واسطه طرح دعوا حقوقی در دادگاه خانواده انجام می‌شود. زوجه برای آن که بخواهد اقدام به مطالبه نفقه خود کند، بایستی شکایت حقوقی را علیه شوهر اقامه نماید.

نپرداختن نفقه دارای ضمانت اجرای حقوقی است. ضمانت اجرای حقوقی نفقه، این است که زوجه دعوایی را در دادگاه مطرح نموده و سپس نفقه خود را نیز با این روش وصول کند.

طبق ماده 1111 قانون مدنی، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند به محکمه رجوع کند. اگر شوهر در شرایطی باشد که توان تامین کردن هزینه و مخارج زندگی خود را نداشته باشد، باز هم زوجه این حق را دارد که علیه او طرح دعوا کند. نداشتن تمکن مالی، دلیلی برای نپرداختن نفقه به زوجه نیست.

در رویه قضایی این موضوع قابل پذیرش نیست که شوهر به جهت آن که توانایی مالی کافی ندارد، از تامین کردن هزینه زندگی همسر خود خودداری به عمل آورد. البته بسیاری از خانم‌ها با شرایط زندگی همسر خود سازگاری نموده و برای آن که به آن‌ها فشار وارد نیاید، از شوهر خود پرداخت هزینه زندگی را مطالبه نمی‌کنند.

برای مطالبه نفقه بهتر است که در این زمینه وکیل داشته باشید. وکیل متخصص در دعاوی نفقه، این توانایی را دارد که نحوه و روش قانونی آن که بتوانید اقدام به مطالبه نفقه خود نمایید را برای شما ارائه می‌کند. مطالبه نفقه از طریق طرح شکایت حقوقی در دادگاه صورت گرفته و در این صورت ضروری است که دادخواستی تنظیم شود.

در صورتی که جهت وصول نفقه، وکیل داشته باشید، وکیل شما تمامی مراحل طرح دعوا نفقه از جمله تنظیم دادخواست را انجام می‌دهد. مانند تمامی شکایات حقوقی، طرح دعوا وصول نفقه لازمه آن تقدیم دادخواست به دادگاه است. وکیل نفقه پس از آن که اقدام به ننظیم دادخواست نمود، ثبت آن را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌دهد.

با ثبت دادخواست نفقه، پرونده وارد پروسه دادرسی می‌شود. دادگاه اقدام به بررسی درخواست خواهان برای مطالبه نفقه می‌کند. در دعاوی نفقه این موضوع حائز اهمیت است که زوجه از شوهر خود تمکین کرده باشد. لازمه تعلق گرفتن نفقه به زن طبق قانون، ادای تکالیف زوجیت است.

اگر ثابت شود که زوجه از شوهر خود تمکین نکرده است، قانونا حق نفقه برای زن در نظر گرفته نمی‌شود. اثبات عدم تمکین از طرف زوجه با شوهر است.

در این زمینه وجود وکیل دارای اهمیت است که زوج با گرفتن وکیل می‌تواند دلایلی را عنوان کند که همسر او، تکالیف زوجیت را انجام نمی‌دهد و با احراز شدن این موضوع برای دادگاه، هیچ نفقه به زوجه تعلق پیدا نمی‌کند.

بنابراین در دعاوی نفقه، چه از طرف شوهر و چه از طرف زوجه، وجود وکیل می‌تواند برای آن‌ها مزیت فراوانی داشته باشد. وکیل به طرفین دعوا کمک می‌کند که در این دعاوی به آنچه که استحقاق دارند، برسند.

زمانی که دادخواست مطالبه نفقه ارائه می‌شود، دادگاه ابتدا به شرایط قانونی تعلق گرفتن نفقه می‌پردازد. در واقع اگر ثابت شود که زوجه از تمکین در برابر شوهر بدون دلایل غیر موجه خودداری می‌نماید، طبق قانون نفقه به او تعلق نگرفته و شکایت او توسط دادگاه رد خواهد شد.

وکیل نفقه ایام زوجیت

وکیل بابت طرح دعوا کیفری عدم پرداخت نفقه

علاوه بر روش حقوقی مطالبه نفقه، راهکار دیگری در این زمینه برای دعاوی نفقه وجود دارد. علی رغم این که ترک انفاق جرم تلقی شده است، در صورتی که شوهر اقدامی را برای پرداخت نفقه به زوجه انجام ندهد، طبق قانون او می‌تواند مجرم شناخته شود.

بنابراین آقایانی که توجهی به تامین هزینه زندگی همسر خود ندارند، باید به این موضوع توجه داشته باشند که می‌توانند طبق قانون مجرم شناخته شوند.

عواقب مختلفی برای عدم پرداختن نفقه در انتظار آقایان خواهد بود. البته گفتنی است که تحقق ترک نفقه، شرایطی دارد و صرف این که زوج نفقه زوجه را پرداخت نکرده باشد، مجرک شناخته نمی‌شود.

به طور معمول، زوجه ابتدا اقدام به طرح دعوا حقوقی مطالبه نفقه نموده و در صورتی که شکایت حقوقی در این زمینه کارایی نداشته باشد و نتواند از این راه، به نفقه خود برسد، برای طرح دعوا کیفری اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

طرح دعوا کیفری بابت عدم پرداخت نفقه، منوط به تمکن مالی شوهر است. در قانون، تمکین زوجه از شوهر و همچنین شرایط مالی مناسب زوج از جمله شرایط اساسی شکایت کیفری ترک انفاق است. در این صورت اگر زوجه بخواهد تا اقدام به شکایت کبفری از شوهر به دلیل آن که نفقه او پرداخت نشده، نماید، بایستی تمکن مالی زوج را به اثبات برساند.

در صورتی که این موضوع ثابت شود که شوهر شرایط مالی مناسبی ندارد و با این اوصلف زوجه از او شکایت به دلیل جرم ترک نفقه نموده است، طبق قانون شوهر مجرم شناخته نشده و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. بنابراین علاوه بر تمکین زوجه، برخورداری شوهر از شرایط مالی مناسب از دیگر شروط طرح دعوا کیفری ترک انفاق است.

طرح شکایت کیفری نفقه با کمک وکیل دادگستری به این صورت انجام می‌شود که ابتدا لازم است تا شکواییه ای تنظیم شود. بعد از نگارش شکواییه ترک نفقه با انجام مراحل ثبت آن، رسیدگی به اینگونه درخواست‌ها در دادسرا صورت می‌گیرد.

تحقیقات مقدماتی شکایت مربوطه ابتدا در دادسرا صورت می‌گیرد و با اتمام تحقیقات مقدماتی، در صورت ثابت شدن مجرمیت متهم یا همان شوهر، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.

طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او پرداخت نکند یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

در ارتباط با این موضوع که ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای عدم پرداخت نفقه تعیین شده است، زوجه به اختیار خود می‌تواند از شوهر شکایت حقوقی کرده یا اقدام به طرح دعوا کیفری علیه او نماید.

محاسبه میزان نفقه

وکیل نفقه و درخواست طلاق به دلیل نپرداختن نفقه

در بخش‌های قبل، شرایط طرح دعاوی حقوقی و کیفری ترک انفاق مورد بررسی قرار گرفت. حال لازم است تا بررسی کلی نسبت به طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه مورد بررسی قرار گیرد. وکیل متخصص در دعاوی نفقه، اذعان می‌دارد که عدم پرداخت نفقه می‌تواند منجر به ایجاد حق طلاق برای زوجه شود.

در واقع عواقب دیگری که در صورت نپرداختن نفقه برای آقایان در نظر گرفته می‌شود، طلاق از طرف زوجه است. یکی از دلایلی که قانونا زوجه به استناد آن می‌تواند درخواست طلاق بدهد، عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر است.

گفتنی است که مراجع قضایی بدوا حکم طلاق را به دلیل عدم پرداخت نفقه صادر نمی‌کنند، بلکه مهلت زمان قانونی به محکوم یا همان شوهر می‌دهند که اقدامی را برای پرداخت نفقه زوجه انجام دهد.

طبق ماده 1129 قانون مدنی، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، در صورتی که زوجه از او شکایت نموده و بر اساس حکم دادگاه نیز شوهر ملزم به پرداخت نفقه شده باشد، استنکاف از اجرای حکم دادگاه باعث می‌شود تا زن برای طلاق به حاکم رجوع نماید.

وکیل نفقه طبق تجربه و میزان مهارتی که دارد، می‌تواند شرایطی را برای موکل خود یا همان زوجه فراهم کند تا بتواند در صورتی که شرایط قانونی وجود داشته باشد، حکم طلاق را مطابق با خواسته موکل دریافت کند.

دسترسی به بهترین وکلای دادگستری متخصص در دعاوی نفقه

در صورتی که در انتخاب وکیل خود برای رسیدگی به دعاوی نفقه دچار مشکل شده‌اید و به نحوی نمی‌توانید وکیل مورد نظرتان را انتخاب کنید، سامانه طلاق 24 می‌تواند در این زمینه انتخابی مناسبی باشد. در این سامانه بهترین وکلای دادگستری متخصص در دعاوی نفقه حضور و فعالیت مستمر دارند.

طلاق 24 گزینه مناسبی برای دسترسی به بهترین وکیل نفقه می‌باشد و این امکان برای شما فراهم است که بتوانید از خدمات سامانه عملکرد مناسبی داشته باشید. بر عهده گرفتن وکالت پرونده نفقه شما و یا ارائه مشاوره حقوقی جز خدمات اصلی تیم تخصصی حقوقی ما محسوب می‌شود.

حق الوکاله تعیین شده برای دعاوی نفقه بسیار مناسب است و برای انجام مراحل طرح دعاوی توسط وکیل تماما انجام می‌شود.

در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط انعقاد قرارداد وکالت با وکیل جهت پذیرفتن وکالت پرونده شما با کارشناسان ما در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱