مهریه

مهریه از سهم الارث چگونه است؟

مهریه یکی از مهم ترین حقوق مالی زن به شمار می رود که بعد از عقد ازدواج به وی تعلق می گیرد. در واقع بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح، مهریه به تملیک زن در می آید که مطابق قانون می تواند آن را از شوهر خود تادیه کند.

مهریه از شرایط خاصی برخوردار می باشد و زوجه تحت شرایطی می تواند آن را مطالبه کند.

قانونگذار ضوابط معینی را برای مطالبه مهریه در نظر گرفته است و در این زمینه تا حدود زیادی شرایط به نفع زنان می باشد. به لحاظ قانونی و شرعی مهریه حق زن می باشد و هر زمان که تمایل داشت می تواند آن را به اجرا بگذارد.

در زمان عقد ازدواج مهریه به صورت توافقی بین زن و شوهر تعیین شده و مرد مکلف به پرداخت آن به میزان تعیین شده می باشد.

مهریه می تواند به صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد که در زمان ثبت ازدواج در محضر نوع آن مشخص می شود. مهریه عندالمطالبه یعنی هر زمان که زوجه تقاضای مهریه کند باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت آن اقدام شود اما شرایط در مهریه عندالاستطاعه متفاوت است و پرداخت مهریه با توجه به استطاعات و توانایی مالی مرد صورت می گیرد.

زوجه به روش های گوناگونی می تواند مهریه را مطالبه کند که در وهله اول بهتر است به صورت مسالمت آمیز این موضوع را با همسر خود مطرح کند. چنانچه بنا به دلایل مختلفی زوج از پرداخت مهریه استنکاف کند، زوجه باید وصول مهریه را از طریق مراجع قانونی پیگیری کند.

در حال حاضر برای به اجرا گذاشتن مهریه ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه شود و در صورت عدم نتیجه مورد نظر می توان به دادگاه مراجعه کرد. در صورتی که مرد تحت هر شرایطی اقدام به پرداخت مهریه نکند، ابتدا اموال و دارایی وی توقیف می شود و سپس وصول مهریه از این طریق صورت می گیرد.

شرایط رابطه توارث در ازدواج موقت و دائم با یکدیگر متفاوت است. در ازدواج دائم زن و شوهر از هم ارث می برند اما در نکاح موقت رابطه توارث بین زوجین وجود ندارد. به بیان دیگر در ازدواج موقت زن و مرد از هم ارث نمی برند.

زن می تواند بعد از فوت شوهر خود مهریه را از سهم الارث وی مطالبه کند. در صورتی که سهم الارث شوهر تعیین نشده باشد یا در مواردی نادر از هیچ سهمی به عنوان ارث برخوردار نباشد، امکان تادیه مهریه از این طریق وجود ندارد. در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در خصوص شرایط مهریه از سهم الارث و مواردی از این قبیل خواهیم داد.

فوت همسر

درباره مهریه از سهم الارث

همانطور که گفته شد، در نکاح دائم زوجین از یکدیگر ارث می برند و رابطه توارث بین آن ها وجود دارد. بدین صورت که اگر زوج فوت کند، سهم الارث او نیز به زوجه می رسد. چنانچه زوجین فرزندی نداشته باشند، تمام سهم الارث به زن می رسد.

مهریه از سهم الارث زمانی مطرح می شود که امکان مطالبه آن از طریق ارثیه شوهر وجود دارد.

در صورتی که شوهر فوت کند و اموالی از خود به عنوان ارث به جای گذاشته باشد، زوجه به لحاظ قانونی این اختیار را دارد تا مهریه را از سهم الارث همسر خود تادیه کند.

در مورد فوت شوهر یا پدر شوهر و درخواست پرداخت مهریه از سهمی که به عنوان ارثیه به شوهر می رسد ابهامات خاصی وجود ندارد. در واقع اگر شوهر و حتی پدر شوهر در قید حیات باشند، زوجه نمی تواند تقاضای مهریه از سهم الارث داشته باشد.

مهریه زن از ارثیه شوهر جزو طلب ممتاز محسوب می شود، بدین معنا که بر دیگر ورثه ها اولویت دارد.

چنانچه شوهر فوت کند و اموالی بر جای نگذاشته باشد، سایر وراث وظیفه ای بابت پرداخت مهریه ندارند و زوجه نمی تواند برای مطالبه مهریه به آن ها رجوع کند.

حتی در این شرایط پدر شوهر نیز ملزم به پرداخت مهریه نمی باشد. زیرا به لحاظ قانونی وراث تکلیفی به پرداخت دیون متوفی که مازاد از ما ترک است را ندارند. در واقع دیون و طلبی که مازاد بر ارثیه باشد، وراث وظیفه قانونی برای وصول آن ندارند.

سهم الارث شوهر در واقع همان اموال و دارایی پدر شوهر می باشد که به وی می رسد و در صورت زنده بودن آن ها امکان مطالبه مهریه از این طریق وجود ندارد. زیرا پدر شوهر وظیفه ای برای وصول مهریه پسر خود ندارد و زوجه نمی تواند آن را سهم الارث شوهر درخواست کند.

اگر در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که پدر شوهر بابت پرداخت مهریه فرزند خود تکلیفی دارد و یا پرداخت مهریه را بر عهده گرفته باشد، در این صورت رجوع زوجه به پدر شوهر برای مطالبه مهریه امکان پذیر است.

در صورتی که پدر شوهر فوت کند و اموال او به شوهر برسد، زن می تواند از ارثیه مهریه را طلب کند که می بایست از طریق مراجع ذی صلاح مهریه را تقاضا کند.

مطالبه مهریه از سهم الارث شوهر

مطالبه مهریه از سهم الارث شرایط خاصی دارد و زوجه تحت شرایطی می تواند آن را وصول کند. امکان وصول مهریه از سهم الارث به طرق مختلف وجود دارد و در صورتی که به شوهر ارث رسیده باشد، زوجه این امکان را دارد تا از سهم الارث مهریه را تادیه کند.

اگر پدر همسر و یا هر فرد دیگری که شوهر از او ارث ببرد، در قید حیات نباشد و شوهر مال مشخصی به ارث ببرد، زن می تواند مهریه خود را از سهم الارث همسر مطالبه کند.

چنانچه وضعیت ارثیه شوهر به طور دقیق مشخص نشده باشد، مطالبه مهریه از این طریق امکان پذیر نمی باشد.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه می توان از سهم الارث مهریه را مطالبه کرد؟ برای وصول مهریه از سهم الارث، اموال شوهر توقیف می شود تا زوجه بتواند از این روش مهریه خود را دریافت کند. کلیه اموال تا زمان وصول مهریه متوقف می شود و تا زمانی که مهریه پرداخت نشود، مال آزاد نمی شود. اموال توقیف شده همان سهم الارث شوهر می باشد که برای پرداخت مهریه در نظر گرفته شده است.

نحوه توقیف سهم الارث شوهر برای مهریه

به منظور وصول مهریه از سهم الارث، اموال و دارایی شوهر توقیف می شود. در واقع اموال و دارایی که به عنوان ارثیه تلقی می شوند، مطابق قانون مورد توقیف قرار می گیرند. زوجه برای توقیف سهم الارث شوهر می تواند از طریق دادگاه خانواده و اداره ثبت اقدام کند.

به طور کلی مطابق با بخشنامه قوه قضاییه، توقیف اموال ابتدا باید از طریق اداره ثبت صورت گیرد و تنها در صورتی که توقیف اموال بابت مهریه از طریق اداره ثبت امکان پذیر نباشد، زوجه می تواند برای تقدیم دادخواست و توقیف اموال بابت مهریه از طریق دادگاه اقدام نماید.

در واقع تا قبل از صدور بخشنامه مذکور، زوجه می توانست برای توقیف اموال همسر خود به دادگاه و اداره ثبت مراجعه کند. اما با توجه به رویه کنونی توقیف اموال شوهر در وهله اول از طریق اجراییه ثبت و سپس تحت شرایطی در دادگاه انجام می گیرد.

مهریه

توقیف سهم الارث برای مهریه از طریق اجراییه ثبت

در صورتی که زن برای وصول مهریه، سهم الارث شوهر را از طریق اجرایی ثبت توقیف کند، باید مراحل مختلفی را طی کند. مراحل توقیف سهم الارث بابت مهریه از اداره ثبت به شرح زیر می باشد:

 1. زوجه ابتدا باید به دفتر خانه ای که عقد ازدواج در آن ثبت شده است، مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه نماید. دفتر خانه نیز اقدامات لازم در این زمینه را انجام داده و سپس گواهی مربوطه را در اختیاز زوجه قرار می دهد.
 2. زوجه با در اختیار داشتن گواهی صدور اجراییه به اداره ثبت مراجعه می کند و با ارائه مدارک و اسناد ضروری، پرونده برای وی تشکیل می شود. مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی و همچنین سند ازدواج می بایست به اجراییه ثبت تقدیم شود.
 3. پس از تشکیل پرونده اجرایی برای اجرای مهریه، یک نسخه از اجراییه برای زوج ارسال شده و به وی مهلت داده می شود تا ظرف 10 روز برای پرداخت مهریه یا معرفی مال اقدام نماید. زوج باید تمام دارایی و اموال خود حتی سهم الارث را نیز به اجراییه ثبت معرفی کند. چنانچه ظرف مهلت مقرر، زوجه اقدام به پرداخت مهریه نکند یا اقدامی در خصوص معرفی اموال خود انجام ندهد، زوجه می تواند توقیف اموال و یا سهم الارث او را درخواست کند.
 4. در مرحله توقیف سهم الارث شوهر، اموال منقول و غیر منقول او شناسایی شده و در نهایت توقیف می شود. لازم به ذکر است که یکسری از اموال شوهر غیر قابل توقیف بوده و جزو مستثنیات دین هستند که در این صورت امکان توقیف آن ها وجود ندارد.
 5. زوجه می تواند اموال و دارایی شناسایی شده را در اختیار اراده ثبت قرار دهد تا اقدامات قانونی لازم در مورد توقیف انجام شود یا شناسایی اموال شوهر را از طریق مرجع مزبور تقاضا کند. بعد از آن که اموال شوهر شناسایی و مورد توقیف قرار گرفت، به مزایده گذاشته می شود تا زن بتواند از فروش سهم الارث مهریه خود را دریافت کند.
 6. متقاضی توقیف سهم الارث بابت مهریه از طریق اداره ثبت، باید هزینه هایی را در این زمینه پرداخت کند. هزینه اجرای مهریه و توقیف اموال بابت مهریه از طریق اداره ثبت یک بیستم مهریه مطالبه شده می باشد.

فوت شوهر

توقیف سهم الارث از طریق دادگاه

توقیف اموال بابت مهریه از طریق اداره ثبت بر توقیف اموال بابت مهریه از طریق دادگاه مقدم بوده و لزوما باید پیش از آن انجام گیرد.

مطابق بخشنامه قوه قضاییه، اگر اداره ثبت نتواند ظرف مدت دو ماه از ثبت درخواست توقیف اموال بابت مهریه نسبت به شناسایی لیست اموال قابل توقیف برای مهریه و توقیف اموال شوهر از جمله سهم الارث اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای سند ازدواج و وصول مهریه اقدام نماید، زوجه می تواند با اخذ گواهی مربوطه از اجرای ثبت، برای مطالبه مهریه به دادگاه خانوده مراجعه کند.

اگر توقیف سهم الارث از طریق دادگاه درخواست شود، زوجه باید ابتدا دادخواستی در ارتباط با موضوع مطرح شده ارائه کند. در واقع خواهان یا همان زوجه می بایست دادخواست تامین تقدیم دادگاه خانواده کند.

تهیه و تنظیم دادخواست شرایط خاصی دارد و باید تمام قواعد و نکات حقوقی در آن رعایت شود، در غیر این صورت توسط دادگاه رد می شود و ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.

دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و سپس به دادگاه خانواده برای بررسی فرستاده می شود. مدیر دفتر دادگاه در وهله اول مبادرت به بررسی دادخواست مربوطه می کند و در صورت عدم وجود مشکل قانونی و تایید آن، وقت رسیدگی برای طرفین تعیین می کند.

در جلسه دادرسی زوجه مدارک و اسناد قانونی در اختیار دادگاه قرار می دهد و در صورت موجه بودن آن ها حکم مقتض صادر می شود. بعد از صدور حکم، سهم الارث شوهر برای مطالبه مهریه توقیف می شود و زوجه به راحتی می تواند طلب خود بابت مهریه را وصول کند.

دادگاه اموال مربوطه سهم الارث را تا سپری شدن روند قانونی توقیف می کند و تا زمانی که این روند طی نشود و اموال از طریق مزایده به فروش نرسد و مهریه پرداخت نشود، این اموال آزاد نمی شود.

مراحل توقیف اموال و سهم الارث شوهر کمی طولانی است و مستلزم انجام مراحل قانونی می باشد.

مهریه

مشاوره حقوقی برای مطالبه مهریه از سهم الارث

زن می تواند به روش های مختلف و البته قانونی مهریه خود را مطالبه کند. یکی از این روش ها، از طریق سهم الارث شوهر می باشد. اموالی که به عنوان ارثیه به شوهر می رسند، امکان وصول آن به عنوان مهریه وجود دارد.

زوجه می تواند درخواست توقیف سهم الارث شوهر را برای مطالبه مهریه از طریق اجراییه ثبت و دادگاه خانواده مطرح کند. البته در حال حاظر مطالبه مهریه الزاما باید از اداره ثبت صورت گیرد و تحت شرایطی خاص امکان مراجعه به دادگاه وجود دارد.

طرح دعاوی خانواده پیچیدگی های خاص خود را دارند و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد.

متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه مهریه به دلیل عدم اطلاع از راه و روش های قانونی و حقوقی می باشد و به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می تواند در این زمینه موثر باشد.

در ارتباط با پرونده های مهریه، اخذ وکیل می تواند کمک فراوانی به شاکی نماید و در روند رسیدگی به پرونده تاثیر به سزایی خواهد داشت اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل برای پرونده مهریه وجود نداشته باشد. در این صورت بهترین گزینه برای طرح دعاوی مرتبط با مهریه، مشاوره های حقوقی به صورت آنلاین و تلفنی است.

مشاوره های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می توان اطلاعات لازم در مورد مطالبه مهریه از سهم الارث و سایر مسائل مرتبط را کسب کرد.

سایت طلاق 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور خانواده و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند شما را در تمامی مراحل مطالبه مهریه راهنمایی نماید.

مشاوره حقوقی در ارتباط با نحوه مطالبه مهریه از سهم الارث توسط سایت طلاق 24 به صورت تخصصی انجام می شود و یقینا به راحتی می توانید اقدام به مطالبه مهریه نمایید. همچنین تهیه و تنظیم انواع دادخواست مهریه با موضوعات گوناگون به صورت کاملا تخصصی توسط این سایت صورت می گیرد.

برای آن که بتوانید مهریه خود را از همسرتان بگیرید، باید اطلاعات حقوقی به میزان کافی داشته باشید. به همین جهت برای تنظیم دادخواست مهریه و دریافت مشاوره های حقوقی در این زمینه می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

کلیه خدمات حقوقی مربوط به مسائل مهریه و سایر مسائل و مشکلات حقوقی در امور خانواده را با بهترین شرایط ممکن در اختیار شما قرار می دهیم.

در خصوص این که چگونه زوجه می تواند مهریه خود را از سهم الارث شوهر دریافت کند، توضیحاتی ارائه کردیم اما برای این که از نکات تخصصی و مهم در این زمینه و نحوه ی اجرایی آن بیشتر آشنا شوید، بهتر است به مشاور حقوقی پرداخت مهریه از سهم الارث شوهر در سایت طلاق 24 مراجعه کنید.

مهریه از سهم الارث چگونه است؟

با توجه به این که در ازدواج دائم، زوجین از یکدیگر ارث می برند، امکان مطالبه مهریه از سهم الارث شوهر وجود دارد.

چگونه می توان مهریه از سهم الارث را مطالبه کرد؟

برای مطالبه مهریه از سهم الارث می توان به اداره ثبت و در مواردی به دادگاه خانواده مراجعه کرد.

آیا امکان توقیف سهم الارث برای وصول مهریه وجود دارد؟

بله، در صورت عدم پرداخت مهریه یا معرفی اموال توسط زوج در مهلت 10 روزه، امکان توقیف اموال و دارایی شوهر از جمله سهم الارث نیز وجود دارد.

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام
  سهم‌الارث شوهرم از ملکی را جهت مهریه به مزایده گذاشته‌ام.
  طی اظهاری که از طریق دفتر خدمات قضایی انجام دادم برای دادگاه برگزار کننده مزایده اینگونه نوشتم که چنانچه در مرحله اول مزایده خریداری برای سهم‌الارث پیدا نشد، سهم‌الارث را بعنوان بخشی از مهریه بنام من بزنند.
  سوال اینکه: آیا این اظهار که از طریق دفتر خدمات قضایی ارسال شده کفایت می‌کند یا حتما شخصا باید در روز مزایده حضور داشته باشم؟
  باتشکر

 2. سلام
  سهم الارث شوهرم از منزلی را توقیف نمودم و ایشان به دادگاه اظهار داشتند جزو مستثنیات دین هست و با اعتراض بنده سهم‌الارث ایشان به مزایده گذاشته شد و در روز برگزاری مزایده خودم بعنوان بخشی از مهریه، سهم‌الارث را قبول کردم. بعد از آن همسرم به دادگاه اعتراض کرده که این سهم‌الارث جزو مستثنیات دین هست و غیر از این مالی ندارد.
  سوال:
  1- آیا واقعا سهم‌الارث جزو مستثنیات دین هست یا نه؟
  2- آیا بعد از برگزاری مزایده و اینکه خودم بعنوان بخشی از مهریه سهم‌الارث را قبول کردم، آیا همسرم باید به شرایط مزایده اعتراض کند یا ادعای مستثنیات دین کند؟
  3- اگر قاضی رأی به مستثنیات دین بدهد خلاف قانون عمل کرده یا خیر؟ چطور میتونم از حکم قاضی شکایت کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱