راهنمای طلاق

طلاق از طرف مرد – زوج چگونه است؟

طلاق از طرف مرد مطابق با ماده 1133 قانون مدنی که بیان داشته: مرد قادر خواهد بود هر زمان که اراده کند همسر خود را طلاق بدهد، استنباط می گردد که حق طلاق با مرد است و درستی این عمل نیازی به موافقت زن نخواهد داشت.

اگر زن راضی به این عمل شوهر نباشد، مرد از قاعده همان ماده 1133 می تواند استفاده نموده و با در نظر گرفتن نظر مشاور، دادگاه رای طلاق را سرانجام صادر می نماید.

نوشته های مشابه

هر چند به صراحت، قانونگذار برابر با قوانین مدنی کشور حق طلاق را مستقیما به مرد داده است ولی زن نیز قادر خواهد بود با استفاده از شرایطی که قبلا در عقدنامه تعیین شده و در صورت عدم انجام آن تعهدات توسط مرد، از دلایل اثبات ادعا برای اثبات حقانیت طلاق این بار از ناحیه زن باشد.

اگر قبل از ازدواج و شروع زندگی، زن دارای بیماری باشد که از زوج پنهان نموده است و این بیماری اساس و پایه زندگی را متزلزل نماید و آن مرض از مرد مخفی شده باشد، مرد قادر خواهد بود به عنوان فریب در ازدواج تقاضای طلاق همسر خود را از دادگاه تقاضا نماید.

البته اگر این موضوع بعد از وقوع نکاح حادث شود و در دوران زندگی مشترک باشد، دادگاه آن را مورد پذیرش قرار نخواهد داد، در هر صورت ماده 1133 قانون مدنی همچنان پابر جاست.

اجرای طلاق نیازی به تشریفات خاص ندارد جز اینکه صیغه طلاق باید در حضور حداقل دو نفر شاهد مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند جاری گردد. طلاق از ناحیه و به درخواست مرد حتماً نیاز به برگزاری جلسه دادرسی، مشاوره و حضور در دادگاه دارد. البته اگر وکیل نداشته باشید.

طلاق زوج

چه شرایط و مراحلی برای درخواست طلاق از طرف مرد در نظر گرفته شده است؟

در صورتی که مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد این طلاق را طلاق از سوی مرد گویند و در ابتدا امر باید دادخواستی مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت همسر خود تنظیم و به دادگاه خانواده ارائه نماید.

جهت انجام این امر با توجه به الکترونیکی شدن فرایند دادرسی می تواند به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور مراجعه نماید و ضمن ثبت دادخواست طلاق خود و پرداخت هزینه دادرسی آن و متعاقبا دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی رسیدگی کننده و نهایتا شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مذکور مراجعه کرده و بعد از مشخص شدن زمان رسیدگی و مواعد تشکیل جلسه و تعیین تکلیف دادگاه نسبت به مطالبات مالی زوجه، در پایان امر رسیدگی، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید.

البته اعتبار این گواهی 3 ماه از تاریخ قطعیت رای دادگاه طلاق خواهد بود و مرد قادر است با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق در سطح کشور، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت مذکور اقدام کند، در صورت انقضاء مدت 3ماه و عدم مراجعه به دفترخانه توسط زوج، گواهی مربوطه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و پروسه طلاق باید مجددا دنبال و این گواهی اخذ گردد.

اجرای صیغه طلاق بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، موکول به پرداخت کامل حقوق شرعی و قانونی زن (اعم از نفقه، مهریه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می باشد، به جز در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل و بخشش شده) و یا در صورت رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار مرد از پرداخت حقوق فوق الذکر، که در نهایت دادگاه باید ترتیبی برای اجرای آن در نظر گرفته و به طرفین ابلاغ نماید.

شرایط اجرای طلاق مطابق با ماده 1133 قانون مدنی چنین تعریف گردیده است: که مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد. البته بعد از پرداختن نمودن کلیه حق و حقوق مالی او. ادر صورتی که بعد از طلاق از طرف مرد، همسر آینده او در ثبت احوال رضایت بدهد مرد قادر خواهد بود، نام همسر سابق را از شناسنامه خود حذف نماید.

آیا مرد قادر است به صورت غیابی همسر خود را طلاق دهد؟

طلاق از سوی مرد به صورت غیابی، همان تشریفات را احتیاج دارد و مرد باید ثابت نماید که آدرس زوجه به هیچ وجه قابل شناسایی نیست و در نهایت باید با روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی داده شود و امر ابلاغ انجام شود و بعد از آن است که رای غیابی با حق واخواهی و تجدیدنظر و فرجام خواهی در مهلت قانونی برای زن وجود خواهد آمد.

در نهایت در مواعد قانونی، زن می تواند به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض نماید.

طلاق مرد

شرط تصنیف دارایی در روابط مالی میان زوجین در طلاق چیست؟

بر اساس بند الف از شرایط ضمن عقد درج شده در سند نکاحیه، زن شرط نموده، هرگاه طلاق بنا بر درخواست زن نباشد یعنی متقاضی طلاق مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه رسیدگی کننده به طلاق، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در هنگام دوران زناشوئی با زن به دست آورده یا معادل آن را مطابق با نظر دادگاه به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

برای طرح دادخواست طلاق از سوی زوج، چه مدارکی باید به همراه داشته باشم؟

همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، برای طرح دعوای طلاق شما باید تمامی مدارک و مستندات را که در ادامه توضیح داده خواهد شد را به همراه دلایل قانع کننده به جهت عدم تعلق برخی حقوق قانونی زوجه به دادگاه ارائه نمایید و آن ها را به همراه دادخواست تقدیمی، حتما ضمیمه پرونده‌ کنید.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون ، برای اثبات هر دعوایی از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست.

مهمتر از همه، انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.

طبق رویه دادگاه ها، بخشی از مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد شامل: اصل سند ازدواج یا همان قباله نکاح که در صورت نبود اصل سند، باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت شود.  به همراه اصل شناسنامه مرد و کپی کارت ملی مرد.

تکلیف مهریه توسط دادگاه در طلاق از طرف مرد چگونه تعیین می گردد؟

اگر طلاق از طرف مرد باشد، او موظف است مهریه زوجه را با سایر حقوق و مطالبات، به صورت یکجا به زن پرداخت نماید.

بدون پرداختن مهریه، امکان طلاق زن وجود ندارد مگر با انجام توافق با زن و یا اینکه فریبی در ازدواج به ضرر مرد حاصل شده باشد.

البته اگر مرد تمکن مالی پرداخت مهریه زن خود را نداشته باشد، قادر خواهد بود که تقاضای اعسار و تقسیط مهریه را از دادگاه  تقاضا کند.

اگر تقاضای طلاق از سوی مرد باشد و او توان مالی کافی برای پرداختن مهریه را نداشته باشد، می تواند با استفاده شهادت سه نفر شاهد که به وضعیت مالی او اشراف کامل دارند و تنظیم استشهادیه، مرد قادر خواهد بود که اعسار خود را ثابت کند و مهریه را به صورت اقساطی پرداخت نماید.

همانگونه که ذکر شد اعسار و تقسیط مهریه در هنگامی انجام می شود، که مرد بخواهد همسر خود را طلاق داده و به دلیل عدم توانایی مالی خود در پرداخت مهریه یا همان اثبات عدم ملائت خود، با معرفی سه نفر شاهد و استشهاد محلی و یا گواهی حقوق یا درآمد ماهانه، میتواند مهریه را از طریق دادگاه تقسیط کند.

در صورتی که اعسار مرد ثابت نگردد، قاضی دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مرد، نحوه پرداخت آن را معین می نماید. ضمنا اگر مرد قصد طلاق دختر باکره را داشته باشد نصف مهریه (هر مقدار که باشد) به همان دختر تعلق خواهد گرفت.

طلاق

نحوه پرداخت اجرت المثل و نفقه در طلاق از سوی مرد چگونه است؟

نفقه تا پایان مدت عده یعنی بعد از صدور حکم طلاق از طرف مرد که معمولا مدت آن نیز  100 روز است به عهده مرد است مگر اینکه توافق دیگری بین زوجین مقرر شده باشد یا در صورتی که زوجه باکره باشد و یا موارد دیگری که استحقاق دریافت نفقه  را نداشته باشد.

اجرت المثل ایام زوجیت از طرف مرد نیز این چنین محاسبه می گردد، که از هنگام ازدواج تا زمان طلاق سنوات زندگی مشترک توسط کارشناسان دادگاه تعیین می گردد و هر ساله مطابق با نظریه کارشناس رسمی دادگستری  و بر اساس میزان دارائی زوج، وضعیت زوجه، تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین و از تاریخ عقد تا طلاق مشخص می گردد.

پرونده های طلاق عموما در صورت مقاوت زوجین و انجام مراحل تجدید نظر خواهی، پرونده ای زمان بر و طولانی خواهد بود و پروسه انجام آن صبر و تحمل بسیاری طلب می کند و ماهیت دعوای طلاق، به هیچ عنوان با عجله سازگار نیست مگر این که طلاق غیابی بوده و زوج در دادگاه حاضر نگردد و یا اعتراضی به آرای صادره ننماید که زمان کمتری به طول خواهد انجامید.

آیا برای طرح دعوای طلاق به درخواست مرد، به استفاده از خدمات وکیل نیاز است؟

در طلاق از طرف مرد در صورت اعطای وکالت به وکیل دادگستری مزایای خوبی وجود دارد که از آن جمله می توان در ابتدا به موارد زیر اشاره کرد:

در جلسه های داوری نیازی به حضور خود مرد نیست و مرد می تواند نحوه پرداخت حقوق مالی زن را به وکیل خود واگذار کند و در صورت عدم تمکن مالی، وکیل میتواند برای آن چاره اندیشی نماید.

در صورت اعطای وکالت، اجرای طلاق بدون حضور مرد و توسط وکیل انجام می گردد و در هیچ مرحله ای نیازی به حضور مرد در دادگاه نیست.

مکرر در مقالات مختلف اشاره کردیم، پرداخت حقوق قانونی زوجه و طرح دادخواست طلاق از ناحیه مرد، یکی از مسائل بسیار کاربردی و مهم در عقد دائم محسوب می گردد، و از اهمیت بالایی برخوردار است.

پرداخت حقوق قانونی در کنار دعوای طلاق، دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند. مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به پرونده‌ های مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.

اگر می خواهید طرح دادخواست طلاق  شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

پس اگر شما هم قصد طلاق همسر خود را دارید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، می توانید از طریق راه ارتباطی ما در طلاق 24، با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.

دادخواست طلاق

تعیین تکلیف حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد از سوی دادگاه

در طلاق از سوی مرد، حضانت فرزندان پسر تا سن 7 سالگی با مادر و از سن 7 تا 15 سال قمری با پدرشان است و بعد از این سنین اگر فرزند پسر به سن 15 سال قمری رسید، خود حق انتخاب خواهد داشت و حضانت فرزند دختر تا 7 سالگی با مادر و تا سن 9 سال قمری با پدر است و بعد از 9 سال قمری نیز خود دختر حق انتخاب خواهد داشت مگر اینکه زوجین در خصوص خضانت فرزندان به نحوی دیگر توافق کرده باشند.

اگر بین زوجین توافقی برای حضانت مشخص نشود که البته قانون در این مورد حق تقدم را به زوجین اعطاء نموده است، اما فرزندان ذکور و مونث تا 7 سالگی حضانتشان با مادر و دختر اگر به سن 9 سال قمری رسید حق انتخاب با خود او خواهد بود که پدر یا مادر را انتخاب کند.

البته بین 7 تا 9 سال حضانت دختر بر عهده پدر بوده و در رابطه با فرزند پسر بعد از 7 سالگی تا 15 سال قمری حضانت او به عهده پدر است و بعد از آن تا 18 سالگی و تا پایان تحصیلات عالیه، هزینه ها به عهده پدر است مگر توافق زوجین به صورت دیگری باشد.

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد درخواست طلاق از ناحیه مرد و مسائل مربوط به حضانت، قبل از هرگونه اقدام قضایی، اطلاعات کامل و مورد نیاز را در این خصوص کسب کنید.

مدت زمان فرآیند طلاق از ناحیه زوج در محاکم چه میزان است و چگونه این فرآیند را به حداقل برسانیم؟

همانگونه که ذکر شد، مطابق قانون طلاق و قانون آیین دادرسی مدنی، طلاق پرونده ای است که با اعتراض هر کدام از زوجین سه دادگاه را طی می نماید. دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دادگاه های دیوان عالی کشور.

در شرایطی که پرونده با اعتراض هر یک از زوجین، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد، در شرایط کنونی قطعا بیش از یک سال به طول خواهد انجامید که البته این هم معیار دقیقی نیست.

چنانچه یکی از طرفین به رای اعتراض نداشته باشد و با در نظرگرفتن این امر که حجم و وسعت میزان طلاق در جامعه نیز بسیار بالا رفته و طبق آمار خود قوه قضاییه بالاترین حجم دعاوی در محاکم قضایی، دعوای طلاق و سایر دعاوی مرتبط با آن است و متاسفانه طرح دعاوی مرتبط نیز از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان، نحله و غیره در جوار دعوای طلاق، حجم  زیادی از پرونده‌های قضایی دادگاه ها را به خود اختصاص داده است و منجر به افزایش زمان بلاتکلیفی نیز گردیده است.

بنابراین از آن جایی که متاسفانه همه روزه شاهد طرح این دعوی در سطح محاکم قضایی مختلف هستیم، باید عنوان کرد که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش بینی دقیق نیست و نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد.

با دیدی خوش بینانه اگر بخواهیم حداقل یا حداکثر زمان بلاتکلیفی در تاریخ صدور حکم طلاق در ایران را برای شما تعیین کنیم نیاز به یک تحقیق بسیار جامع در سراسر کشور دارد. اما در مجموع و همانگونه که ذکر شد، می توان اینگونه بیان کرد که زمان رفع این بلاتکلیفی را می توان حداقل چند ماه و حداکثر چند سال تخمین زد تا حکم دادگاه ها یا همان گواهی عدم امکان سازش صادر گردد.

مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری و انجام پرونده های مختلف طلاق کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

باز هم توصیه می کنیم بهترین راهکاری که در این زمینه وجود دارد مراجعه به مشاورین حقوقی می باشد و برای جلوگیری از بلاتکلیفی های احتمالی در فرایند طلاق، توصیه می کنیم قبل از طرح دعوا، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل حقوقی در حوزه فعالیت مسایل خانواده، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.

طلاق مرد

هزینه های دادرسی دعوای طلاق به درخواست زوج به چه میزان است؟

برای رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به آن است. در واقع هزینه دادرسی، به هزینه‌هایی اطلاق می‌گردد که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات متعدد، دریافت می گردد.

لذا رسیدگی به درخواست طلاق به عنوان دعوایی غیرمالی و رسیدگی به سایر حقوق زوجه به عنوان دعوای مالی در محاکم مورد رسیدگی قرار می گیرد و هزینه های دادرسی آن نیز دریافت می گردد.

اگر زوج درخواست طلاق را به دادگاه تقدیم کند، هزینه دادرسی آن را باید مطابق دعاوی غیرمالی پرداخت نماید.

از آنجایی که برای ثبت این گونه شکایات، دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی دارند، هزینه دادرسی هم با توجه به نحوه دعوایی که به این مراجع ارجاع شده است تعیین می گردد.

اما در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت شکایت تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت شکواییه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد.

برای اطلاع از تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 می توانید به قانون بودجه کشور مراجعه نمایید.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی در دعاوی طلاق به چه صورت است؟

مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری یا اداری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی و ثبت شکایت، هزینه های کارشناسی و غیره خواهد بود.

در پرونده ها مختلف دیده شده که شاکی یا خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه های مختلف و ثبت شکواییه، متاسفانه به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دعوا یا شکایتش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱