پیرامون طلاق

طلاق به خاطر بیماری زن چگونه است؟

همه ما از این موضوع آگاه هستیم که آمار طلاق متاسفانه در کشور ما بسیار بالا رفته است. این دادخواست‌های طلاقی که از سوی زوجین به دادگاه خانواده تقدیم می گردد، علت‌های مختلفی دارند.

در حقیقت دادگاه‌های خانواده همیشه پر است از زن و شوهرهایی که در حال بحث و دعوا با یکدیگر هستند و هر یک تلاش دارد تا حق خود را بگیرد.

یکی از علت‌هایی که زن و شوهرها را برای طلاق به دادگاه خانواده می کشاند، طلاق به استناد ماده 1122 و 1123 قانون مدنی است.

احتمالا برایتان سوال شده که مفاد این دو ماده چیست؟ این دو ماده به بررسی عیب‌ها و بیماری‌هایی پرداخته است که اگر در زوجین وجود داشته باشد، طرف دیگر می تواند با استناد به آن عقد نکاح را فسخ کند.

اما چیزی که مورد بی توجهی قرار گرفته این است که عیوب و بیماری‌هایی که در این دو ماده نام برده شده بسیار محدود است و باتوجه به شرایط شهرنشینی امروزی و بیماری‌های متعدد و نوظهوری که ایجاد شده است، این دو ماده دیگر کامل نیستند و نیاز به بازنگری اساسی دارند.

این روزها بیماری‌های زیادی ظهور یافته و یا شیوع آن زیاد شده که اگر یکی از زوجین به آن مبتلا گردد، ممکن است زندگی برای طرف دیگر سخت و دشوار شود و یا حتی واگیردار باشد و سلامتی او را به خظر بی‌اندازد.

به عبارت دیگر برخی از بیماری‌های جدید بسیار خطرناکتر از بیماری‌ها و عیوب نام برده شده در دو ماده فوق الذکر هستند.

بسیاری از کسانی که با کارشناسان سایت طلاق 24 ارتباط برقرار کرده‌اند این سوال را داشته‌اند که چگونه می توانند همسر بیمار خود را طلاق دهند و یا از او طلاق بگیرند.

به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا در ادامه این مطلب به بررسی طلاق به علت بیماری زن بپردازیم و بیشتر آن را توضیح دهیم.

چه عیوبی باعث ایجاد حق طلاق یا فسخ نکاح می ‌شوند؟

همانگونه که بیان نمودیم در قانون مدنی دو ماده وجود دارد که در آن عیب‌ها و بیماری‌هایی را نام برده که اگر هر یک از زوجین به آن مبتلا باشند، طرف دیگر حق فسخ کردن نکاح را پیدا خواهد کرد.

در ماده 1122 قانون مدنی آمده است: «عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

  1. خصاء
  2. عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
  3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»

در ماده 1123 نیز آمده است: «عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود

  1. قرن
  2. جذام
  3. برص
  4. افضاء (یکی شدن مجرای حیض و بول در اثر مقاربت)
  5. زمین گیری
  6. نابینائی از هر دو چشم»

نکته‌ای که در خصوص بیماری و عیوب مخصوص زن که منجر به ایجاد حق فسخ برای مرد می شود، باید بیان کنیم این است که این عیوب تنها اگر در حال ازدواج وجود داشته باشند، برای مرد حق فسخ ایجاد می شود. یعنی اگر پس از ازدواج این عیوب در زن ایجاد شود، مرد چنین حقی نخواهد داشت.

اما قابل توجه است که اگر مردی به اصرار خانواده‌اش و بدون آن که زن را قبل از ازدواج دیده یا شناخته باشد، با او عقد کند، و پس از عقد متوجه شود که به یکی از بیماری‌های مذکور در ماده 1123 مبتلا است، می تواند عقد نکاح را فسخ کند.

این فسخ چنانچه پیش از برقراری رابطه جنسی میان زوجین رخ دهد، زن حق دریافت مهریه نخواهد داشت. اما درصورتی که رابطه جنسی میان آن‌ها برقرار شده باشد، زن از حقوق مالی ازداج برخوردار شده و مرد باید تمام مهریه او را پرداخت کند.

در ماده 1125 قانون مدنی مقرر شده است که: «جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.» اما در ماده بعدی بیان شده که هر یک از طرفین قبل از عقد نکاح به عیب طرف دیگر آگاه باشد، پس از عقد دیگر حق فسخ نخواهد داشت.

مراقبت از همسر بیمار

مقایسه طلاق به علت بیماری زن و بیماری مرد

در ادامه می خواهیم طلاق به علت بیماری زن و طلاق به علت بیماری مرد را مقایسه کنیم.

اگرمردی پس از عقد نکاح به یکی از بیماری‌های مقاربتی مبتلا شود، زن این حق را خواهد داشت که از برقراری رابطه جنسی با او خودداری کند، اما نفقه به او تعلق خواهد گرفت.

در بررسی طلاق به علت بیماری مرد باید بیان کنیم که در ماده 1130 قانون مدنی عسر و حرج و شرایط آن تعریف شده است.

در یکی از بندهای این ماده آمده است که اگر مرد دچار یک بیماری صعب العلاج به عنوان مثال سرطان شود، و موجب گردد ادامه زندگی برای زن سخت و دشوار شود، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضای طلاق بدهد.

دادگاه خانواده نیز اگر ادعای زن را صحیح ببیند و بیماری لاعلاج مرد برای دادگاه محرز شود، مرد را مجبور به طلاق دادن زن خواهد کرد. در چنین طلاقی زن از تمام حقوق مالی خود برخوردار خواهد بود.

البته تاکید کارشناسان حقوقی و مشاوران خانواده بر این است که زن در ابتدا مرد خود را به خاطر بیماری ترک نکند و سعی کند از او پرستاری کند زیرا بسیار هستند افرادی که به بیماری صعب العلاج مبتلا شدند اما به علت آن که انگیزه داشتند و همسرشان در تمامی لحظات پشتشان بوده، توانسته‌اند از آن بیماری رهایی پیدا کنند و سلامتی خود را باز یابند.

با این حال قانون این حق را برای زن در نظر گرفته است که اگر توان زندگی با مرد بیمار مبتلا به بیماری لاعلاج را نداشت و زندگی برای او سخت و دشوار شده بود، بیماری مرد را ثابت کرده و تقاضای طلاق دهد.

اما در بررسی طلاق به علت بیماری زن باید بگوییم که از آنجایی که در قانون ایران حق طلاق با مرد است، مرد می تواند بدون آن که نیاز به دلیل خاصی داشته باشد، همسر خود را طلاق دهد و نیازی به ارائه دلایل محکمه پسند نیست.

حال اگر همسر مردی به یکی از بیماری‌های صعب العلاج مبتلا شود، چون مرد حق طلاق دارد، حتی نیازی به ثابت کردن لاعلاج بودن بیماری زن ندارد و می تواند با پرداخت حقوق مالی زن به او، او را طلاق دهد.

بنابراین مواردی همچون ابتلا به بیماری و یا خیانت نمی توانند زن را از دریافت حقوق مالی‌اش محروم کند و مرد باید به او تمام و کمال بپردازد.

چنین کاری کاملا به دور از اخلاق است، زیرا زن و مرد در ابتدای عقد نکاح با یکدیگر تعهد می بندند که در هر حالتی، سلامتی یا بیماری، خوشی یا غم کنار یکدیگر باشند. لذا توصیه می شود در چنین حالی افراد به طلاق به عنوان اولین گزینه و راه حل نگاه نکنند، بلکه آن را به عنوان آخرین راهکار در نظر بگیرند.

فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن بیماری چه شرایطی دارد؟

در بررسی طلاق به علت بیماری زن، یکی از حالاتی که ممکن است رخ دهد این است که زن بیماری خود را پنهان کند. البته چنین حالتی در مردان نیز ممکن است رخ دهد و بیماری خود را پنهان نمایند.

به موجب قانون اگر زن یا مردی پیش از ازدواج بیماری خود را بنا به هر دلیلی از طرف مقابل پنهان کند و پیش از ازدواح موضوع را با همسرش در میان نگذارد، برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود.

مطابق با ماده 1131 قانون مدنی، اعمال حق فسخ فوری است و اگر شخصی که برای او خیار فسخ ایجاد شده، پس از آن که از خیار فسخ اطلاع پیدا کردد اقدامی برای اعمال آن ننمود، به این معناست که از حق فسخ خود گذشته و خیار او سقط خواهد شد.

البته سقوط خیار فسخ به این شرط است که شخص از حق فسخ و فوری بودن خیار آن اطلاع داشته باشد. تشخیص این که چه مدتی برای اعمال حق فسخ وجود داشته باشد، با عرف خواهد بود.

بنابراین می توان چنین گفت که اگر طرفین پس از عقد نکاح متوجه شوند که طرف مقابل یکی از بیماری‌ها یا عیوب دو ماده 1122 و 1123 قانون مدنی را دارد و از حق فسخ خود که در ماده 1131 قانون مدنی تعیین شده است، استفاده ننماید، این خق برای طرف از بین خواهد رفت و دیگر نمی تواند از طریق فسخ، نکاح را برهم بزند. اما کماکان می تواند از راه طلاق اقدام کند.

بیماری زن

پس از اعمال حق فسخ از جانب مرد، مهریه و سایر حقوق مالی زن چه تکلیفی پیدا خواهد کرد؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم همان‌گونه که کمی پیشتر بیان نمودیم، در فسخ نکاح اگر میان زن و شوهر رابطه جنسی برقرار نشده باشد، زن استحقاق دریافت مهریه را نخواهد داشت.

در این خصوص یک استثنا وجود دارد و آن این است که علت فسخ نکاح، بیماری عنن مرد باشد. بیماری عنن یعنی آن که مرد نتواند با همسر خود رابطه جنسی برقرار کند، در چنین حالتی زن مستحق نیمی از مهریه ثبت شده خود خواهد بود.

ماده 1101 قانون مدنی در این باره بیان داشته: «هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌ وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.»

بیماری‌های صعب‌العلاج نوظهور: دشمن جدید خانواده‌ها

در فوق این مطلب را بیان کردیم که این روزها بیماری‌های صعب العلاج و مسری زیادی شیوع یافته است از جمله ایدز، هپاتیت و غیره که اگر یکی از زوجین به آن مبتلا شود، جان و سلامتی طرف دیگر نیز به خطر خواهد افتاد اما جای تاسف بارش اینجاست که قانون در این باره چیزی حکم نکرده و کاملا ساکت است.

در صورتی که نیاز به قانون در این زمینه بسیار حس می شود. زمانی که قانون حمایت خانواده تدوین می شد نیز این بیماری‌ها آنچنان شیوع نیافته بود تا در قانون درباره آن‌ها صحبت شود.

بنابراین قانون گذار باید این موضوع را مورد توجه قرار داده و درمورد آن اقدام به تدوین قانون نماید. زیرا چنین مواردی به صورت مستقیم با سلامت خانواده در ارتباط است و یکی از دغدغه‌های روابط به شمار می رود.

تنها مواد قانونی که بیماری و عیوب را مورد پشتیبانی و حمایت قانونی قرار داده است همان مواردی است که در فوق و برای فسخ نکاح بیان شد.

بنابراین در قوانین ما تا به حال درباره بیماری‌هایی که ممکن است هر یک از طرفین پس از ازدواج به آن مبتلا شوند هیچ صحبتی نشده و تصمیمی اتخاذ نگردیده و مشخص هم نیست که چه زمانی در این باره صحبت خواهد شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اما آیا راهکاری وجود دارد که این کمبود قانون را جبران کرد؟ باید بگوییم بله. اگر می خواهید این حق را داشته باشید که اگر همسرتان پس از ازدواج دچار بیماری شد که شما دیگر صلاح ندیدید با او زندگی مشترک را ادامه دهید حق طلاق داشته باشید، می توانید در زمان تنظیم عقدنامه و درج شروط 12 گانه، شرط سلامتی کامل همسر را درج کنید.

در این صورت اگر مرد دچار بیماری خطرناکی شد، می توانید با استناد به این شرط تقاضای طلاق بدهید. لازم به ذکر است اگر این مورد را در شرایط عقد خود درج ننمایید، در صورت بروز مشکل، دادگاه شرط را بر سالم ودن هر دو طرف می گذارد و سپس پرونده را مورد رسیدگی قرار می دهد.

اما مرد در طلاق به علت بیماری زن محدودیتی ندارد زیرا اصولا حق طلاق با اوست و هرزمان بخواهد می تواند اقدام به طرح دادخواست طلاق کند. البته در این زمینه باید حقوق مالی زن را به صورت تمام و کمال پرداخت کند.

طلاق به علت بیماری روانی زن در چه صورتی امکان پذیر است؟

بیماری روانی یکی از بیماری‌هایی است که امکان دارد ادامه زندگی مشترک را با مشکل مواجه کند. بیماری‌های روانی انواع و اقسام مخالفی دارند و همچنین دارای شدت و ضعف نیز هستند. هر بیماری روانی در علم روانشناسی تعریف مخصوص به خود را دارد.

در مطلب طلاق به علت بیماری زن باید عنوان کنیم که نسبت دادن یک بیماری روانی به شخص اعم از آن که زوج باشد یا زوجه، کار بسیار راحتی است اما مهم آن است که ثابت شود.

بیماری روانی که به شخص نسبت داده می شود باید به شدتی باشد که دادگاه تشخیص دهد بیماری به حدی جنون آمیز است که ادامه زندگی مشترک امکان پذیر نیست.

ثابت کردن بیماری روانی کار آسانی نیست و برای آن تشخیص داده شود لازم است تا شخص از سوی روانشاناسان و متخصصان سلامت روان مورد بررسی قرار بگیرد.

اگر آن‌ها تشخیص دهند که بیماری روانی وجود دارد و همچنین شدت آن به میزانی است که عملکرد زندگی فرد را کاهش می دهد، بیماری را تایید کرده و دادگاه نیز بر اساس آن حکم طلاق را صادر خواهد کرد. البته این در حالتی است که بیماری صعب العلاج بوده و درمان‌ها اثر گذار نباشند.

برخی از بیماری‌هایی که در صورت حاد بودن و عدم درمان می تواند زندگی مشترک را با مشکل روبرو کرده و باعث درخواست طلاق از سوی دیگری شود می توان به موارد زیر اشاره کرد: افسردگی، اختلالات اضطرابی، روان‌پریشی، اسکیزوفرنی، پارانویید و غیره.

زن تحت درمان

نحوه طلاق به علت بیماری زن

در صورتی که می خواهید اقدام به درخواست طلاق به علت بیماری زن بکنید لازم است مراحلی را طی نمایید. اما برای این کار مهم‌ترین قدمی که باید بردارید تنظیم دادخواست طلاق است.

دادخواست طلاق را هرکسی نمی تواند تنظیم کند و بهتر است این کار را برعهده کسی قرار دهید که تجربه و مهارت کافی داشته باشد.

از همین جهت سامانه طلاق 24 بستری را فراهم کرده است تا هرکس که تمایل دارد تنظیم دادخواست طلاق خود را به این سامانه بسپارد.

کارشناسان این سامانه بر اساس درخواست شما دادخواست طلاق با مندرجات مرتبط را زیر نظر افراد متخصص و مجرب تنظیم می کنند. بنابراین حتی اگر تصمیمبه اخذ وکیل طلاق ندارید، این سامانه برای شما درخواست طلاق تنظیم خواهد کرد.

پس از آن که دادخواست طلاق خود را از سامانه طلاق 24 دریافت نمودید، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست طلاق را ابه همراه سایر مدارک ارائه دهید و هزینه دادرسی را پرداخت نمایید.

مدارکی که مرد برای درخواست طلاق به علت بیماری زن باید ارائه دهد شامل شناسنامه، کارت ملی، مدارک ثابت کننده بیماری و عقدنامه است.

به دلیل آن که معمولا عقدنامه نزد زن و یا خانواده او قرار دارد، لازم است که مرد به دفترخانه‌ای که عقد نکاح در آن ثبت شده مراجعه نموده و رونوشت عقدنامه را دریافت کند. زیرا تا زمانی که عقدنامه را نداشته باشد نمی تواند تقاضای طلاق بدهد.

دادگاه، امور مالی و غیرمالی زوجه را مورد بررسی قرار می دهد، در صورتی که میان زن و شوهر رابطه جنسی برقرار نشده باشد، مهریه‌ای که در عقدنامه ثبت شده است نصف خواهد شد، در غیر این صورت یعنی اگر نزدیکی کرده باشند، مرد باید تمام حقوق مالی زن را به صورت تمام و کمال بپردازد.

هزینه دادرسی دادخواست طلاق به علت بیماری زن چقدر است؟

هزینه‌های دادرسی با توجه به آن که دعوی مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است. دادخواست طلاق به علت بیماری زن یک دعوای غیرمالی است درنتیجه هزینه دادرسی آن ثابت است.

جهت دریافت اطلاعات دقیق‌تر درمورد هزینه دادرسی، می توانید با کارشناسان سامانه طلاق 24 تماس حاصل نمایید.

آیا اخذ وکیل برای طلاق به علت بیماری زن ضرورت دارد؟

پروسه اخذ وکیل امری کاملا اختیاری است و شخص می تواند برای امور حقوقی خود وکیل بگیرد یا نه. اما اموری همچون طلاق و مسائل مربوط به خانواده اهمیت زیادی دارد بنابراین بهترین کار این است که با یک وکیل در زمینه آن مشورت کرده و راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

آیا سایت طلاق 24 از دادخواست طلاق تنظیم شده پشتیبانی می کند؟

پاسخ به این سوال مثبت است. به دلیل آن که سامانه طلاق 24 در مقابل دریافت هزینه برای متقاضیان دادخواست طلاق تنظیم می کند، به جهت حمایت و پشتیبانی از دادخواست تنظیم شده، این امکان را فراهم کرده است تا افراد اگر در خصوص دادخواست تنظیم شده سوالی داشتند و یا با مشکلی ماجه شدند با کارشناسان سامانه اراتباط برقرار کرده و مشکل خود را درمیان بگذارند تا راهنمایی لازم را دریافت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱