پیرامون طلاق

دادگاه طلاق چند جلسه است؟

طلاق یکی از پدیده های نامطلوب در جامعه است که تبعات و آثار منفی دارد. زمانی که زن و شوهر یا یکی از آن ها تمایلی به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر نداشته باشند، درخواست طلاق می دهند.

طلاق انواع مختلفی دارد که هر کدام از شرایط خاصی برخوردار می باشند.

در مورد طلاق قانونگذار تا حدود زیادی به نفع آقایان عمل کرده است اما در مورد مسائلی مانند مهریه شرایط کمی متفاوت می باشد.

در علم حقوق طلاق جزو ایقاعات محسوب می شود؛ به این معنا که تنها با اراده یکی از طرفین عقد صورت می گیرد. به طور کلی طلاق با اراده مرد صورت می گیرد مگر آن که در صورت وجود شرایطی خاص برای زن حق طلاق ایجاد شود.

مطابق قانون زوجه تحت شرایطی معین می تواند درخواست طلاق دهد و از همسر خود جدا شود. در واقع طلاق می تواند از طرف مرد یا از طرف زن و یا به صورت توافقی صورت گیرد. اگر طلاق از جانب مرد باشد، باید تکلیف یکسری از مسائل مانند مهریه مشخص شود.

در خصوص طلاق توافقی نیز به همین روال می باشد و تا زمانی که شرایط حق و حقوق قانون زوجه مانند مهریه و نفقه تعیین نشده باشد، امکان صدور حکم جدایی زوجین وجود ندارد.

طلاق در دادگاه مراحل مختلفی دارد و به راحتی حکم جدایی صادر نمی شود. در واقع زمانی که زوجین درخواست طلاق به دادگاه می دهند، باید یکسری مراحل مشخصی را طی کنند تا در نهایت گواهی عدم سازش صادر شود.

پروسه طلاق کمی طولانی می باشد و دادگاه ابتدا برای زوجین جلسات مشاوره ای برگزار می کند. هدف از برگزاری جلسات مشاوره ای این است که از جدایی طرفین تا حد زیادی جلوگیری شود و حتی الامکان زوجین از تصمیم خود مبنی بر طلاق منصرف شوند.

چنانچه زن و مرد در جلسات مشاوره تحت هیچ شرایطی از طلاق منصرف نشوند، گواهی مربوطه برای آن ها صادر شده تا از این طریق بتوانند به صورت رسمی طلاق را در محضر به ثبت برسانند.

مطابق قانون تا زمانی که گواهی عدم سازش یا حکم طلاق از دادگاه صادر نشده باشد، امکان جدایی زوجین وجود ندارد. در واقع ثبت طلاق بدون حکم دادگاه در محضر امکان پذیر نمی باشد، در غیر این صورت اگر طلاق بدون گواهی مربوطه به ثبت برسد، عملی غیر قانونی محسوب می شود.

در هر صورت در اغلب مواقع زوجین بعد از طلاق از تصمیم خود پشیمان شده و به زندگی سابق خود باز می گردند. در جامعه ما نسبت به وقوع طلاق دیدگاه مثبتی وجود ندارد اما در کشور های اروپایی طلاق یک امر طبیعی محسوب شده و زن و مرد به راحتی از هم جدا می شوند.

درخواست طلاق در دادگاه با ارائه دادخواست صورت می گیرد و بعد از بررسی دادخواست مربوطه جلسات دادرسی تعیین شده و زوجین در دادگاه حضور پیدا می کنند.

در مورد تعداد جلسات دادگاه و مدت زمان طلاق معیار ثابت و مشخصی وجود ندارد و همه ان موارد بستگی به نظر مستقیم دادگاه دارد. چنانچه دادگاه تشخیص دهد، تعداد جلسات مربوط به طلاق افزایش یافته یا در همان جلسات ابتدایی گواهی عدم سازش و یا همان حکم طلاق صادر می شود.

در ادامه مطلب با سایت طلاق 24 همراه باشید تا توضیحات بیشتری در خصوص مدت زمان طلاق و تعداد جلسات برگزاری دادگاه و سایر مسائل مرتبط ارائه دهیم.

طلاق

شرایط طلاق از طرف زن

در صورت وجود یکسری از شرایط قانونی امکان درخواست طلاق از سوی زن وجود دارد. در واقع حق طلاق برای زوجه ایجاد شده و می تواند از طریق دادگاه تقاضای طلاق کند. در این شرایط رضایت مرد برای طلاق شرط اصلی نمی باشد و زن می تواند به راحتی از همسر خود جدا شود.

زمانی که بحث طلاق از طرف زن مطرح می شود، دادگاه توجهی نسبت به رضایت یا عدم رضایت مرد نمی کند و در صورت احراز شرایط قانونی مجوز جدا زوجین از یکدیگر صادر می شود.

برخلاف تصور اغلب افراد که زن هیچ گونه حقی در مورد طلاق ندارد، در صورت وجود شرایط زیر حق طلاق برای زوجه ایجاد شده و می تواند از شوهر خود جدا شود.

وکالت در طلاق

یکی از موارد امکان درخواست طلاق از طرف زوجه، وکالت در طلاق می باشد. وکالت در طلاق می تواند به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج لحاظ شود. به این صورت که زوجین می توانند در زمان عقد ازدواج با هم توافق کنند تا وکالت در طلاق به طور دائم به زن داده شود و همچنین در عقد نامه درج شود.

ماده 1119 قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: « طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد»

مطابق ماده مزبور یکی از موارد طلاق از طرف زن آن است که زوج به زوجه وکالت دهد تا با تحقق شرایطی مانند ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه سازد و طلاق خود را از مرد بگیرد.

وکالت در طلاق به این معناست که زن از طرف مرد می تواند هر زمان که تمایل داشت درخواست طلاق بدهد. البته در وکالت نامه مرد می تواند شرایطی را ذکر کند که در صورت حصول آن ها زن حق طلاق خواهد داشت.

در این صورت اگر شرایط مندرج در وکالت نامه به صورت کامل اجرا نشوند، زوجه حق تقاضای طلاق نخواهد داشت. حال ممکن است وکالت در طلاق به صورت مطلق باشد؛ یعنی زوجه تحت هر شرایطی می تواند خود را مطلقه سازد.

در وکالت نامه طلاق به نحو مطلق، شرایطی از سوی مرد در نظر گرفته نشده است و به همین جهت زن می توان به راحتی درخواست طلاق بدهد.

عدم پرداخت نفقه

نفقه یکی از حق و حقوق قانونی و شرعی زن در دوران زندگی مشترک محسوب می شود که باید از طرف مرد پرداخت شود. البته در شرایطی امکان عدم تعلق نفقه به زوجه وجود دارد که در این صورت مرد می تواند از انجام آن امتناع ورزد. حال یکی از مواردی که حق طلاق را برای زن به وجود می آورد، عدم پرداخت نفقه از جانب زوج می باشد.

به موجب ماده 1129 قانون مدنی« در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید، ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

مطابق این ماده، تحت هر شرایطی اگر پرداخت نفقه از جاناب مرد صورت نگیرد، زن می تواند به راحتی تقاضای طلاق بدهد. حتی اگر زوجه از توانایی مالی برای پرداخت نفقه برخوردار نباشد، باز هم حق طلاق برای زوجه به وجود می آید.

در مواردی مرد از تمکن مالی برخوردار است، اما عمدا از پرداخت نفقه امتناع می کند که در این صورت زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه شکایت طلاق را تنظیم نماید.

طلاق

عسر و حرج زوجه

عسر و حرج زوجه شرط دیگر برای شکایت طلاق از طرف زن به شمار می رود. منظور از عسر و حرج زوجه این است که امکان ادامه زندگی برای زن وجد ندارد و زندگی با مرد برای او طاقت فرسا و سخت شده است.

در واقع ممکن است شرایطی در زندگی مشترک زوجین حاصل شود که ادامه زندگی را برای زوجه دشوار می کند. در این صورت زن می تواند از طریق مراجع قانونی شکایت طلاق را مطرح کند.

ماده 1130 قانون مدنی عسر و حرج را این گونه تعریف کرده است: « عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.»

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  5. ابتلای زوج به بیماری ‌های صعب ‌العلاج روانی یا هر عارضه‌ صعب ‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

در ارتباط با ضرب و شتم زوجه باید به این نکته توجه کرد که اثبات آن در دادگاه تحت شرایط خاصی صورت می گیرد. اگر زوجه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قصد شکایت از همسر خود را دارد، باید ابتدا به پزشکی قانونی مراجعه کند تا وقوع این حادثه به اثبات برسد.

سپس با دریافت گواهی از سوی پزشکی قانونی آن را در اختیار دادگاه قرار می دهد و در این صورت به راحتی زوجه می تواند خود را مطلقه کند.

موارد فوق می تواند حق طلاق را برای زوجه ایجاد کند. در این صورت زوجه باید در محضر دادگاه وقوع چنین رفتار هایی را به اثبات برساند. اگر هر یک از این مصادیق برای دادگاه محرز نشوند، درخواست شکایت طلاق از سوی زن پذیرفته نخواهد شد.

لازم به ذکر است که مصادیق عسر و حرج تنها به موارد ذکر شده در ماده 1130 قانون مدنی محدود نمی شوند، بلکه مواردی دیگر که عسر و حرج زوجه را ثابت کند نیز از موارد طلاق از طرف زن محسوب خواهد شد.

غیبت بیش از چهار سال

برای شخصی که مطابق قانون غایب مفقودالاثر است، غیبت بیش از چهار سال می تواند حق طلاق را برای زن ایجاد کند. غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت طولانی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

به موجب ماده 1029 قانون مدنی: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت حاکم او را طلاق می دهد.»

لازم به ذکر است که اگر شخصی به دلایل مختلف از خانواده و زندگی خود دور بوده ولی اطلاعاتی از او در دسترس باشد، غایب مفقود الاثر به شمار نمی رود و در صورت غیبت بیش از چهار سال برای زن حق طلاق ایجاد نخواهد شد.

به طور مثال شخصی به دلیل شرایط کاری خود مجبور است چند سال در نقطه دیگری از کشور حضور داشته باشد و به همین جهت از زندگی خود دور است. در این صورت با اطلاع داشتن زوجه از این شرایط، نمی توان به واسطه غیبت بیش از چهار سال او، حق طلاق را برای زن در نظر گرفت.

طلاق از طرف مرد

قانون مستقیما طلاق را برای مردان در نظر گرفته است و از این حیث از اختیار بیشتری برخوردار می باشند. طلاق از طرف مرد زمانی درخواست می شود که زوجه تمایلی به جدایی نداشته و زوج به دلایل مختلف قصد جدایی دارد. طلاق در این شرایط به تقاضای مرد صورت گرفته و زوجه هیچ نقشی در این زمینه ندارد.

در حالت کلی اگر طلاق از جانب مرد تقاضا شود، موضوعات مرتبط با حق و حقوق قانونی زن بعد از جدایی مطرح می شود. در واقع این سوال مطرح شود که تکلیف حقوق مالی زن چه خواهد شد؟

به لحاظ قانونی اگر بین طرفین رابطه جنسی برقرار نشده باشد و مرد در خواست طلاق کند، زن مستحق دریافت نصف مهریه است. در واقع طلاق قبل از نزدیکی میان مرد و زن منجر به نصف شدن مهریه می شود. پس در صورت درخواست طلاق از سوی مرد قبل از نزدیکی، مهریه زن کاهش می یابد.

نداشتن رابطه جنسی به روش های مختلف اثبات می شود اما باکره بودن دختر شرط اساسی برای این کار می باشد. دادگاه از طریق سلامت پرده بکارت تشخیص می دهد که نزدیکی بین طرفین صورت نگرفته است. در این صورت میزان مهریه زن به نصف کاهش می یابد.

طلاق

تعداد جلسات برگزاری دادگاه طلاق

چنانچه هر یک از طرفین قصد طلاق داشته باشند یا طلاق به صورت توافقی باشد، باید دادخواستی مرتبط با موضوع مطرح شده به دادگاه خانواده ارائه دهند. بعد از بررسی دادخواست طلاق توسط مدیر دفتر دادگاه، قبل از حضور در جلسات دادرسی، زوجین می بایست در جلسات مشاوره ای حضور پیدا کنند.

تعداد جلسات مشاوره ایبستگی به روند پرونده و تصمیم طرفین دارد. اگر مشاوره دادگاه خانواده تشخیص دهد که برگزاری جلسات مزبور موثر بوده است، تعداد جلسات را افزایش می دهد تا در نهایت منجر به منصرف شدن طرفین از جدایی شود.

در خصوص پرونده های طلاق رویه به این شکل است که به داوری نیز ارجاع داده می شود. به موجب قانون حمایت خانواده، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. البته در مورد طلاق توافقی داوری صورت نمی گیرد.

سپس بعد از طی کردن مراحل ذکر شده، وقت دادرسی تعیین شده و زوجین باید در جلسات دادگاه حضور پیدا کنند. در جلسات دادگاه، قاضی اظهارات و ادله ارائه شده توسط طرفین را مورد بررسی قرار داده و در نهایت رای مقتضی را صادر می کند.

به طور کلی در مورد تعداد جلسات برگزاری دادگاه ها معیار ثابت و مشخصی وجود ندارد و قانونگذار نیز در این زمینه ضابطه معینی را تعیین نکرده است. در واقع تعداد جلسات دادگاه طلاق به عوامل مختلفی بستگی دارد و دادگاه در این زمینه تشخیص می دهد که برای رسیدگی به پرونده تا چه تعداد جلسه دادرسی لازم است.

برخی از جلسات دادگاه طلاق ممکن است 5 الی 10 جلسه و برخی دیگر به تعداد بیشتر تشکیل شود. در واقع همه این موارد به شرایط و نوع پرونده بستگی دارد. البته مدت زمان طلاق تا حد زیادی به نوع آن نیز بستگی دارد. معمولا تعداد جلسات دادگاه طلاق توافقی در مقایسه با سایر طلاق ها کمتر است و در مدت زمان کوتاهی گواهی عدم سازش صادر شده و طرفین از هم جدا می شوند.

مشاوره حقوقی در مورد طلاق

طرح دعاوی خانواده پیچیدگی های خاص خود را دارند و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد. متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه طلاق به دلیل عدم اطلاع از راه و روش های قانونی و حقوقی می باشد و به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می تواند در این زمینه موثر باشد.

در ارتباط با پرونده های طلاق، اخذ وکیل می تواند کمک فراوانی به شاکی نماید و در روند رسیدگی به پرونده تاثیر به سزایی خواهد داشت اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل برای پرونده طلاق وجود نداشته باشد.

مثلا شاکی زمان کافی برای طرح دعوا ندارد و یا حق الوکاله سنگین وکلا مانع از این کار می شود. در این صورت بهترین گزینه برای طرح شکایات مرتبط با طلاق، مشاوره های حقوقی به صورت آنلاین و تلفنی است.

طلاق

مشاوره های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که شاکی می تواند با شرایط مناسب از اطلاعات حقوقی لازم برخوردار شود و درخواست یا شکایت خود را در ارتباط با طلاق مطرح کند.

در واقع با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن می توان درخواست و یا شکایت طلاق را از این روش طرح کرد.

سایت طلاق 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور خانواده و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند شما را در تمامی مراحل طرح دعوی طلاق راهنمایی نماید.

مشاوره حقوقی برای درخواست طلاق توسط سایت طلاق 24 به صورت تخصصی انجام می شود و یقینا به راحتی می توانید اقدام به طرح دعوی نمایید. همچنین تهیه و تنظیم انواع دادخواست طلاق با موضوعات گوناگون به صورت کاملا تخصصی توسط این سایت صورت می گیرد.

آیا امکان ثبت طلاق بدون حکم دادگاه وجود دارد؟

خیر، ثبت رسمی طلاق در محضر منوط به دریافت حکم دادگاه یا گواهی عدم سازش می باشد.

آیا برگزاری جلسات مشاوره ای در مورد پرونده های طلاق اجباری است؟

کلیه جلسات مشاوره اجباری است و جزو روال دادرسی می باشد و همچنین مراحل داوری نیز بایستی انجام شود. اما در طلاق توافقی، داوری صورت نمی گیرد.

تعداد جلسات دادگاه طلاق چه قدر است؟

در مورد تعداد جلسات دادگاه طلاق معیار ثابت و مشخصی وجود ندارد و با توجه به روند بررسی پرونده و نظر دادگاه تعیین می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱