پیرامون طلاق

مهریه در طلاق دوران عقد چگونه دریافت می‌شود؟

در عین حال که تصمیم می گیرید آیا زمان مناسبی برای ازدواج شماست یا نه، ارزش دارد که علت سپری کردن دورانی به نام نامزدیرا نیز برای خود مشخص کنید.

قبل از نامزدی باید چند سؤال اساسی از خودتان بپرسید. این کار به تعیین اینکه آیا زمان مناسبی برای ازدواج شما است و اینکه آیا هر دو دیدگاه مشابهی در مورد وضعیت رابطه و اهداف بلندمدت خود دارید یا خیر کمک خواهد کرد.

اگر در این دوران با مشکل مواجه شوید، بهتر می تواند برای طلاق و بررسی حقوق مالی خود تصمیم بگیرید. به خاطر اهمیت این موضوع در متن حاضر این نکته را بررسی می کنیم که مهریه در طلاق دوران عقد چگونه دریافت می شود.

اهمیت دوران عقد برای زوجین

زوج ها به دلایل زیادی نامزد می شوند، از جمله:

آمادگی برای ازدواج

نامزدی وضعیتیک زوج را تغییر می دهد و تعهد آن ها را نه تنها به یکدیگر، بلکه به تغییر سبک زندگی نیز نشان می دهد. برای بسیاری از زوج ها، در زندگی زناشویی اولین باری است که به طور دائم دور از خانه والدین خود زندگی می کنند.

دوران نامزدی به زن و شوهر فرصت می دهد تا پس انداز کنند و برای عروسی و زندگی مشترکشان آماده شوند.

نشان دادن تعهد

بیشتر افراد از دوران نامزدی استفاده می کنند تا نشان دهند که برنامه های بلندمدتی دارند و اینرابطهبرای آنها از حد معمولی فراتر رفته است. حلقه نامزدی نماد ملموس این نوع رابطه است.

نامزدی و استفاده از حلقه برای بسیاری از زوج ها مهم است. در حالی که استفاده از حلقه به طور کلی دلیل کافی برای نامزدی محسوب نمی شود، اما نشان دهنده وضعیت یک رابطه مطلوب است. البته عواملی نیز وجود دارد که افراد را به سوی جدایی در این دوران سوق می دهد و آن ها را این سؤال مواجه می کند که مهریه در طلاق دوران عقد چگونه دریافت می شود.

تصمیم گیری در مورد زندگی آینده و اهداف خانوادگی

زوج هایی که به تعهد مادام العمر فکر می کنند، باید در مورد اهداف و انتظارات آینده خود از ازدواج صحبت کنند. این اطلاعات می تواند به مرد کمک کند تا بفهمد آیا نامزدش آماده پذیرش پیشنهاد ازدواج است یا خیر.

بحث های زندگی زناشویی باید موضوعاتی مانند تعداد فرزندان مورد نظر، سبک های فرزندپروری و انتظارات سبک زندگی را پوشش دهد.

به عنوان مثال، اگر زنی فقط یک فرزند و یک شغل سخت می خواهد اما شوهرش او را به عنوان یک زن خانه دار متصور است که از چهار فرزند مراقبت می کند، مهم است که قبل از ازدواج درباره این دیدگاه های متضاد بحث شود تا زن و شوهر به سازش برسند.

بحث در مورد انتظارات از زندگی زناشویی همچنین می تواند به زوج ها کمک کند تا تعیین کنند که چگونه اهداف فردی خود را در اهداف خانواده ادغام کنند.

عقد

طلاق در دوران عقد و مسائل مالی آن

هیچ کسی به قصد جدایی ازدواج نمی کند. اما بسیار دیده ایم که دلایل متعدد مانند خیانت، سوء رفتار، اعتیاد و مسائلی از این قبیل در جدایی زوجین نقش پررنگی دارد.

گرچه این مسئله اصلا خوشایند نیست، اما برای طرفین مناسب است که با دیدن این موارد برای طلاق در دوران عقد اقدام کنند و این نوع ناخشنودی را تا بدتر شدن ماجرا پیش نبرند.

طلاق در دوران عقد، پیچیدگی خاصی ندارد. زیرا زن و شوهر جدای از هم زندگی کرده و بسیاری از حقوق طرفین هنوز به منصه ظهور نرسیده اند. مثلا زن در دوران عقد اجرت المثل نمی گیرد.

مبحث مهریه در طلاق دوران عقد همیشه مسئله پررنگی است. برای اقدام در این باب، فرقی ندارد که زن شروع کننده روند طلاق باشد یا مرد، تنها یک اصل مهم وجود دارد. اگر زن دوشیزه باشد، نصف مهریه به او تعلق می گیرد.

در اصل برای تعیین تکلیف مسئله مهریه در طلاق دوران عقد، با استناد به گزارش پزشکی قانونی، مشخص می شود که میزان این مهریه چقدر بوده و پرداخت آن چه روندی خواهد داشت.

درخواست طلاق مرد در دوران عقد

مطابق با قوانین ایران، حق طلاق با مرد است. به این معنا که مرد می تواند بدون داشتن دلیل محکمه پسند برای طلاق همسر خود را دادگاه مراجعه کند.

شرط این مهم پرداخت تمامی حقوقی مالی زن است. پس مسئله مهریه در طلاق دوران عقد این گونه محاسبه می شود که در صورت دوشیزه بودن زن، این حقوق شامل نصف مهریه به همراهنفقه است. اما اجرت المثل یا مواردی از این دست به زن در دوران عقد تعلق نمی گیرد.

البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اگر این ازدواج، ازدواج دوم زن است (در واقع او دوشیزه نیست) و قرار بر تعیین مهریه در طلاق دوران عقد دوم شده، مرد اصرار دارد که رابطه ای با ایشان نداشته اما زن به داشتن رابطه جنسی اقرار کند، مهریه او به صورت کامل مورد نظر قرار می گیرد.

در این وضعیت دادگاه حرف زن را مقدم می داند. البته این موضوع نیز با بررسی های پزشکی قانونی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

یک مورد دیگر برای جدایی در دوان عقد، توان مرد برای فسخ نکاح است. با استفاده از ماده 1123 مرد می تواند ازدواج خود را با زن فسخ کند. این ماده اذعان دارد که «عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود قرن، جذام، برص،افضاء، زمین گیری، نابینائی ازهردوچشم».

همچنین ماده 1124 این قانون نیز توضیح می دهد که «عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور درحال عقد وجود داشته است».

مهم است که به یاد داشته باشید، با توجه به ماده 1126 قانون مدنی «هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره درطرف دیگر بود بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت».

در ضمن مسئله مهریه در طلاق دوران عقد با استناد به فسح نکاح اینگونه تعریف می شود که زن حق مهریه ندارد. مگر اینکه موجب فسخ عنن بودن مرد باشد.

نکاح

طلاق از طرف زن در دوران عقد

نوع درخواست زن برای طلاق در دوران عقد، تفاوتی با دوران ازدواج ندارد. در این دوران نیز زن می تواند از حق فسخ، عسر و حرج و شروط 12 گانه ضمن عقد استفاده کند.

در زمان فسخ نکاح زن باید به دادگاه ثابت کند که موارد پیش آمده برای او مساوی با متن قانون هستند. به این معنا که طبق ماده 1122 قانون مدنی «عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. عنن به‌ شرط اینکه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود، خصاء، مقطوع بودن آلت تناسلی».

به یاد داشته باشید که همین شرط می تواند نصف مهریه در طلاق دوران عقد را به زن بدهد. در واقع با توجه به ماده 1101 قانون مدنی «هر گاه عقد نکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است».

همچنین ماده 1125 توضیح می دهد که «جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود».

زن می تواند با ارائه مدارک و ادله لازم از اصل عسر و حرج برای طلاق در دوران عقد استفاده کند. این اصل در ماده 1130 قانون مدنی اینطور توضیح داده شده است که «در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».

در این وضعیت نیز مسئله مهریه در طلاق دوران عقد، با توجه به گزارشات پزشکی قانونی، و تاکید بر دوشیزه بودن و یا نبودن زن، تعیین می شود.

در نهایت زن می تواند برای طلاق در دوران عقد از شروط 12 گانه ضمن عقد نیز استفاده کند. این شروط عبارت‌اند از:

 1. سر باز زدن شوهر در پرداخت نفقه و دیگر حقوق زن در مدت زمان شش ماه
 2. سوء رفتار و سوء معاشرت مرد تا حدی که ادامه آن زندگی را برای زن غیر قابل تحمل شود.
 3. ابتلا مرد به بیماری های صعب‌العلاج به طوری که ادامه زناشویی برای زن مخاطره‌ آمیز است.
 4. جنون مرد در مواردی که فسخ نکاح به طور شرعی امکان پذیر نباشد.
 5. بی توجهی به دستور دادگاه در این مورد که مرد نباید با اشتغال در شغلی با مصالح خانوادگی و همچنین حیثیت زن منافاتی دارد، موجب آزار زوجه شود.
 6. محکومیت زوج به حکم قطعی مجازات پنج سال حبس و بیشتر از آن. یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی در پرداخت منجر به پنج سال بازداشت مرد شود. حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به بازداشت پنج سال یا بیشتر شود و این حکم در حال اجرا باشد.
 7. ابتلا مرد به هر نوع اعتیاد مضر که با تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی آن ها خللی وارد آورده و ادامه زندگی برای زن دشوار شود.
 8. شوهر زندگی خانوادگی را بدون داشتن عذر موجه ترک نماید.تشخیص این ترک زندگی خانوادگی و تشخیص علت آن و عذر موجه مرد با دادگاه است. در این شرط غیبت در شش ماه متوالی و بدون عذر موجه از نظر دادگاه هم مورد توجه است.
 9. محکومیت قطعی مرد به ارتکاب جرم و انجام هر نوع مجازات شامل حد و تعزیر بر اثر ارتکاب آن جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با مسئله حیثیت و شئون خانوادگی زن است با توجه به وضعیت و موقعیت زن و عرف جامعه و موازین دیگر با دادگاه خواهد بود.
 10. در وضعیتی که بعد از گذشت پنج سال زن از شوهر خود به خاطر عقیم بودن و یادیگر عوارض جسمی صاحب فرزند نشوند.
 11. اگر مرد مفقودالاثر شود و در مدت شش ماه بعد از مراجعه زن به دادگاه بازنگردد.
 12. مرد همسر دیگری را بدون رضایت همسر اول خود اختیار کند و به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را اجرا ننماید.

توجه داشته باشید که برای درخواست طلاق در دوران عقد، نمی توان از بند 10 این شروط استفاده کرد. همچنین مسئله مهریه در طلاق دوران عقد نیز بسته به دوشیزه بودن زن (که با تأیید پزشکی قانونی همراه است) به صورت نصف در نظر گرفته می شود.

وضعیت مهریه در طلاق دوران عقد

در نهایت امر، برای پاسخ گویی به سوال مهم این متن که همان «مهریه در طلاق دوران عقد چگونه دریافت می شود» است، باید بگوییم که تنها شرط لازم برای بررسی آن دوشیزگی زن است.

در واقع فرقی ندارد که این طلاق از طرف مرد درخواست شده باشد یا از طرف زن، در هر حالت، با استناد به گزارش های پزشکی قانونی، اگر ارتباط زناشویی بین طرفین صورت گرفته باشد، مرد باید تمام مبلغ مهریه را پرداخت کند. در مورد اینکه این نوع پرداخت چگونه خواهد بود نیز می توان در دادگاه بحث کرد.

در صورتی که رابطه زوجین به آن مرحله از صمیمیت رفتاری نرسیده باشد، به خاطر جاری شدن صیغه نکاح، مهریه به میزان نصف به زن تعلق می گیرد. این میان دو وضعیت استثنا نیز وجود دارد.

 • اگر مرد دلیلی برای فسخ نکاح داشته باشد، مهریه در طلاق دوران عقد پرداخت نمی شود.
 • طرفین به طلاق توافقی رضایت دهند و مسئله مهریه را در ازای طلاق کنار بگذارند.

طلاق در دوران عقد

آیا زن در دوان عقد می تواند مهریه خود را طلب کند؟

بله. شرط درخواست مهریه ربطی به دوران عقد یا بعد از آن ندارد. حتی اگر زن در خواست طلاق نیز نداشته باشد، می تواند درخواست مهریه کند.

حقوق مالی زن در دوران عقد کدام‌اند؟

زن برای طلاق در دوران عقد تنها می تواند مهریه و نفقه خود را دریافت کند. حقوقی مانند اجرت المثل به او تعلق نمی گیرد. مهریه در مالکیت زن بوده و نفقه نیز جز وظایف کامل مرد است.

در چه صورتی زن در دوران عقد می تواند مهریه خود را به صورت کامل دریافت کند؟

در صورتی که این ازدواج سبب از بین رفتن دوشیزگی او باشد. تنها شرط لازم برای دریافت مهریه در طلاق دوران عقد به صورت کامل، برقراری ارتباط زناشویی بین زوجین است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱