مهریه

مهریه از ارث پدر شوهر چگونه است؟

مهریه یکی از مهم ترین مسائل حقوق خانواده به شمار می رود که در قانون شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. مهریه حق قانونی زن می باشد و بعد از عقد ازدواج به تملیک زوجه در می آید.

مهریه تعهدی از سوی مرد است که با داشتن شرایطی خاص ساقط نمی شود.

در قانون ایران مهریه به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود که هر کدام از شرایط و ضوابط معینی برخوردار است. پرداخت مهریه تا حد زیادی به نوع آن بستگی دارد که به دو صورت کلی عندالمطالبه و عندالاستطاعه می باشد.

شرایط پرداخت این دو نوع مهریه کاملا با یکدیگر متفاوت است که در زمان ثبت ازدواج در دفتر خانه تعیین می شود. اگر مهریه به صورت عندالمطالبه باشد، شرایط برای پرداخت آن کمی دشوار شده و از این جهت آقایان با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

زمانی که رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار می شود، هر کدام مکلف به انجام وظایفی هستند که یکی از آن ها پرداخت مهریه از جانب زوج است.

اگر بنا به دلایل مختلف زوج تمایلی به پرداخت مهریه نداشته باشد، زوجه می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

قانونگذار روش هایی را برای مطالبه مهریه تعیین کرده است که زوجه از طریق آن می تواند به بهترین شکل ممکن به حق و حقوق قانونی خود برسد.

به طور مثال اگر مرد از تمکن مالی برخوردار باشد ولی مهریه خانم را پرداخت نکند، زوجه این اختیار را دارد تا اموال و دارایی او را شناسایی کرده و از طریق مراجع قانونی اقدام به توقیف آن نماید.

همچنین اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار دهد که در صورت موافقت دادگاه، شرایط پرداخت مهریه آسان تر می شود. در هر صورت مرد نمی تواند از پرداخت مهریه امتناع کند و تحت هر شرایطی می بایست اقدام به تادیه آن نماید.

یکی از موضوعات بسیار مهم در این زمینه، مهریه از ارث است که زوجه این اختیار را دارد تا از سهم الارث شوهر و یا حتی ارث پدر شوهر مهریه خود را مطالبه کند.

دریافت مهریه از سهم الارث منوط به شرایط خاصی است و امکان تادیه مستقیم آن وجود ندارد.

در مورد این گونه مسائل ممکن است سوالات مختلفی مطرح شود که آیا مهریه از ارث پدر شوهر ارتباطی به در قید حیات بودن پدر شوهر و یا فوت او دارد یا نه؟ و یا این که پدر شوهر موظف است که اگر فرزند خود در قید حیات باشد مهریه زوجه را پرداخت کند؟

به طور کلی پدر شوهر وظیفه ای بابت پرداخت مهریه فرزند خود ندارد و از این حیث زن این امکان را ندارد تا برای دریافت آن به پدر شوهر رجوع کند.

با توجه به این که مهریه زن مقدم بر سایر دیون متوفی محسوب می شود ولی از این جهت الزامی برای زوج وجود ندارد. در مواردی نیز امکان وصول مهریه از ارث پدر شوهر وجود دارد که در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در این زمینه خواهیم داد.

مهریه

مطالبه مهریه از پدر شوهر

به لحاظ قانونی شوهر وظیفه پرداخت مهریه همسر خود را دارد و به میزان تعیین شده در سند ازدواج باید اقدام به پرداخت آن نماید. هر چند که امکان تعدیل مهریه با وجود شرایطی وجود دارد و تعداد مهریه تا اندازه مشخصی کاهش می یابد.

مطالبه مهریه از پدر شوهر یکی از موضوعات بحث برانگیز در علم حقوق است که اختلافان تظرات زیادی بین حقوق دانان وجود دارد.

برخی افراد این عقیده را دارند که اگر شوهر نتواند مهریه همسر خود را پرداخت کند، پدر شوهر می بایست آن را پرداخت کند. اما نظر دیگر افراد بر این است که در صورت شرایط مالی مناسب پدر شوهر، می توان برای وصول مهریه می توان به آن مراجعه کرد.

قانونا پدر شوهر هیچ وظیفه ای بابت پرداخت مهریه زوجه ندارد و شوهر مکلف به انجام تعهد صورت گرفته می باشد. در این صورت مراجعه زوجه به پدر شوهر برای وصول مهریه امکان پذیر نمی باشد.

حال فقط در یک صورت امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر وجود دارد که در بخش بعدی به آن می پردازیم.

در چه صورتی می توان مهریه را از پدر شوهر مطالبه کرد؟

همانطور که گفته شد، دریافت مهریه از طریق پدر شوهر امکان پذیر نمی باشد حتی اگر از تمکن مالی برخوردار باشد. در واقع تنها شوهر وظیفه پرداخت مهریه را دارد و پدر او حتی در صورت داشتن شرایط مالی مناسب مجبور به پرداخت دیون فرزند خود نمی باشد.

بدین معنا که اگر شوهر اوضوع مالی قابل قبولی نداشته و پدر شوهر از تمکن مالی برخوردار باشد، باز هم پرداخت مهریه برعهده پدر شوهر نیست.

حال فقط در یک حالت می توان مهریه را از پدر شوهر مطالبه کرد که در سند ازدواج شرطی خاص برای تادیه مهریه در نظر گرفته شده باشد.

اگر در سند ازدواج یا ضمن عقد شرط شده باشد که پدر شوهر نیز می بایست مهریه زوجه را پرداخت کند، در این شرایط می توان برای وصول مهریه به وی مراجعه کرد. در واقع پدر شوهر ضامن پسر خود در ارتباط با مهریه می شود و پرداخت مهریه را برعهده می گیرد.

زوجه بر اساس تعهد پدر شوهر در ضمن عقد ازدواج، در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی زوج این اختیار را دارد تا از پدر شوهر مهریه را طلب کند. در این شرایط نیز پدر شوهر به اندازه شوهر مسئولیت پرداخت طلب مهریه زوجه را دارد.

در واقع زوجه بر اساس تعهدی که پدر شوهر تقبل کرده می تواند مهریه را از او مطالبه کند و وصول مهریه را نیز از این روش مورد پیگیری قرار دهد.

لازم به ذکر است که زن تنها در صورتی می تواند مهریه را از پدر شوهر دریافت کند که پدر شوهر شرط مزبور را در عقد نامه ذکر کرده و آن را امضا کند. پدر شوهر با ذکر و امضا چنین شرطی خود را متعهد به پرداخت مهریه زوجه می کند.

امضا پدر شوهر در صورتی اثر قانونی دارد که در محضر به ثبت رسیده باشد، در غیر این صورت زوجه به لحاظ قانونی نمی تواند مهریه خود را از این طریق مطالبه کند. چنانچه چنین تعهدی به صورت رسمی ثبت نشده باشد، امکان پیگیری قانون آن توسط زوجه وجود ندارد.

پدر شوهر

دریافت مهریه از ارث پدر شوهر

حال سوالی اساسی که ممکن است مطرح شود آن است که آیا امکان دریافت مهریه از ارث پدر شوهر وجود دارد؟ در چه صورتی می توان طلب مهریه را از این ارث پدر شوهر وصول کرد؟ با توجه به توضیحاتی که در بخش قبلی دادیم، اگر پدر شوهر در سند ازدواج ذکر کند که مهریه پسر خود را پرداخت می کند، امکان مطالبه مهریه از سهم الارث وی نیز وجود دارد.

در واقع در صورتی می توان مهریه را از ارث پدر شوهر مطالبه کرد که در عقد نامه شرط مذکور گنجانده شده باشد.

در واقع پدر شوهر در زمان حیات و در هنگام عقد فرزند خود مهریه را به شکل قانونی تقبل کرده و آن را رسما امضا کرده باشد، مطالبه مهریه از ارث او امکان پذیر است. در این شرایط سهم الارثی که به پدر شوهر از اجداد او رسیده باشد می توان مهریه زوجه را وصول کرد.

نحوه مطالبه مهریه از ارث پدر شوهر

با توجه به موارد ذکر شده، پدر شوهر همانند پسر خود در برابر پرداخت مهریه وظیفه قانونی دارد. برخی افراد این تصور را دارند که در این شرایط اگر پدر شوهر تمکن مالی نداشته باشد، نمی توان برای دریافت مهریه به وی مراجعه کرد.

با توجه به این که پدر شوهر ضامن فرزند خود می باشد، در قبال پرداخت مهریه زوجه مسئول می باشد.

نحوه مطالبه مهریه از پدر شوهر همانند وصول مهریه از شوهر می باشد. بدین صورت که در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب پدر شوهر، اموال و دارایی او توقیف می شود.

زوجه قانونا این اختیار را دارد تا برای مطالبه مهریه به شوهر و پدر شوهر مراجعه کند و در صورت عدم پرداخت از سوی آن ها، طرح شکایت کند. در واقع زوجه برای وصول مهریه می تواند همزمان به متعهدین(شوهر و پدر شوهر) رجوع کند.

روند کلی به این صورت است که خانم ابتدا برای دریافت مهریه به همسر خود و در صورت عدم پرداخت به پدر شوهر مراجعه می کند.

حال اگر پدر شوهر از ادای دین خود امتناع ورزد، زوجه از طریق مراجع ذی صلاح به راحتی می تواند مهریه را به اجرا بگذارد. به منظور مطالبه مهریه از ارث پدر شوهر اموال او توسط مراجع قانونی شناسایی شده و اقدامات لازم در خصوص توقیف اموال صورت می گیرد.

مهریه

مرجع صالح به رسیدگی مطالبه مهریه از ارث پدر شوهر

در قانون دو روش برای مطالبه مهریه در نظر گرفته شده است:

  1. از طریق اداره ثبت
  2. از طریق دادگاه خانواده

تا قبل از تصویب قانون جدید، زوجه به منظور دریافت مهریه می توانست بنا به اختیار خود به اداره ثبت و یا دادگاه خانواده مراجعه کند اما با صدور بخشنامه جدید قوه قضایه، زن برای پیگیری دعاوی مربوط به مهریه ابتدا باید به اجراییه ثبت مراجعه کند.

اگر تحت هر شرایطی مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت امکان پذیر نباشد، مرجع بعدی برای رسیدگی به این گونه مسائل دادگاه خانواده است.

بنابراین زن می بایست در وهله اول به دفتر خانه ای که عقد ازدواج در آن به ثبت رسیده است، مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه دهد. سپس با گواهی مربوطه به اداره ثبت بخش اجراییه باید مراجعه کند و با ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز برای او تشکیل پرونده صورت می گیرد.

سپس زوجه اموال و دارایی پدر شوهر از جمله ارث او را برای توقیف معرفی کرده تا اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام گیرد.

اگر اداره ثبت نتواند ظرف مدت دو ماه از ثبت درخواست توقیف اموال بابت مهریه نسبت به شناسایی لیست اموال قابل توقیف برای مهریه و توقیف اموال پدر شوهر از جمله سهم الارث اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای سند ازدواج و وصول مهریه اقدام نماید، زوجه می تواند با اخذ گواهی مربوطه از اجرای ثبت، برای مطالبه مهریه به دادگاه خانوده مراجعه کند.

مطالبه مهریه از ارث پدر شوهر در دادگاه خانواده نیز مستلزم رعایت تشریفات و شرایط خاصی است. زوجه ابتدا باید دادخواستی در این زمینه به دادگاه ارائه دهد و سپس با بررسی آن جلسات دادرسی تشکیل شده و در نهایت رای مقتضی صادر می شود.

در صورتی که دادگاه اظهارات و دلایل خواهان یا همان زوجه را بپذیرد، پدر شوهر را ملزم به پرداخت مهریه می کند.

در صورت عدم پرداخت مهریه، کلیه اموال و دارایی از جمله ارث پدر شوهر مورد شناسایی قرار گرفته و سپس اقدامات لازم در خصوص توقیف آن ها انجام می گیرد.

پدر شوهر

ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه از سوی پدر شوهر

کلیه مقررات و ضوابطی که برای شوهر در مورد عدم پرداخت مهریه در نظر گرفته می شود نیز برای پدر شوهر اجرا می گردد. برای مطالبه مهریه از پدر شوهر در صورتی که در عقد نامه تعهد کرده ولی تمکن مالی برای پرداخت آن نداشته باشد، درخواست اعسار امکان پذیر است.

گاهی اوقات ممکن است پدر شوهر در زمان عقد ازدواج پرداخت مهریه را تقبل کرده باشد، اما هنگامی که زوجه برای دریافت مهریه به او مراجعه می کند، از شرایط مالی مناسبی برخوردار نباشد. در این صورت پدر شوهر می تواند درخواست اعسار دهد.

درخواست اعسار ابتدا از سوی دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد که آیا شخص مورد نظر از توانایی مالی برای پرداخت مهریه برخوردار است یا خیر.

اگر از تمکن مالی برخوردار نباشد، درخواست اعسار او پذیرفته شده و پرداخت مهریه به صورت اقساطی تعیین می شود.

چنانچه بنا به دلایل گوناگون و با در نظر گرفتن شرایط مزبور، پدر شوهر اقدام به پرداخت مهریه نکند، زوجه این امکان را دارد تا حکم جلب او را از مراجع قانونی اخذ نماید. در واقع زوجه می تواند بازداشت پدر شوهر تا زمان پرداخت مهریه را از دادگاه تقاضا نماید.

در این حالت تحقیقات لازم در این زمینه از سوی مراجع قضایی صورت می گیرد و در نهایت پدر شوهر روانه زندان می شود.

البته با توجه به قانون جدید تا میزان مشخصی از مهریه امکان صدور حکم جلب وجود دارد. در حال حاضر تا سقف 110 سکه بهار آزاد به عنوان مهریه امکان بازداشتی برای زوج و حتی در شرایطی برای پدر شوهر وجود دارد.

به طور مثال اگر تعداد مهریه به اندازه 350 سکه بهار آزادی باشد و پدر شوهر متعهد به پرداخت آن نیز باشد، به اندازه 110 سکه امکان اخذ حکم جلب او وجود دارد و مازاد بر آن بازداشتی پدر شوهر امکان پذیر نیست.

مشاوره حقوقی برای مطالبه مهریه از ارث پدر شوهر

زن به روش های مختلف و البته قانونی می تواند مهریه خود را مطالبه کند. یکی از این روش ها، از طریق ارث پدر شوهر می باشد. اموالی که به عنوان ارثیه به پدر شوهر می رسند، امکان وصول آن به عنوان مهریه وجود دارد.

زوجه می تواند درخواست توقیف سهم الارث پدر شوهر را برای مطالبه مهریه از طریق اجراییه ثبت و دادگاه خانواده مطرح کند.

البته در حال حاضر مطالبه مهریه الزاما باید از اداره ثبت صورت گیرد و تحت شرایطی خاص امکان مراجعه به دادگاه وجود دارد.

طرح دعاوی خانواده پیچیدگی های خاص خود را دارند و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد.

متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه مهریه به دلیل عدم اطلاع از راه و روش های قانونی و حقوقی می باشد و به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می تواند در این زمینه موثر باشد.

در ارتباط با پرونده های مهریه، اخذ وکیل می تواند کمک فراوانی به شاکی نماید و در روند رسیدگی به پرونده تاثیر به سزایی خواهد داشت. اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل برای پرونده مهریه وجود نداشته باشد.

در این صورت بهترین گزینه برای طرح دعاوی مرتبط با مهریه، مشاوره های حقوقی به صورت آنلاین و تلفنی است.

مشاوره های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می توان اطلاعات لازم در مورد مطالبه مهریه از سهم الارث و سایر مسائل مرتبط را کسب کرد.

سایت طلاق 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور خانواده و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند شما را در تمامی مراحل مطالبه مهریه راهنمایی نماید.

مهریه

مشاوره حقوقی در ارتباط با نحوه مطالبه مهریه از ارث پدر شوهر توسط سایت طلاق 24 به صورت تخصصی انجام می شود و یقینا به راحتی می توانید اقدام به مطالبه مهریه نمایید. همچنین تهیه و تنظیم انواع دادخواست مهریه با موضوعات گوناگون به صورت کاملا تخصصی توسط این سایت صورت می گیرد.

برای آن که بتوانید مهریه خود را از روش های قانونی مطالبه کنید، باید اطلاعات حقوقی به میزان کافی داشته باشید. به همین جهت برای تنظیم دادخواست مهریه و دریافت مشاوره های حقوقی در این زمینه می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

کلیه خدمات حقوقی مربوط به مسائل مهریه و سایر مسائل و مشکلات حقوقی در امور خانواده را با بهترین شرایط ممکن در اختیار شما قرار می دهیم.

در خصوص این که چگونه زوجه می تواند مهریه خود را از ارث پدر شوهر دریافت کند، توضیحاتی ارائه کردیم اما برای این که از نکات تخصصی و مهم در این زمینه و نحوه ی اجرایی آن بیشتر آشنا شوید، بهتر است به مشاور حقوقی پرداخت مهریه از ارث پدر شوهر در سایت طلاق 24 مراجعه کنید.

آیا امکان دریافت مهریه از ارث پدر شوهر وجود دارد؟

بله، در صورتی که پدر شوهر در عقد نامه ازدواج متعهد به پرداخت مهریه شده باشد، امکان مطالبه مهریه از ارث او وجود دارد.

چگونه می توان مهریه از ارث پدر شوهر را مطالبه کرد؟

برای مطالبه مهریه از ارث پدر شوهر می توان به اداره ثبت و در مواردی به دادگاه خانواده مراجعه کرد.

آیا امکان توقیف ارث پدر شوهر برای وصول مهریه وجود دارد؟

بله، در صورت عدم پرداخت مهریه در مهلت قانونی امکان توقیف اموال و دارایی پدر شوهر از جمله سهم الارث نیز وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱