پیرامون طلاق

طلاق به علت نداشتن رابطه زناشویی چگونه است؟

بسیاری از افراد هنگامی که دیگر نمی‌توانند با یکدیگر زندگی مشترک را ادامه بدهند و ادامه آن برای آن‌ها سخت و طاقت‌فرسا می‌شود و زندگی برایشان به گونه‌ای است که ترجیح می‌دهند از یکدیگر جدا شوند تا با هم زندگی کنند، تصمیم می‌گیرند که از یکدیگر طلاق بگیرند.

این سخت و طاقت‌فرسا شدن، به علل مختلفی می‌تواند باشد و به این صورت نیست که علت مشخصی را دارا باشد.

همانطور که می‌دانیم، یک زن و یک مرد، به دنبال گرفتن آرامش و داشتن شریک در زندگی برای مواقع سختی و آسانی و کسی که از لحاظ روحی و جسمی به آن‌ها آرامش دهد، می‌باشند و به همین منظور، سعی می‌کنند تا در انتخاب همسر خود دقت کافی را به عمل آورند تا به اهداف ازدواج برسند و زندگی مشترک آرامی را در کنار یکدیگر آغاز کنند.

گاهی اوقات پیش می‌آید که طرفین، پیش از انعقاد عقد نکاح شناخت کافی را از یکدیگر نداشته و یا از کمک‌های مشاور استفاده نکردند و یا سن آن‌ها برای ازدواج به گونه‌ای بوده است که آمادگی ازدواج را به طور کامل نداشته‌اند یا شخصیت آن‌ها آن طور که باید شکل نگرفته بوده است.

به همین منظور در زندگی و در طول ازدواجشان، دچار مشکلات متعددی می‌شوند و از زندگی مشترک شیرین، هیچ چیز برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.

جدا شدن زوجین به دلیل نداشتن رابطه زناشویی

در ادامه موارد فوق لازم است بگوییم که آگاهی از علایق و سلایق همسر در رابطه با مسائل جنسی و موارد مربوط به آن نیز برای زندگی مشترک بسیار مهم هستند و یکی از مهمترین پایه‌های آن را تشکیل می‌دهند و باعث می‌شوند که مشکلاتی از بابت رابطه جنسی وجود نداشته باشد و زوجین به این دلیل، قصد جدا شدن از یکدیگر را پیدا نکنند.

اما به دلیل این که این مسائل در فرهنگ ما و بیشتر خانواده های ایرانی، تابو محسوب می‌شوند، به آن‌ها آن طور که باید پرداخت نمی‌شود یا کم اهمیت جلوه داده می‌شوند.

به همین دلیل طی چند سال اخیر شاهد بسیاری از طلاق‌هایی بوده‌ایم که منشاء و دلیل آن‌ها، نارضایتی طرفین در رابطه جنسی و مناسب نبودن آن‌ها برای یکدیگر بوده است.

همچنین شاید دلایل دیگری برای این نارضایتی جنسی وجود داشته باشد. برای مثال شاید مزاج طرفین با یکدیگر سازگار نبوده یا به علت‌های دیگری، دارا بودن رابطه زناشویی را به تعویق بیاندازند.

سپس بعد از گذشت مدتی، یکی از طرفین به دلیل این که طرف دیگر حاضر به برقراری رابطه جنسی با وی نیست، اعتراض کند و در نتیجه پس از گذراندن جلسات مشاوره، اگر مشکلشان حل نشد، تصمیم به جدایی از یکدیگر بگیرند.

جدایی زوجین

انواع طلاق در قانون

در قانون مدنی ما و همچنین قوانین دیگری که در کشور ایران تصویب شده‌اند، به  مسئله ازدواج و طلاق پرداخته شده است و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

برای مثال در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان شده است که همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

همچنین در مواد بعدی در رابطه با حقوق مالی زوجه و مواردی از قبیل نفقه صحبت شده است و بیان شده است که همه نیازهای متعارف و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت نیاز، نفقه محسوب می‌شوند و از سوی زوج باید پرداخت شوند.

همچنین در ماده  ۱۱۰۹ قانون مدنی  به نفقه مطلقه رجعیه پرداخت و بیان شده است که نفقه وی در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

در ادامه مواد مربوط به قانون مدنی، مواد ۱۱۳۳ تا  ۱۱۵۷ را داریم که به کلیات طلاق، اقسام طلاق و عده طلاق پرداخته اند. برای مثال بیان شده است که برای ثبت طلاق باید چند شرط  وجود داشته باشد و مثلاً، طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق باطل است.

همچنین گفته شده است که طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد  و اگر زوج مجنون دائمی باشد، ولی آن می‌تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن، او را طلاق دهد. در رابطه با صیغه طلاق گفته شده است که می‌‌تواند توسط وکیل اجرا شود.

در ادامه نیز بیان شده است که طلاق به عقد دائم اختصاص دارد و مثلا عقد غیر دائم، با انقضا یا بذل آن از طرف شوهر، تمام می‌شود.

البته باید بیان نمایم که در قانون مدنی، حق طلاق برای زوج در نظر گرفته شده است و گفته شده است که مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را ارائه کند و در تبصره آن ماده نیز گفته شده است که زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در  برخی مواد قانون مدنی، از دادگاه تقاضای طلاق کند.

در رابطه با اقسام طلاق نیز بیان شده است که دو نوع بائن و رجعی را در بر می‌گیرد.

طلاق بائن با توجه به قانون مدنی، چند مورد را در بر می‌گیرد و عبارتند از:

طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، سومین طلاق پس از از سه وصلت متوالی اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید.

در ادامه نیز طلاق خلع توضیح داده شده است  و بیان گردیده است که این نوع از طلاق به این صورت انجام می‌شود که زن به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد در برابر مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد و این مال می‌تواند اندازه مهریه، کمتر یا بیشتر از آن باشد.

طلاق مبارات نیز طلاقی است که در آن، کراهت از طرفین است و دیگر تفاوت آن با طلاق خلع این است که مقدار عوض نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.

پس از آن، به طلاق رجعی اشاره شده است و بیان شده است که  در این نوع طلاق، زوج در مدت عده حق رجوع دارد و این رجوع قاعده خاصی ندارد و می‌تواند با هر لفظ و عملی انجام بگیرد.

برای مثال اگر مکالمه بین زن و شوهر برقرار شود که بر اساس آن زوجیت آن‌ها را بتوان احراز کرد، رجوع در نظر گرفته می‌شود و رابطه زوجیت مجددا بین آن‌ها برقرار می‌شود .

همانطور که بیان شد رجوع حتی می‌تواند از طریق لمس جسمی یا در آغوش گرفتن و بوسیدن همسر باشد.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که این رجوع  فقط در مدت عده می‌تواند صورت گیرد و پس از اتمام مدت عده مرد حق رجوع ندارد. عده نیز مدتی است که در آن، هم مرد دارای حق رجوع در طلاق رجعی است و هم زن، نمی‌تواند ازدواج کند.

با استناد به قانون مدنی، عده طلاق، سه طهر در نظر گرفته شده است و همچنین در رابطه با شرایط خاص دیگر، مدت‌های مشخصی در نظر گرفته شده است.

آثار عدم تمکین

درخواست طلاق به علت نداشتن رابطه زناشویی از سوی مرد

طلاق به علت نداشتن رابطه جنسی، اگر از سوی مرد مطرح شود،  بسیار راحت تر از زن می‌تواند طلاق ثبت کند همچنین می‌تواند به دلیل عدم تمکین زوجه از پرداخت نفقه و غیره پرهیز کند.

بنابراین با توجه به اینکه حق طلاق برای زوج است و همچنین می‌تواند بدون داشتن یک دلیل محکمه پسند از آن استفاده کند، در می‌یابیم که طلاق به علت نداشتن رابطه زناشویی بسیار راحت و بدون پیچیدگی برای مردان انجام می‌شود.

درخواست طلاق به علت نداشتن رابطه زناشویی از سوی زن

در رابطه با ارائه درخواست طلاق به علت عدم برقراری رابطه زناشویی از سوی زن  باید بیان نماییم که این درخواست می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و مثلا اگر مرد دارای مشکل خاصی باشد و به همان دلیل نتواند رابطه زناشویی برقرار کند یا حتی اگر به دلیل قهر یا مشکلات در زندگی از  برقراری رابطه زناشویی امتناع ورزد، زن می‌تواند به آن‌ها استناد کرده و پس از اینکه قاضی عسر و حرج وی را احراز کرد، طلاق او را ثبت کند.

طلاق به علت نداشتن رابطه جنسی در کدام دسته طلاق‌ها است؟

طلاق به علت نداشتن رابطه زناشویی، می‌تواند حتی در دسته طلاق‌های توافقی قرار گیرد و در آن، زوجین در رابطه با تمامی مسائل با یکدیگر توافق کرده و طلاق خود را ثبت کنند اما همان طور که بیان کردیم، به گونه‌های دیگری نیز می‌تواند ثبت شود.

تجربه دیگران در رابطه با طلاق به علت نداشتن رابطه جنسی

همانطور که پیشتر بیان کردیم، امروزه طلاق‌های به دلیل نداشتن رابطه جنسی بسیار زیاد شده‌اند و بسیاری از افراد تجربه سردی رابطه‌شان را در میان گذاشته‌اند.

بیان مشترک همه آن‌ها نیز این بوده است که به علت نداشتن رابطه زناشویی در عذاب بوده‌اند و ترجیح داده‌اند که از همسر خود جدا شوند و این موضوع با جلسات مشاوره و غیره نیز حل نشده است. بنابراین، زوجین از طریق قانون، حق قانونی خود را اعمال کرده و طلاق را ثبت کرده اند.

آیا می توان به دلیل نداشتن رابطه جنسی و صرف بوسیدن و بغل کردن همسر، درخواست طلاق ارائه داد؟

با توجه به اینکه این پرسش از سوی زوجه مطرح شده است، به نظر می‌رسد که این کار زیاد عقلانی نباشد و با گذراندن جلسات مشاوره و حل مشکلات بین زوجین، خاتمه یابد.

آیا اتفاق افتاده است که واقعا کسی به دلیل عدم داشتن رابطه زناشویی طلاق بگیرد؟

در پاسخ به این سوال باید بیان نماییم که در بسیاری از مواقع بوده است که حتی زوجه این درخواست را به دادگاه ارائه داده باشد و مورد قبول واقع شده باشد. بنابراین این امر نشدنی نیست.

رابطه زوجین

عدم تمکین چه آثاری دارد؟

تمکین خاص که عبارت است از برقراری رابطه جنسی و زناشویی بین زوجین، از سوی زوجه حتما باید صورت بگیرد و در قانون مدنی به این مورد اشاره شده است و بیان شده است که اگر یک زن از انجام وظایف زناشویی در مقابل شوهر خود امتناع ورزد،  ناشزه نامیده می‌شود و با استناد به همین قانون، به وی نفقه داده نمی‌شود.

چنانچه در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است که: اگر زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد، مستحق نفقه نخواهد بود.

اما در این  مورد، گاهی اوقات افراد دچار اشتباه می‌شوند و گمان می‌کنند که در رابطه با مهریه نیز همین احکام جاری است و زن در صورت عدم تمکین مستحق گرفتن مهریه نمی‌باشد.

باید بگوییم که با توجه به قانون جمهوری اسلامی ایران، عدم تمکین یا حتی خیانت زن، باعث محرومیت او از مطالبه مهریه نمی‌باشد و پس از انعقاد عقد نکاح، هیچ مسئله‌ای باعث سلب تعلق داشتن مهریه از زن نمی‌شود.

طلاق 24 برای ثبت طلاق به علت نداشتن رابطه جنسی

هنگامی که می‌خواهید درخواست طلاق خود را به علت نداشتن رابطه جنسی به دادگاه ارائه دهید، باید بدانید که چه مدارکی برای ارائه دادخواست لازم است و همچنین در متن دادخواست باید چه چیزهایی را ذکر کنید.

به همین منظور بهتر است که از کمک و راهنمایی یک وکیل خبره برای ثبت درخواست طلاق استفاده نمایید. اما با توجه به اینکه امروزه حق الوکاله وکلا بسیار زیاد است و همچنین مراجعه به دفتر یک وکیل از لحاظ زمانی و مکانی سخت و طاقت‌فرسا است، بهتر است که از روش جایگزین آن استفاده شود و از از مشاوره‌های یک وکیل خبره، به صورت تلفنی آنلاین استفاده نمایید.

مزیت این روش این است که علاوه بر اینکه به خوبی می‌توانید در وقت خود صرفه جویی کنید و نیاز به مراجعه به دفتر وکیل نداشته باشید، در هزینه‌های خود نیز صرفه‌جویی می‌کنید و با پرداخت کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن، از راهنمایی‌های وی بهره‌مند می‌شوید.

برای این کار می‌توانید از طلاق 24 بهره بگیرید و وکیل مورد نظر خود را به آسانی بیابید و دادخواست خود را ثبت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱