طلاق از طرف مرد

حق مرد در طلاق چیست؟

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

بر اساس این ماده در ایران حق طلاق با مرد است و مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد همسر خود را منوط به پرداخت تمام حق و حقوق او مطلقه نماید.

نوشته های مشابه

قانون مدنی طلاق را به عنوان ایقاعی در نظر می گیرد که تنها با اراده مرد قابل انجام است و این حق در ایران تنها برای مرد به رسمیت شناخته شده است.

نحوه اعمال حق طلاق از جانب مرد

مرد برای اعمال حق طلاق باید ابتدا به دادگاه خانواده مراجعه کرده و سپس درخواست طلاق دهد. پس از رسیدگی به پرونده دادگاه نیز باید گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید.

گواهی عدم امکان سازش، یک گواهی است که دادگاه بعد از اینکه به پرونده طلاق رسیدگی کرد ولی سازشی بین زوجین ایجاد نشده و اختلاف زوجین همچنان حل نشده  باقی مانده باشد مبادرت به صدور آن می نماید.

ثبت طلاق زوجین در دفاتر اسناد رسمی نیز منوط بر این است که برای آن طلاق گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه صادر شده باشد.

اعمال حق طلاق توسط مرد بدون رضایت زوجه

گاه پیش می آید که مرد بدون توافق و رضایت زوجه تصمیم به طلاق او دارد، در این حالت مرد تنها زمانی می‌تواند حق طلاق خود را اعمال نماید که ابتدا،تمام حقوق قانونی همسر خویش را به صورت تمام و کمال بپردازد. اما این حقوق شامل  مواردی است که در ذیل به آن پرداخته می شود:

مهریه

مهریه ممکن است به صورت عندالمطالبه باشد یا عند الاستطاعه. در حالتی که مهریه عندالمطالبه است طلاق توسط مرد منوط به این است که مهریه همسر خود را تمام و کمال پرداخت کند.

اما اگر نوع مهریه عندالاستطاعه باشد زن باید توانایی پرداخت مال توسط زوج را اثبات نماید یا اگر زوج مالی دارد زوجه آن را معرفی کرده تا توقیف شود. در غیر این صورت مهریه قسط بندی می‌شود.

نفقه ایام گذشته

منظور از نفقه هزینه‌های لازم برای زندگی اعم ازخوراک پوشاک و غیره می باشد که زوج موظف به پرداخت آن‌ها به زوجه می باشد.

درصورتی که شوهر نفقه ایام گذشته را نپرداخته بیا بخشی از آن را پرداخته باشد و در هنگام طلاق زوجه آن را مطالبه نماید، زوج مکلف به پرداخت آن‌ها خواهد بود.

مرد در طلاق

اجرت المثل

بر اساس قانون انجام بعضی امور مثل آشپزی و تمیز کردن خانه و غیره قانونا بر عهده زوجه نمی‌باشد.

در صورتی که زوجه این اعمال را به دستور شوهر و بدون قصد تبرع  انجام دهد، می‌تواند زمان طلاق اجرت المثل آن‌ها را از زوج مطالبه نماید. در این صورت تعیین اجرت المثل با نظر کارشناس دادگاه خواهد بود.

نحله

در صورتی که اعمال حق طلاق از جانب مرد بدون هیچ عذر موجهی باشد، زن با توجه به کارهایی که در طول زندگی مشترک با زوج انجام داده است و همچنین بر اساس وسع مالی زوج مستحق مبلغی تحت عنوان نحله خواهد بود.

تصنیف اموال

شرط تصنیف اموال به عنوان یکی از شروط ضمن عقد است. که بر اساس آن در حالتی که مرد بدون هیچ عذر موجهی تصمیم به طلاق زوجه گرفته باشد باید نصف اموالی را که بعد از ازدواج با او به دست آورده است به او پرداخت نماید.

نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که در دو مورد اخیر یعنی حق دریافت نحله و تصنیف دارایی، تنها زمانی زوجه مستحق مطالبه خواهد بود که مرد هیچگونه عذر موجهی برای طلاق زوجه نداشته باشد.

پس از پرداخت تمام حقوق مالی زوجه توسط زوج طلاق ثبت خواهد شد مگر اینکه زوجه از دریافت حقوق مالی خود صرف‌نظر نماید که در این صورت نیز طلاق ثبت می شود.

مواردی که زن می‌تواند درخواست طلاق دهد

باید بدانیم که حق طلاق در اصل برای مرد است و با اراده او صورت می گیرد اما در قانون مواردی وجود دارد که زن بر اساس آن می تواند حکم اجبار شوهر به طلاق را از دادگاه بگیرد و برای این کار باید دادخواست خود را به دادگاه خانواده محل اقامت شوهر یا محل سکونت خود تقدیم نماید که شامل موارد ذیل می باشد:

  1. در جایی که ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه باشد و در واقع ادامه زندگی برای زوجه بسیارسخت و غیر قابل تحمل باشد.
  2. در مواردی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری کرده یا ناتوان از پرداخت نفقه باشد.
  3. در مواردی که شوهر از انجام دادن وظایف زناشویی خودداری نماید.
  4. در حالتی که مرد عقیم بوده یا دیوانه باشد و یا مبتلا به بیماری‌های جسمی لاعلاج باشد.
  5. درمواردی که مرد مشغول به انجام شغلی باشد که به آبرو وحیثیت و مصلحت خانوادگی آسیب وارد می نماید.
  6. در مواردی که مرد از طرف دادگاه کیفری به پرداخت مجازات نقدی محکوم شده باشد و به علت ناتوانی پرداخت به ازای آن محکوم به حبس شود.
  7. مواردی که مرد بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای به مدت ۶ ماه زندگی را ترک کرده باشد.
  8. در مواردی که رابطه نامشروع و خیانت زوج به اثبات رسیده باشد.
  9. زوج ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت در طلاق داده باشد و در عقدنامه درج شده باشد.

طلاق گرفتن

آیا می‌توان حق طلاق را به زوجه انتقال داد؟

باید بگوییم که اصلا چیزی تحت عنوان انتقال حق طلاق به زن وجود ندارد، بلکه منظور وکالت در طلاق می‌باشد که از سوی زوج به زوجه داده می‌شود.

اگر وکالت در طلاق را زوج با اختیارات کامل به زوجه تفویض نماید در این صورت برای ثبت طلاق در هیچ یک از مراحل قانونی نیازی به حضور زوج نخواهد بود.

حتی اگر زوج زمان صدور گواهی عدم سازش از سوی دادگاه از طلاق مطلع شود و حق اعتراض نخواهد داشت.

باید بدانیم که زمانی که زوجه از مرد وکالت در طلاق داشته باشد باید در برگه وکالتنامه حتما عبارت حق توکیل به غیر قید شود در غیر این صورت این وکالتنامه بی‌اثر خواهد بود.

منظور از حق توکیل به غیر این این است که زوجه به تواند به شخص دیگری وکالت دهد در واقع زمانی که زن می‌خواهد به وسیله اعمال وکالت در طلاق از زوج جدا شود حتما باید یک وکیل دادگستری به ازای مرد وجود داشته باشد تا اقدامات مربوط به دادگاه را انجام دهد.

در واقع زن باید به ازای حضور نداشتن زوج در دادگاه برای او وکیل انتخاب کند تا پروسه طلاق طی شود.

آیا اگر به زن وکالت در طلاق داده شود مهریه به او تعلق می‌گیرد؟

باید بدانیم این موضوع که اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد همچنان مهریه به او تعلق می‌گیرد یا نه، بستگی به زوج دارد و اینکه مرد هنگام دادن وکالت در طلاق به زوجه مهریه را لحاظ کرده کرده است یا خیر.

زوجه می‌تواند در هنگام وکالت دادن مرد از سردفتر درخواست کند که بذل تمام یا بخشی از مهریه در وکالت در طلاق را قید نماید.

اما در حالت کلی مطالبه مهریه ارتباطی به وکالت در طلاق ندارد و در صورت عندالمطالبه بودن مهریه زوجه هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را مطالبه نماید و حتی اگر زوجه ناشزه باشد و یا متهم به رابطه نامشروع، باز هم مطالبه مهریه از او سلب نخواهد شد.

گرفتن وکیل وکالت در طلاق

نحوه گرفتن وکالت در طلاق توسط زوجه

اول اینکه گاهی وکالت در طلاق به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاح قید می‌شود یعنی ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد و این موضوع را در سند نکاحیه قید می‌کند.

و حالت دیگر به این صورت است که زوج با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به زوجه یا شخص دیگری وکالت در طلاق می دهد.

گاهی پیش می‌آید که زوج خارج از کشور باشد اما بخواهد وکالت در طلاق را به شخص دیگری بدهد در این حالت زوج باید به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کرده و وکالت در طلاق را به کسی که تمایل دارد بدهد.

نکته قابل توجه این است که اعطای وکالت در طلاق توسط زوج می‌تواند به زوجه یا هر شخص دیگری غیر از زوجه باشد.

نکته‌ مهم دیگری که باید به آن توجه نمایید این است که وکالت در طلاق حتما باید محضری و در سند رسمی باشد یعنی یا به صورت ضمن سند نکاح اتفاق افتد یا به صورت وکالتنامه طلاق محضری باشد.

مزیت وکالت در طلاق توسط زوجه

از مهمترین مزایای گرفتن وکالت در طلاق توسط زوجه از زوج این است که زوجه هر زمان که بخواهد میتواند بدون نیاز به حضور زوج طلاق بگیرد و کافیست برای طی کردن روال طلاق یک وکیل دادگستری به ازای زوج بگیرد.

مدارک لازم برای گرفتن وکالت در طلاق

در صورتی که وکالت در طلاق به صورت یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج به زوجه داده شود صرف سند و قباله ازدواج برای انجام این کار کافی می‌باشد.

اما اگر وکالت در طلاق در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود، مدارک مورد نیاز شامل اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی و اصل سند ازدواج می‌باشد.

نکته قابل توجه این است که زوجه برای اعمال وکالت در طلاق باید در دادگاه وکالت داشتن خود از زوج را احراز نماید و برای احراز این موضوع نیاز ارائه به وکالتنامه‌ای رسمی از زوج دارد.

در واقع زوجه نمی‌تواند تنها به صرف استناد به این که ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت در طلاق داده خود را وکیل زوج معرفی کند و لازم است که علاوه بر درج چنین شرطی در سند نکاحیه، زوج به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و طی سندی رسمی به زوجه وکالت در طلاق دهد.

این وکالتنامه که زوج به زوجه می‌دهد باید به صورت بلاعزل باشد و توجه زوجه به این موضوع بسیار مهم است. در واقع زمانی که زوجه از زوج وکالت در طلاق می‌گیرد باید به قید بلاعزل بودن در وکالت در طلاق توجه نماید، اما علت مهم بودن این موضوع چیست؟

باید بدانیم که وکالت عقدی جایز است و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می‌توانند آن را فسخ کند. به همین دلیل بهتر است که وکالت در طلاق، ضمن عقد نکاح که عقدی لازم است به زوجه داده شود یا ابتدای عقد وکالت عبارت «ضمن عقد لازم خارج »درج شود تا وکالت در طلاق قابل فسخ نباشد.

بهتر است برای تسهیل اجرای وکالتنامه قید «به‌ نحوی که نیاز به حضور مجدد موکل نباشد» در پایان فهرست اختیارات وکیل درج شده باشد.

خدمات حقوقی طلاق ۲۴

وقتی زوجه وکالت در طلاق دارد باید وکیل دادگستری داشته باشد

در موارد بسیاری دیده می شود که افراد برای انجام  امور حقوقی و اداری خود در دفترخانه اسناد رسمی به شخص دیگری وکالت محضری می‌دهند اما باید بدانیم که آن شخص نمی‌تواند به جای آن‌ها در دادگاه حضور داشته باشد زیرا وکالت در دادگاه مستلزم داشتن پروانه وکالت است.

در این جا زمانی که زوجه از زوج وکالتنامه در طلاق دارد این معنی را می‌دهد که در واقع او از جانب زوج وکالت دارد که برای زوج و به جای زوج وکیل دادگستری انتخاب کند اما خود زوجه می‌تواند وکیل نداشته باشد و این موضوع به اختیار خودش می باشد.

به همین دلیل زمانی که زن وکالت در طلاق دارد باید یک وکیل دادگستری را به جای زوج برای طی کردن مراحل طلاق بگیرد.

چرا سایت طلاق 24 را انتخاب کنیم؟

همانطور که می‌دانید برای طرح دعوا یا شکایت باید هزینه دادرسی پرداخت نمایید حال اگر در طرح دعوی خود کوچکترین اشتباهی رخ دهد دادگاه می‌تواند به راحتی دعوی شما را رد کند. همین امر موجب اتلاف وقت، هزینه و انرژی شما می‌گردد.

به منظور جلوگیری از چنین ضرر احتمالی باید به متخصص امر مراجعه نمایید. سایت طلاق 24 به صورت آنلاین، حضوری یا تلفنی خدمات حقوقی متنوعی را در قالب مشاوره حقوقی و معرفی وکلای متخصص و مجرب در طرح انواع دعاوی حقوقی، کیفری و غیره به شما ارائه می‌دهد.

تنها با یک کلیک می‌توانید به سایت طلاق 24 مراجعه نمایید و از خدمات تخصصی این سایت بهره‌مند گردید.

یک دیدگاه

  1. من یک نصف دانگ خونه از خانواده زنم خریدم اونها به من فروش مال غیر فروختن به دلیل بیکاری و دعوا برسر سند خونه نتیجه یکبار زد و خورد زنم از من وکالت حق طلاق گرفت دلیل دادن برگه از دست ندادن زنم بودزنم بعد دوسال طلاق باز برای دعوا سند خونه و حمایت خانواده خودش طلاق گرفت.درنتیجه بعد دوسال مهریه همان نصف خونه گرفت.درصورت قانون و شرع مهریه حق زن بعد طلاق میدوند.سوالم حق من مرد بعد طلاق چی میشه هم ۳ میلیارد پول کل زندگی بود دادم‌و ببخشید هم مشکلات جنسی تحمل کنم.ایا حق مرد و زن برابراست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱