دادخواست های خانوادهطلاق از طرف مرد

تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد

اقامه هر دعوا حقوقی در دادگاه، مستلزم آن است که دادخواستی در این زمینه ارائه شود. در قانون آیین دادرسی مدنی، عنوان شده است که مراجع قضایی به دعاوی حقوقی رسیدگی نمی‌کنند، مگر آن که دادخواستی در این زمینه تنظیم شده باشد.

با توجه به این که طلاق جز دعاوی حقوقی محسوب می‌شود، جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی لازم است که دادخواستی متناسب با موضوع دعوا تنظیم و ارسال شود.

در مورد تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد و به طور کلی تنظیم دادخواست برای همه دعاوی، شیوه و اصول کلی در قانون عنوان شده است که در زمان تنظیم آن لازم است که رعایت شود.

حال این موضوع در مورد دادخواست مرتبط با دعاوی طلاق نیز صدق می‌کند و در متن دادخواست طلاق باید به قواعد دادخواست نویسی توجه خاصی شود. طلاق انواع مختلفی دارد که یکی از آن‌ها می‌تواند از طرف مرد درخواست شود.

علی رغم این که حق طلاق با مرد است، اما در قانون شرایط خاصی برای طلاق از جانب مرد عنوان شده است که زوج بایستی با این مقررات آشنا باشد.

متاسفانه در جامعه ما پیرامون بسیاری از موضوعات حقوقی خصوصا امور طلاق، اطلاعات اشتباهی رواج پیدا کرده است و عموما تصور می‌شود که با توجه به این که مرد، از حق طلاق برخوردار است، هر زمان که بخواهد این امکان را دارد که همسر خود را طلاق بدهد. اما در رویه قضایی شاهد آن هستیم که مراحل طولانی برای طلاق در نظر گرفته شده است و به صرف این که متقاضیان دادخواستی را به ثبت برسانند، دادگاه حکم طلاق را صادر نمی‌کند.

شوهر برای طلاق دادن زن بایستی ابتدا حقوق  مالی او از جمله مهریه را پرداخت کرده باشد. مهریه جز یکی از موانعی است که آقایان برای طلاق دادن همسرانشان با مشکل مواجه می‌شوند و تا زمانی که مهریه آن‌ها پرداخت نشده باشد، امکان طلاق گرفتن زوج از زوجه وجود ندارد.

گفتنی است که طلاق از طرف مرد، نیاز به ارائه دلیل خاصی نداشته و اگر شوهر بتواند حق و حقوق زن را بپردازد، مانعی برای صدور حکم طلاق نیست.

با این اوصاف، زوجه می‌تواند در دادخواست طلاق به دلیل خاصی برای این که قصد طلاق دادن همسر خود را ندارد، اشاره ننماید که البته ذکر دلیل در طلاق از طرف مرد می‌تواند مزایایی در رسیدگی به این نوع دعوا داشته باشد.

تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام شده و به جهت شیوه خاص نگارشی آن بهتر است که برای تنظیم آن با وکلای متخصص در ارتباط باشید.

دادخواست طلاق از طرف مرد چیست؟

پیش از آن که به تعریف دادخواست طلاق از طرف مرد بپردازیم، باید گفت که دادخواست، نوعی اوراق قضایی است که ثبت شکایات حقوقی در آن انجام می‌شود. در واقع اشخاصی که قصد اقامه دعوا حقوقی در دادگاه را دارند، باید شکایت خود را در قالب دادخواست مطرح کنند.

دادخواست تنها برای اقامه دعاوی حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در این صورت برای ارائه درخواست طلاق نیز لازم است که متقاضی اقدام به ثبت دادخواست کند.

حال در پاسخ به این پرسش که منظور از تنظیم دادخواست دادخواست طلاق از طرف مرد چیست، باید گفت که دادخواستی که با موضوع طلاق آن هم درخواستی که از طرف شوهر اقامه شود، به عنوان دادخواست طلاق از طرف مرد شناخته می‌شود. در تنظیم دادخواست طلاق از طرف زوج، طبیعتا خواهان دعوا شوهر بوده و طرف اصلی دیگر دعوا همان خوانده نیز زوجه است.

در دادخواست‌هایی که خواهان آن شوهر و یا در مواردی نیز زوجه است، تنها یکی از طرفین راضی به طلاق بوده و طرف دیگر رضایتی برای طلاق ندارد. در هر صورت شوهر اگر می‌خواهد که از همسر خود جدا شود، جدای از مراحلی که قبل از ثبت درخواست طلاق وجود دارد، بایستی دادخواستی در این زمینه تنظیم شود.

در قانون اصول کلی برای همه دادخواست با موضوعات مختلف تعیین شده است که تنظیم کننده باید طبق همین اصول اقدام به تنظیم دادخواست نماید.

بنابراین لازم است تا مقررات عنوان شده در دادخواست از طرف مرد نیز اعمال شود. زوجه باید ارائه مدارک کافی اثبات کند که حقوق مالی زوجه را پرداخت کرده و با این شرایط تقاضای طلاق دارد.

در صورتی که زوجه خلاف ادعای شوهر مبنی بر عدم دریافت مهریه را اثبات کند، دادگاه درخواست شوهر مبنی صدور گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند و در این صورت دیگر طلاق گرفتن شوهر از زن، منتفی است. بنابراین می‌توان گفت که تنظیم دادخواست طلاق از طرف در واقع درخواستی از جانب شوهر برای طلاق دادن همسر خود است.

همچنین لازم به ذکر است که با توجه به این که طلاق از طرف زوج، مستلزم ارائه دلیل نیست، دادخواست طلاق از طرف مرد نیز نیازی به ارائه دلایل خاصی نمی‌باشد.

شوهر به صرف این که در متن دادخواست به موضوع پرداخت حقوق مالی همسر خود اشاره کند، دلیل موجهی برای آن است که دادگاه حکم طلاق را صادر کند.

تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد توسط وکیل

درباره طلاق از طرف مرد

جدای از انواع طلاق از نوع طلاق رجعی و طلاق بائن، شیوه دیگری از طلاق که بر اساس طرف ارائه درخواست، تقسیم بندی می‌شود، شامل طلاق از طرف زوج، طلاق از طرف زوجه و طلاق توافقی است.

در طلاق از طرف مرد، شوهر تمایل دارد که از همسر خود جدا شود. در واقع می‌توان گفت که طلاق از طرف مرد، طلاقی یک طرفه که تنها با اراده شوهر انجام شده و زوجه تمایل به جدا شدن از شوهر ندارد.

اگر هر دو طرف راضی به طلاق باشند، دیگر طلاق از طرف مرد صورت نگرفته و طلاق توافقی انجام می‌شود.

طبق ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. در واقع شرایطی که برای طلاق از طرف مرد لازم است، این می‌باشد که حق و حقوق زوجه مانند مهریه او پرداخت شده باشد.

در هر صورت در طلاقی که از طرف شوهر تقاضا شده است، زوج مکلف است تکلیف پرداخت حق و حقوق همسر خود را مشخص کند.

در هر صورت می‌توان گفت که به صرف این که شوهر دادخواستی را به دادگاه بدهد، امکان صدور حکم طلاق وجود ندارد. بلکه باید برای مراحل طلاق و همچنین حقوق مالی زن پرداخت شده باشد تا دادگاه بتواند مطابق با خواسته زوج، اقدام به صدور حکم طلاق نماید.

ان دسته از آقایانی که تمایل دارند تا همسر خود را طلاق بدهند، باید توجه خاصی نسبت به این موضوع داشته باشند که برای طلاق گرفتن از شوهر، باید حق و حقوق او را پرداخت نموده باشند. طلاق از طرف مرد دارای شرایط مشخصی است که در بخش بعدی به شریط طلاق از طرف مرد می‌پردازیم.

شرایط ارائه و تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد

هر نوع طلاقی از شرایط خاصی برخوردار است و طلاق از طرف مرد نیز از رویه مزبور خارج نمی‌باشد. در صورتی که طلاق از جانب مرد، شرایط قانونی نداشته باشد، امکان این که شوهر بتواند از همسر خود طلاق بگیرد، وجود ندارد.

شرایط ارائه دادخواست طلاق از طرف مرد بدین گونه است که قبل از آن که دادخواست طلاق در دفاتر خدمات قضایی به ثبت برسد، لازم است تا زوجین در جلسات مشاوره اجباری شرکت کنند و سپس می‌توان اقدام به ارائه درخواست طلاق نمود.

بعد از آن که دادخواست طلاق به ثبت رسید، دادگاه برای ایجاد سازش بین زوجین، آن را به داوری ارجاع می‌دهد. با این اوصاف، دادگاه با بررسی مدارک ارائه شده و همچنین مندرجات سند ازدواج و تکلیف حق و حقوق مالی زوجه، در نهایت برای صدور حکم طلاق تصمیم گیری می‌کند.

در ماده 1133 قانون مدنی عنوان شده است که زوج با رعایت شرایط قانونی امکان این را دارد که از همسر خود طلاق بگیرد. حال این که درخواست طلاق از طرف مرد چه شرایطی دارد و به تبع آن نیز دادخواست طلاق به دادگاه ارائه می‌شود، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

پرداخت مهریه

یکی از شرایط اصلی طلاق از طرف مرد، این است که مهریه زوجه پرداخت شده باشد. شوهر زمانی می‌تواند همسر خود را طلاق بدهد که حق و حقوق مالی او را پرداخت کرده باشد.

مهریه نیز به عنوان حقوق اصلی زوجه است که در زمان طلاق از طرف شوهر، باید تکلیف پرداخت آن مشخص شود. حال اگر شوهر توان پرداخت مهریه همسر خود را به صورت یک جا نداشته باشد، می‌تواند درخواست اعسار بدهد و با پذیرش درخواست اعسار، پرداخت مهریه برای محکوم علیه اقساطی می‌شود.

پرداخت نفقه

حق و حقوق مالی زن محدود به مهریه نمی‌شود و نفقه نیز از جمله حقوق دیگر زوجه است. در طلاق از طرف مرد، لازم است که زوج نفقه همسر خود را پرداخت کند. طبق قانون پرداخت نفقه تا زمان رابطه زوجیت و بعد از طلاق در صورتی که طلاق از نوع رجعی باشد، تا پایان مدت عده  با شوهر است.

از آن جهت که طلاق از طرف مرد نوعی طلاق رجعی است، شوهر تا زمان انقضای مدت عده مکلف است که برای پرداخت نفقه همسر خود اقدام کند. البته پرداخت نفقه به زن منوط به اثبات تمکین زوجه است و عدم تمکین زن منجر به عدم تعلق گرفتن نفقه به او می‌شود.

پرداخت اجرت المثل

شرط دبگر در طلاق از طرف مرد، پرداخت اجرت المثل زوجه است. اجرت المثل از دیگر حقوق مالی زوجه است که شوهر برای طلاق دادن همسر خود بایستی اجرت المثل او را بپردازد.

برای پرداخت اجرت المثل شرایطی وجود دارد و زوجه باید انجام اموری که در منزل برای شوهر انجام می‌داده، جز وظایف قانونی او نبوده و این امور را به قصد تبرع و رایگان انجام نداده باشد.

پرداخت نحله

نحله جز آن دسته از حقوق زوجه است که کمتر در مسائل حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد اما در هر صورت حق قانونی برای زوجه است. نحله در واقع مالی است که شوهر به سبب دوران زندگی مشترک به همسر خود پرداخت می‌کند.

البته پرداخت نحله منوط به این است که اولا درخواست طلاق از جانب مرد باشد و ثانیا زوج برای طلاق دلیل قانونی نداشته و همچنین به دلایل زوجه مستحق دریافت اجرت المثل نیز نباشد. پرداخت نحله به نحوی جایگزین اجرت المثل ایام زوجیت است.

پرداخت نصف اموال شوهر

با توجه به این که طلاق از طرف مرد ارائه شده و به تبع آن نیز شوهر دلیل قانونی برای طلاق نداشته باشد، طبق قانون نصف دارایی و اموال شوهر به زوجه تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است که آن دسته از اموال و دارایی که شوهر در طول دوران رابطه زندگی مشترک به دست آورده در زمان طلاق نصف آن‌ها به زوجه می‌رسد.

مندرجات تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد

فرآیند طلاق از طرف مرد

شرایطی که لازم است تا در طلاق از طرف مرد رعایت شود و به تبع آن نیز زوج اقدام به ارائه دادخواست کند، در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که گفته شد، شوهر زمانی این امکان را دارد که از زوجه طلاق بگیرد که حقوق مالی او را پرداخت کرده باشد.

شرط اصلی طلاق از طرف مرد، پرداخت حق مالی او مانند مهریه، نفققه، ارت المثل و غیره است.

حال بعد از مشخص این موضوع، لازم است که فرآیند و مراحل طلاق عنوان شود.

  • مراجعه به مراکز مشاوره خانواده
  • تنظیم و ثبت دادخواست طلاق
  • ارجاع به امر داوری
  • حضور در جلسات دادگاه و در نهایت اخذ گواهی عدم امکان سازش
  • مراجعه به محضر جهت ثبت طلاق

فرآیند کلی طلاق از طرف مرد، بنا بر موارد فوق است و بعد از آن که این مراحل انجام شد، شوهر می‌تواند از همسر خود جدا شود و دیگر رابطه زوجیت بین زن و شوهر وجود ندارد. در ادامه به صورت مختصر به بررسی هر یک از مراحل طلاق می‌پردازبم.

مراجعه به مراکز مشاوره

چند سالی است که مراجعه به مراکز مشاوره پیش از طلاق اجبازی شده است و زن و شوهرهایی که قصد طلاق گرفتن را دارند، باید اقدام به شرکت در جلسات مشاوره کنند.

البته در قانون حمایت خانواده، شرکت در جلسات مشاوره را برای طلاق توافقی اجباری دانسته است و در طلاق‌هایی که به صورت یکطرفه است، دادگاه بنا به تشخیص خود زوجین را ارجاع به این مراکز می‌دهد.

هدف از اجباری شدن مراجعه به مراکز مشاوره، این است که تا حد امکان بین زن و شوهر سازش ایجاد شود و به نحوی از تصمیم طلاق منصرف شوند.

در طلاق از طرف مرد، اگر شوهر، منصرف از طلاق گرفتن نشود، گواهی در این زمینه صادر شده که می‌توان برای مراحل بعدی طلاق نیز اقدامات لازم را انجام داد.

تنظیم و ثبت دادخواست طلاق

برای رسیدگی به درخواست طلاق از طرف شوهر باید در این زمینه دادخواستی تنظیم شود. با تنظیم دادخواست طلاق، شوهر بایستی برای ثبت آن به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند. زمانی که دادخواست طلاق به ثبت می‌رسد، پرونده طلاق برای رسیدگی به دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود.

با توجه به این که طلاق از طرف شوهر درخواست شده است، ارائه و تنظیم دادخواست نیز از طرف او صورت گرفته که البته اگر شوهر در این زمینه وکیل داشته باشد، کلیه فرآیند و مراحل طلاق توسط وکیل انجام می‌شود.

امضای دادخواست

ارجاع پرونده طلاق به داوری

در طلاق از طرف مرد، ارجاع دادن پرونده به امر داوری اجباری است و دادگاه قبل از آن که اقدام به رسیدگی دادخواست طلاق کند، زوجین را به داوری ارجاع می‌دهد.

ارجاع به امر داوری با هدف ایجاد صلح و سازش بین زوجین انجام می‌شود. بنابراین دادگاه خانواده در این زمینه اقدام به صدور قرار ارجاع به امر داوری می‌کند.

طبق قانون بعد از ابلاغ شدن قرار مزبور، زوجین ظرف مدت زمان یک هفته فرصت دارند که یک نفر را به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. در صورتی که شوه به هر طریق نتواند اقدام به معرفی داور کند، تعیین داور بر اساس نظر دادگاه انجام می‌شود.

حضور در دادگاه و دریافت حکم طلاق

پس از طی کردن روال ذکر شده، حال نوبت به انجام مراحل دادرسی می‌رسد. دادگاه مدارک و مستندات موجود را بررسی می‌کند و با توجه به این که حضور در مراکز مشاوره و داوری، تاثیری در رفع تنازع و اختلاف بین زوجین نداشته است، در این صورت دادگاه نیز تصمیم به صدور حکم طلاق می‌گیرد.

البته برای صدور حکم طلاقی که از طرف زوج درخواست شده است، باید با مدارکی که شوهر ارائه نموده است، ثابت شود که تمام حقوق مالی زن، تمام و کمال پرداخت شده است.

با انجام مراحل دادرسی، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند. زمانی که حکم لاق را دریافت کرده‌اید، تقریبا تمام مراحل طلاق انجام شده است و تنها کافیست که برای ثبت طلاق به محضر مراجعه کنید.

ثبت طلاق در محضر

گام نهایی در فرآیند طلاق از طرف مرد، مراجعه به محضر برای ثبت طلاق است. لازمه ثبت طلاق در محضر این است که حکم طلاق را قبل از آن از طریق دادگاه دریافت کرده باشید. با جاری شدن صیغه طلاق، واقعه طلاق به ثبت رسیده و زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌شوند.

نکته بسیار در طلاق از طرف مرد این است که این نوع طلاق، جز طلاق رجعی است و به طور معمول دفترخانه‌ها تا زمان انقصای مدت عده طلاق، اقدام به ثبت طلاق نمی‌کنند؛ زیرا ممکن است که در مدت عده، شوهر قصد رجوع به همسر خود را داشته و در این صورت بحث طلاق منتفی می‌شود.

مراحل تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد

نگارش و تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد، دارای مراحلی است که در این بخش به صور جداگانه به فرآیند تنظیم دادخواست طلاق می‌پردازیم. مواردی که در متن کلیه دادخواست‌ها از جمله دادخواست طلاق از طرف مرد باید به آن اشاره شود، در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.

نگارش ستون خواهان | مشخصات شوهر

در طلاق از طرف مرد، خواهان این دعوا، شوهر است. در واقع شوهر اقدام به ارائه دعوا طلاق علیه زوجه نموده است. بنابراین در تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد، ستون خواهان در ارتباط با مشخصات شوهر است. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل شوهر در این بخش عنوان می‌شود.

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، درج اشتباه مشخصات خواهان می‌تواند منجر به رد دادخواست شود. با توجه به این که طرح دعوا و ارائه دادخواست از طرف شوهر صورت می‌گیرد، پرواضح است که اطلاعات این بخش صحیح باشد.

شوهر بایستی تمامی مشخصات مورد نیاز در دادخواست را به درستی وارد نماید و بعد از تکمیل این بخش از دادخواست طلاق، حال باید ستون خوانده نیز تکمیل شود.

نگارش ستون خوانده | مشخصات زوجه

در طلاق از طرف شوهر، ستون خوانده در ارتباط با مشخصات زوجه است. در واقع درخواست طلاق که از طرف شوهر انجام شده در مقابل زوجه اقامه دعوا صورت گرفته است. در این صورت تنظیم کننده دادخواست باید در ستون خوانده، اطلاعات زوجه را وارد کند.

با توجه به این که خوانده، همسر خواهان است، واضح است که اطلاعات ستون خوانده به طور صحیحی نوشته شود. همان اطلاعات مربوط به ستون خواهان در ستون خوانده نیز نوشته می‌شود. در واقع نام و نام خانوادگی، محل اقامت، سن و شغل زوجه در این بخش نوشته می‌شود.

در صورتی که طرح دعوا طلاق به وکالت از وکیل دادگستری و یا نماینده قانونی خواهان، انجام شده باشد، مشخصات وکیل و نماینده خواهان نیز در ستون مربوطه نوشته می‌شود.

نگارش ستون های دادخواست طلاق از طرف مرد

نگارش موضوع و خواسته

در این نوع طلاق، موضوع دادخواست، طلاق از مرد و خواسته نیز صدور گواهی عدم امکان سازش است. شوهر با دادخواستی که ارائه می‌دهد، خواسته او این است که دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کند که به واسطه آن بتواند از همسر خود طلاق بگیرد.

البته صدور حکم طلاق به راحتی انجام نمی‌شود و دادگاه بعد از انجام بررسی‌های لازم در نهایت اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند. صدور گواهی عدم امکان سازش، این شرایط را دارد که شوهر  تمام حقوق مالی همسر خود را پرداخت و کلیه فرآیند طلاق نیز انجام شده باشد.

دلایل و منضمات

ستون دیگری در دادخواست طلاق از طرف مرد که باید به طور کامل نگارش شود، دلایل و منضمات پرونده است. شوهر برای طلاق نیازی به ارائه دلیل ندارد و از این حیث الزامی برای آن که زوج اقدام به آوردن دلیل بیارد، ندارد اما در صورتی که زوج برای طلاق دلیل داشته باشد، می‌تواند به عدم تمکین و عدم حسن معاشرت زوجه در این ستون از دادخواست اشاره کند.

مدارکی که پیوست دادخواست طلاق شده است نیز در ستون دلایل و ضمائم، نوشته می‌شود. در طلاق از طرف شوهر می‌توان در بخش دلایل و ضمائم به فتوکپی عقدنامه و سایر مدارک مورد نیاز اشاره نمود.

شرح خواسته

در این بخش از ستون دادخواست طلاق، خواهان به شرح خواسته خود می‌پردازد. خواسته خواهان، صدور حکم طلاق است که در این بخش باید به طور مفصل، درخواست طلاق بررسی شود. در واقع شوهر با استناد به مواد قانونی مانند ماده 1133 قانون مدنی و سایر مقررات مربوطه، خواستار صدور حکم طلاق است. در پایان نیز خواهان اقدام به امضا دادخواست طلاق می‌کند.

تنظیم تخصصی دادخواست طلاق از طرف مرد

برای تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد به صورت تخصصی، پیشنهاد می‌شود که با سامانه طلاق 24 در ارتباط باشید. در این سامانه، نگارش دادخواست طلاق توسط وکلای متخصص در حوزه نگارش اوراق قضایی انجام می‌شود و در این صورت کیفیت محتوای دادخواست، تضمین شده است.

با توجه این که نگارش دادخواست طلاق دارای شرایط و اصول مشخصی است، لازم است که از افراد متخصص برای نگارش دادخواست کمک بگیرید. برای ثبت سفارش نگارش دادخواست طلاق با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱