مهریه

مهریه بعد از فوت شوهر چگونه است؟

مهریه یکی از تعهدات اصلی زوج در زمان رابطه زوجیت و بعد از آن می باشد که تحت هر شرایطی باید آن را پرداخت نماید. مهریه جز اصلی ترین حقوق قانونی زوجه به شمار می رود که زوج متعهد به پرداخت آن می باشد.

در قانون ایران امکان اسقاط چنین حقی برای زن وجود ندارد مگر آن که از جانب زوجه تمام یا قسمتی از آن بذل و بخشش شود.

اصولا بخشش مهریه زمانی مطرح می شود که زوجه درخواست جدایی دارد و از این طریق همسر خود را متقاعد به طلاق می کند.

در مواقعی که زن به واسطه کراهت و تنفری که از شوهر خود دارد و شرایط برای طلاق فراهم نیست، تمام یا بخشی از مهریه خود را می بخشد تا بتواند از همسر خود جدا شود.

البته راه و روش گوناگونی برای طلاق در قانون پیش بینی شده است که زوجه به راحتی می تواند مجوز جدایی از همسر خود را اخذ کند.

به طور کلی در موضوعات مرتبط با حقوق خانواده، مهریه و طلاق از اهمیت بالایی برخوردار هستند و از این حیث قانونگذار شرایط خاصی را برای آن ها تعیین کرده است.

شوهر تحت هیچ شرایطی نمی تواند از پرداخت مهریه استنکاف کند و وظیفه قانونی برعهده وی می باشد.

مهریه در واقع دینی برعهده آقایان است که در صورت مطالبه همسر خود باید نسبت به ادای آن اقدام کنند. به بیان دیگر زوج ملزم به ایفای تعهد در این زمینه می باشد و در قانون نیز شرایطی برای عدم پرداخت مهریه در نظر گرفته نشده است.

در واقع مرد هیچ گونه توجیهی بابت عدم پرداخت مهریه همسر خود نمی تواند داشته باشد.

مهریه

یکی از دلایل اصلی مشکلات به وجود آمده در مورد مسئله مهریه، عدم توانایی مردان در پرداخت آن می باشد. متاسفانه در اغلب روابط زوجیت مهریه با تعدا بالا تعیین می شود و همین موضوع سبب شده تا زوج در پرداخت مهر خانم با مشکل مواجه شود.

به همین جهت همواره به زوجین توصیه می شود که مهریه با تعداد بالا را مبنای اساسی تشکیل زندگی خود قرار ندهند تا در آینده مشکلات گوناگونی برایشان به وجود نیاید.

شرایط پرداخت مهریه با توجه به نوع آن کاملا متفاوت است که بر این اساس می تواند به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد. در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار دهد تا پرداخت مهریه به شکل اقساطی تعیین شود.

شوهر تا زمانی که در قید حیات است، باید در قبال خواسته همسر خود مبنی بر مطالبه مهریه پاسخگو باشد و زوجه نیز از روش های مختلف می تواند مهریه خود را دریافت کند.

ممکن است این سوال مطرح شود که اگر شوهر فوت کند، تکلیف مهریه خانم چه می شود؟ آیا با فوت شوهر مهریه زوجه از بین می رود یا همچنان پا بر جا است؟ مهریه حق قانونی زن به شمار می رود و در صورت مرگ شوهر نیز از بین نمی رود.

در واقع بعد از مرگ شوهر نیز زوجه می تواند مهریه خود را مطالبه کند. در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در این زمینه خواهیم داد.

مهریه زن بعد از فوت شوهر

یکی از موضوعات بحث برانگیز در مورد مهریه، شرایط و تکلیف قانونی آن بعد از فوت شوهر می باشد. تا زمانی که شوهر در قید حیات باشد، شرایط مهریه کاملا مشخص است و باید به میزان تعیین شده پرداخت شود.

در واقع زوجه می تواند مهریه را از همسر خود مطالبه کند و وی نیز به لحاظ قانونی موظف است مهریه همسر خود را تادیه کند.

در خصوص مهریه زن بعد از فوت همسر ابهامات مختلفی به وجود می آید و این حیث بین حقوقدانان اختلاف نظر بسیاری وجود دارد.

در واقع ابهام اصلی زمانی مطرح می شود که با فوت شوهر، زوجه برای مطالبه مهریه باید به چه کسی رجوع کند؟ آیا زوجه این اختیار را دارد تا برای دریافت مهریه خود به وراث شوهر مراجعه کند؟

به طور کلی پس از مرگ شوهر مهر زوجه قابل دریافت است. به این صورت که تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر روشن است و از ما ترک یا ارثیه شوهر پرداخت می شود. زوجه می تواند مهریه خود را از ارثیه شوهر دریافت کند و به حق و حقوق قانونی خود برسد.

در واقع زن می تواند برای دریافت مهریه اش دادخواست مطالبه مهریه را به طرفیت وارثین شوهر تنظیم کند.

فوت شوهر

شرایط مهریه زن بعد از فوت شوهر

مهریه حقی است که از زمان عقد برای زن بوجود می آید و با این حال بسیار اتفاق می افتد که مرد پیش از این که مهریه همسرش را پرداخت کند، فوت می کند.

البته در علم حقوق این مسئله وجود دارد که همه دیون حتی در زمانی که فرد فوت کند، باید پس از طی تشریفاتی از محل ما ترک پرداخت شود و مهریه هم نوعی دین به حساب می آید.

در مورد بحث ارث یک مسئله بسیار مهم وجود دارد که در صورت عدم پرداخت دیون متوفی، امکان تقسیم سهم الارث و یا استفاده از ارثیه بین وراث وجود ندارد. مهریه نوعی دین برعهده شوهر است که بعد از فوت او باید توسط وراث از محل ماترک تادیه گردد.

مهریه زن جزو دیونی است که باید هر چه سریع تر نسبت به تادیه آن اقدام شود و وراث باید در وهله اول نسبت به پرداخت مهریه زوجه مبادرت کنند.

در هر حال مهریه زن در هر صورت حتی بعد از فوت شوهر قابل مطالبه است و تحت هیچ شرایطی چنین حقی از بین نمی رود.

مهریه زن دینی است که بر ذمه مرد قرار دارد یعنی از دیون مرد محسوب شده و مهر زوجه بعد از فوت شوهر هم مانند دیگر دیون او از محل ترکه پرداخت می شود.

لازم به ذکر است که تفاوتی بین نوع عقد نکاح در ارتباط با مهریه وجود ندارد و در هر صورت مهریه باید پرداخت شود. یکی از شرایط اساسی صحت عقد موقت، تعیین مهریه خانم است در غیر این صورت عقد صورت گرفته باطل است اما در ازدواج دائم زوجین می توانند مهریه را به صورت توافقی بعد از عقد تعیین کرده و به لحاظ حقوقی از این حیث مشکلی برای طرفین به وجود نمی آید.

در هر صورت چه نکاح به صورت دائم یا موقت باشد، بعد از فوت شوهر امکان مطالبه مهریه از سوی زوجه نیز وجود دارد.

مهریه

مهریه زن بعد از فوت شوهر مطابق قانون امور حسبی

ماده 226 قانون امور حسبی در این زمینه بیان می دارد: « ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به‌ نسبت طلب آن ها تقسیم می‌شود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند.»

مطابق ماده مزبور، ورثه مجبور به پرداخت مهریه نیست و در صورتی که ترکه برای پرداخت مهریه یا دیگر دیون متوفی به اندازه کافی نباشد، اموال باقی مانده به نسبت بدهی بین طلب کاران تقسیم می شود.

همچنین به موجب ماده 228 این قانون، ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند. در واقع ورثه می توانند مهریه را از اموال خود بپردازند و مانعی از این جهت وجود ندارد.

در حالت کلی مهریه زن باید از ارثیه شوهر پرداخت شود ولی ورثه می توانند از اموال و دارایی خود نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و به لحاظ قانونی هیچ منعی از این بابت وجود ندارد.

بنابراین زمانی که زوجه بعد از فوت شوهر برای مطالبه مهریه به ورثه مراجعه می کند، باید اقدامات قانونی ذکر شده در این زمینه انجام گیرند.

نحوه مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر

مهم ترین مسئله بعد از فوت شوهر، انجام اقدامات لازم در خصوص پرداخت بدهی های او می باشد. اگر متوفی دیونی داشته باشد، ورثه باید از محل ماترک مبادرت به وصول آن ها نماید.

مهریه از این قاعده مستثنی نمی باشد و جز بدهی اصلی متوفی به شمار می رود. در این صورت ورثه باید از ارثیه مهریه زن را پرداخت کنند و باقی مانده آن را بین خود تقسیم کنند.

تا زمانی که بدهی های متوفی از جمله مهریه تادیه نشده باشد، امکان تقسیم اموال و دارایی او بین وراث وجود ندارد.

بعد از فوت شوهر، زوجه برای مطالبه مهریه می تواند از دو طریق اداره ثبت و دادگاه خانواده اقدام کند. مطابق با قانون جدید، زن برای دریافت مهریه در وهله اول باید به اجراییه ثبت مراجعه کند و اگر بنا به دلایل مختلف نتوانست مهریه خود را از این طریق دریافت کند، می تواند به دادگاه خانواده رجوع کند.

فوت شوهر

مطالبه مهریه از طریق اجراییه ثبت

در صورتی که مطالبه مهریه از طریق اجراییه ثبت صورت گیرد، می بایست یکسری مراحل قانونی توسط زوجه انجام شود.

زوجه ابتدا باید به دفتر خانه ای که عقد ازدواج در آن ثبت شده است، مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه نماید. دفتر خانه نیز اقدامات لازم در این زمینه را انجام داده و سپس گواهی مربوطه را در اختیار زوجه قرار می دهد.

سپس با در اختیار داشتن گواهی صدور اجراییه به اداره ثبت مراجعه می کند و با ارائه مدارک و اسناد ضروری، پرونده برای وی تشکیل می شود. مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی و همچنین سند ازدواج می بایست به اجراییه ثبت تقدیم شود.

پس از تشکیل پرونده اجرایی برای اجرای مهریه، یک نسخه از اجراییه برای ورثه شوهر ارسال شده و به آن ها مهلت داده می شود تا ظرف 10 روز برای پرداخت مهریه یا معرفی اموال و دارایی متوفی یا همان ارثیه اقدام نمایند.

چنانچه ظرف مهلت مقرر، ورثه اقدام به پرداخت مهریه نکنند یا اقدامی در خصوص معرفی اموال و دارایی متوفی انجام ندهند، زوجه می تواند توقیف اموال و یا ارثیه را درخواست کند.

در مرحله توقیف کلیه دارایی متوفی اعم از اموال منقول و غیر منقول شناسایی شده و در نهایت توقیف می شود. لازم به ذکر است که یک سری از اموال شوهر غیر قابل توقیف بوده و جز مستثنیات دین هستند که در این صورت امکان توقیف آن ها وجود ندارد.

زوجه می تواند اموال و دارایی شناسایی شده را در اختیار اراده ثبت قرار دهد تا اقدامات قانونی لازم در مورد توقیف انجام شود یا شناسایی اموال متوفی را از طریق مرجع مزبور تقاضا کند.

بعد از آن که اموال شناسایی و مورد توقیف قرار گرفت، به مزایده گذاشته می شود تا زن بتواند از فروش آن ها مهریه خود را وصول کند.

مهریه

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

توقیف اموال بابت مهریه از طریق اداره ثبت بر توقیف اموال بابت مهریه از طریق دادگاه مقدم بوده و لزوما باید پیش از آن انجام گیرد.

مطابق بخشنامه قوه قضاییه، اگر اداره ثبت نتواند ظرف مدت دو ماه از ثبت درخواست توقیف اموال بابت مهریه نسبت به شناسایی لیست اموال قابل توقیف برای مهریه و توقیف اموال متوفی اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای سند ازدواج و وصول مهریه اقدام نماید، زوجه می تواند با اخذ گواهی مربوطه از اجرای ثبت، برای مطالبه مهریه به دادگاه خانوده مراجعه کند.

اگر مطالبه مهریه از طریق دادگاه درخواست شود، زوجه باید ابتدا دادخواستی در ارتباط با موضوع مطرح شده ارائه کند. تهیه و تنظیم دادخواست شرایط خاصی دارد و باید تمام قواعد و نکات حقوقی در آن رعایت شود، در غیر این صورت توسط دادگاه رد می شود و ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.

دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و سپس به دادگاه خانواده برای بررسی فرستاده می شود.

مدیر دفتر دادگاه در وهله اول مبادرت به بررسی دادخواست مربوطه می کند و در صورت عدم وجود مشکل قانونی و تایید آن، وقت رسیدگی برای طرفین تعیین می کند. وقت قانونی برای خواهان (زوجه) و خوانده (ورثه شوهر) ابلاغ می شود که در زمان تعیین شده طرفین باید در دادگاه حضور پیدا کنند.

در جلسه دادرسی زوجه مدارک و اسناد قانونی در اختیار دادگاه قرار می دهد و در صورت موجه بودن آن ها حکم مقتض صادر می شود.

بعد از صدور حکم، ارثیه به منظور وصول مهریه توقیف می شود و زوجه به راحتی می تواند طلب خود بابت مهریه را وصول کند.

در واقع در این حالت دادگاه ورثه را ملزم به پرداخت مهریه می کند که اگر اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفت، مهریه از محل ماترک پرداخت می شود.

در این صورت ارثیه مورد توقیف قرار می گیرد و تا زمانی که مهریه زن به صورت کامل پرداخت نشود، رفع توقیف اموال صورت نخواهد گرفت.

فوت

مشاوره حقوقی برای مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر

زن به روش های مختلف و البته قانونی می تواند مهریه خود را مطالبه کند. حتی بعد از فوت شوهر نیز امکان دریافت مهریه از محل ماترک یا همان ارثیه وجود دارد.

در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی ورثه شوهر، زوجه می تواند درخواست توقیف اموال یا ارثیه را برای مطالبه مهریه از طریق اجراییه ثبت و دادگاه خانواده مطرح کند.

البته در حال حاضر مطالبه مهریه الزاما باید از اداره ثبت صورت گیرد و تحت شرایطی خاص امکان مراجعه به دادگاه وجود دارد.

طرح دعاوی خانواده پیچیدگی های خاص خود را دارند و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد.

متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه مهریه به دلیل عدم اطلاع از راه و روش های قانونی و حقوقی می باشد و به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می تواند در این زمینه موثر باشد.

در ارتباط با پرونده های مهریه، اخذ وکیل می تواند کمک فراوانی به شاکی نماید و در روند رسیدگی به پرونده تاثیر به سزایی خواهد داشت. اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل برای پرونده مهریه وجود نداشته باشد.

در این صورت بهترین گزینه برای طرح دعاوی مرتبط با مهریه، مشاوره های حقوقی به صورت آنلاین و تلفنی است.

مشاوره های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می توان اطلاعات لازم در مورد مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر و سایر مسائل مرتبط را کسب کرد.

سایت طلاق 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور خانواده و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند شما را در تمامی مراحل مطالبه مهریه راهنمایی نماید.

مشاوره حقوقی در ارتباط با نحوه مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر توسط سایت طلاق 24 به صورت تخصصی انجام می شود و یقینا به راحتی می توانید اقدام به مطالبه مهریه نمایید. همچنین تهیه و تنظیم انواع دادخواست مهریه با موضوعات گوناگون به صورت کاملا تخصصی توسط این سایت صورت می گیرد.

برای آن که بتوانید مهریه خود را از روش های قانونی مطالبه کنید، باید اطلاعات حقوقی به میزان کافی داشته باشید. به همین جهت برای تنظیم دادخواست مهریه و دریافت مشاوره های حقوقی در این زمینه می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

کلیه خدمات حقوقی مربوط به مسائل مهریه و سایر مسائل و مشکلات حقوقی در امور خانواده را با بهترین شرایط ممکن در اختیار شما قرار می دهیم.

در خصوص این که چگونه زوجه می تواند بعد از فوت همسر خود مهریه را مطالبه کند، توضیحاتی ارائه کردیم اما برای این که از نکات تخصصی و مهم در این زمینه و نحوه ی اجرایی آن بیشتر آشنا شوید، بهتر است به مشاور حقوقی نحوه وصول مهریه بعد از فوت شوهر در سایت طلاق 24 مراجعه کنید.

آیا امکان مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر وجود دارد؟

بله، بعد از فوت شوهر مهریه از ماترک یا ارثیه پرداخت می شود.

مهریه زن دوم بعد از فوت شوهر چگونه است؟

مهریه همسر دوم در هر شرایطی قابل دریافت است ولو این که ازدواج زن دوم و مرد متوفی دائمی نباشد.

بعد از فوت شوهر از چه طریق می توان برای مطالبه مهریه اقدام قانونی انجام داد؟

زن بعد از فوت همسر خود می تواند برای دریافت مهریه از طریق اجراییه ثبت و دادگاه خانواده اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱