پیرامون طلاق

طلاق زنی که به شوهرش مایل نیست چگونه است؟

بعد از اینکه اختلاف و ناسازگاری ها بین زوجین بالا گرفت و به آن شدت رسید که طرفین یا یکی از آن ها، دیگر به طرف مقابل خود هیچ تمایلی نداشته باشد و طرفین تصمیم قاطع به طلاق گرفتند، روش های گوناگونی برای طلاق و فصل خصومت زوجین وجود خواهد داشت.

در این حالت زوجین می توانند در کمال آرامش و با حفظ حرمت و احترام یکدیگر، بر سر طلاق توافقی و روش انجام آن تعامل نمایند که البته طبیعتا موثرترین راه همین است که به جای اینکه سالیان سال با طرح دعاوی متعدد یکدیگر را در محاکم دادگستری مورد آزار و اذیت قرار دهند و پس از آن نهایتا به نتیجه طلاق برسند، از ابتدا همین راه را انتخاب نمایند.

در طلاق توافقی، یکی از زوجین نسبت به دیگری و نسبت به ادامه زندگی مشترک کراهت و تنفر شدید دارد و در حقیقت دیگر هیچ تمایلی به ادامه این زندگی نخواهد داشت.

در صورتی که این کراهت و تنفر از سوی زوجه (زن) باشد به این نوع طلاق توافقی، طلاق خلع و اگر کراهت و تنفر و عزم طلاق متقابل و از سوی زوجین باشد به این نوع طلاق توافقی، طلاق مبارات اطلاق می گردد.

روش انجام و نحوه رسیدگی به هر دو نوع طلاق توافقی کاملا شبیه هم است و تنها فرق آن در میزان مهریه ای است که بخشیده می شود.

طلاق

طلاق در قوانین ایران به چنددسته تقسیم می گردد؟

در حقوق ایران و به طور کلی طلاق به دو دسته تقسیم می گردد:

 1. طلاق رجعی: به طلاقی اطلاق می گردد که مرد پس از اجرای صیغه طلاق تا مدتی حق رجوع و بازگشت به همسرش را دارد
 2. طلاق بائن: به طلاقی اطلاق می گردد که پس اجرای صیغه طلاق دیگر حق رجوعی برای مرد متصور نیست.

طلاق بائن خود به دو دسته طلاق خلع و طلاق مبارات تقسیم می شود. همان گونه که ذکر شد، قانون مدنی ایران طلاق خلع و مبارات را نوعی طلاق های توافقی به حساب آورده است که البته در فقه اسلامی نیز مطرح شده است و در آن زن به دلیل عدم تمایل به شوهر خود با قرار دادن مالی در اختیار شوهر، می‌تواند از او طلاق بگیرد.

در واقع طلاق خلع و مبارات از آن دست طلاق هایی است که به علت کراهت و نفرت بیش از اندازه در زندگی زناشویی که بین زن و شوهر ایجاد می شود، شکل می گیرد. در این نوع طلاق زن مالی از اموال خود را به مرد می بخشد و نهایتا طلاق می گیرد و از این زندگی رهایی می یابد.

بررسی طلاق خلع در حقوق ایران

واژه خلع در لغت به معنی کندن و درآوردن است و خلع در قانون مدنی به معنای طلاق است.

مطابق با ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع طلاقی است که زن در زندگی مشترک زناشویی خود به جهت  عدم تمایل و کراهتی که به مرد دارد که علت آن نیز خصوصیات بسیار بد مرد است، تلاش می کند تا از او طلاق بگیرد.

به عنوان نمونه داشتن اخلاق بد، تعدد زوجین، نقص عضو و غیره در این حالت زن باید وجهی یا مالی را هم وزن مهریه خود و یا کمتر از آن و یا بیشتر از آن به مرد پرداخت کند تا بتواند او را به طلاق دادن راضی نماید.

همان گونه که در مطالب قبلی نیز به آن اشاره شد، از آن جهت که طلاق عقد محسوب نشده و در عالم حقوق یک نوع ایقاع به شمار می آید، توافق و موافقت طرفین آن را لازم ندارد.

ولی در صورتی که موضوع طلاق خلع در میان باشد این طلاق همانند عقد نیاز به توافق داشته و توافق دو طرف عقد در آن شرط می باشد.

در واقع دو اراده در طلاق خلع شرط است که یکی ایجاب و دیگری قبول است. اما باز هم باید قائل به ایقاع بودن ماهیت طلاق خلع بود و اذعان نمود که این توافق، طلاق را به عقد تبدیل نخواهد کرد.

در روش طلاق توافقی همانطور که از نام آن بر می آید، زوجین باید در مورد همه چی به توافق برسند و در صورت بروز کوچکترین اختلاف، از آن جایی که دادگاه به اختلافات زوجین ورود نخواهد کرد، توافق مطمئنا بهم خورده و اگر یکی از طرفین بر خواسته خود پافشاری نماید و طرف دیگر درخواست او را قبول نکند راهی جز طرح طلاق یک طرفه نیست.

عبارت فدیه در طلاق خلع چه معنای حقوقی دارد؟

فدیه مالی است که زن به مرد می پردازد تا بتواند از او جدا شده یا طلاق بگیرد و معمولا هر مقدار که میزان فدیه بیشتر باشد، نفرت و کراهت زن از مرد نیز به تناسب بیشتر خواهد بود.

فدیه ممکن است قسمتی از مهریه زن یا کل مهریه باشد و یا ممکن است مال دیگری همچون وجه نقد یا اموال منقول یا غیر منقول از طرف زوجه به عنوان فدیه به زوج به جهت طلاق پرداخت شود.

در مطالب فقهی و حقوقی ویژگی های فدیه به شرح ذیل بر شمرده شده است:

 1. فدیه میزان و مبلغ مشخصی نداشته و مقدار آن به توافق طرفین بستگی دارد و ممکن است بیش از مهریه، مساوی مهریه یا کمتر از آن باشد.
 2. فدیه ممکن است که عین معین و یا دین و یا منفعت باشد.
 3. ممکن است که شیربها و یا مقدار مشخصی از نفقه زن به عنوان فدیه قرار بگیرد.
 4. طبق قواعد حقوقی باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که صرفا مالی باید مورد بذل قرار بگیرد که قابلیت تملیک را داشته باشد و الا قرار دادن آن به عنوان فدیه غیر ممکن است.
 5. به طور کلی باید گفت که فدیه باید مالکیت داشته باشد و قابل تملیک باشد تا بتوان آن مال را به عنوان فدیه قرار داد.
 6. فدیه باید معلوم و معین باشد و نمی‌تواند یک شی مجهول را فدیه قرار داد.
 7. مالی که به عنوان فدیه قرار داده می شود، می تواند همان مهریه ای که در ذمه شوهر است باشد و یا اینکه خارج از آن باشد.

دادخواست طلاق

در صورتی که بعد از بذل فدیه در طلاق خلع، زن پشیمان گردد، تکلیف چیست؟

رجوع از بذل و بخشش، عمل حقوقی یک طرفه است و این امر از طرف زن صورت می پذیرد اما این عمل شرایطی را دارا می باشد. از جمله شرایط رجوع این است که زن باید در ایام عده از بذل فدیه رجوع نماید و زوج نیز از این موضوع اطلاع کامل داشته باشد و الا این رجوع باطل خواهد بود.

بررسی طلاق مبارات در حقوق ایران

واژه مبارات در لغت به معنای جدایی است و از همین جهت به وسیله این طلاق زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند.

طلاق مبارات طلاقی است که در آن حقوق مالی زوجه همچون نفقه، مهریه و حضانت فرزندان همچنین جهیزیه و غیره به صورت توافقی تعیین تکلیف می‌شود و در حکمی که از سوی دادگاه صادر می گردد ثبت می شود، بنابراین ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

مطابق با ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی، طلاق مبارات نوعی طلاق بائن است که خود یک طلاق توافقی می‌باشد و به علت سرد شدن رابطه زوجیت یا کمرنگ شدن رابطه محبت آمیز بین مرد و زن، نهایتا زن مهریه خود یا مالی را به مرد واگذار می کند و با رضایت از یکدیگر جدا می شوند.

طلاق مبارات در قانون مدنی مثل طلاق خلع است، اما تنها تفاوتی که با طلاق خلع دارد این است که در طلاق مبارات، عدم تمایل یا کراهتی که بین زوجین وجود دارد دو طرفه بوده و همچنین بخشش صورت گرفته در طلاق مبارات، نمی تواند از مهریه زوجه بیشتر باشد.

چه شرایطی برای تحقق طلاق مبارات نیاز است؟

همانگونه که ذکر شد، داشتن کراهت و عدم تمایل در زندگی و نداشتن علاقه برای ادامه زندگی مشترک.

مشخص کردن مقدار فدیه

میزان مبلغ مورد نظر برای بذل کردن در طلاق مبارات، نباید از مقدار مهریه زن بیشتر باشد چرا که دو طرف از یکدیگر کراهت دارند و عادلانه نیست که برای انحلال نکاح از مقدار مهریه بیشتر پرداخت گردد.

چه شباهت هایی بین دو طلاق خلع و مبارات متصور است؟

 1. در هر دو طلاق خلع و مبارات نیاز به حضور وکیل دادگستری است تا صیغه طلاق جاری گردد.
 2. در هر دو طلاق خلع و مبارات امکان بازگشت وجود نخواهد داشت و طلاق، بائن محسوب می شود.
 3. توافق در این دو طلاق باعث نمی‌شود که ماهیت آن به عقد تغییر شکل پیدا کند و همان ایقاع است.
 4. هر دو طلاق بائن ومبارات، از نوع طلاق توافقی هستند.

چه تفاوت های بین طلاق خلع و مبارات متصور است؟

 1. در طلاق خلع، فقط زوج نسبت به ادامه زندگی تمایل نداشته و کراهت دارد ولی در مبارات دو طرف نسبت به هم کراهت دارند.
 2. در طلاق خلع، مالی که به عنوان فدیه پرداخت می‌گردد، می‌تواند بیشتر از مقدار مهریه باشد. در حالی که در طلاق مبارات از آن جایی که دو طرف برای ادامه زندگی از هم کراهت دارند، مالی که به عنوان فدیه پرداخت می‌گردد نباید از مهریه بیشتر باشد.

از آن جایی که طرح دعوای طلاق توافقی از نوع خلع و مبارات، دارای پیچیدگی خاصی است و ممکن است بی اطلاعی به برخی مسائل موجب تضرر زوجه یا محکومیت ناروا زوج گردد، حتما قبل از هر گونه اقدام، با یک وکیل متخصص در این رابطه مشورت نمایید.

در صورت نیاز به انجام طلاق توافقی و با توجه به مشکلات حال حاضر بدلیل شیوع بیماری کرونا بر سر راه انجام طلاق توافقی، در صورت تصمیم و عزم جدی به انجام این نوع طلاق در سریع ترین زمان و با کمترین درگیری، از طریق راه ارتباطی ما با کارشناسان ما در طلاق 24 تماس بگیرید.

طلاق

دادگاه صالح برای طرح دعوای طلاق توافقی خلع و مبارات کجاست؟

طرح دعوای طلاق توافقی، اصولا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. زیرا به موجب بند 8 ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 ، دعاوی از این دست در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است.

لذا در صورتی که زوجین تمایل داشته باشند به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند، باید حتما به دادگاه خانواده دادخواست طلاق تقدیم کند. اما در مورد اینکه کدام دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعوای طلاق توافقی را دارا است، باید اعلام کرد که دادگاه صالح دعوای طلاق توافقی، دادگاه خانواده محل اقامت زوجه می باشد.

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و بعضا پیچیده در طرح طلاق توافقی خلع یا مبارات یا دفاع در دعوای مطرح شده در این خصوص، حتما قبل از هرگونه اقدام قضایی، اطلاعات خود در زمینه نحوه دعوا و دفاع از آن را کامل نمایید.

هزینه های دادرسی طرح دعوای طلاق توافقی خلع و مبارات به چه میزان است؟

دعاوی طلاق از دعاوی غیرمالی به شمار می آید و هزینه دادرسی آن طبق هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی محاسبه و دریافت خواهد شد و در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان و تعرفه هزینه دادرسی انواع دعاوی تعیین گردیده است و هر سال با توجه به شاخص قیمت ها و متناسب با تورم قابل تغییر است.

طبق قانون فوق آخرین مبلغ هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی که طلاق توافقی را نیز شامل می شود، معمولا از چهل هزار تومان تا صدو هشتاد هزار تومان طبق بخش نامه رئیس قوه قضاییه می باشد.

همانگونه که مستحضر هستید برای رسیدگی به هر دعوای حقوقی و کیفری، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مرتبط با آن است. در واقع هزینه دادرسی، به هزینه‌هایی اطلاق می‌گردد که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات، دریافت می گردد.

اما در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت شکایت یا دادخواست تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت شکواییه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد.

برای اطلاع از تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 می توانید به قانون بودجه کشور مراجعه نمایید.

آیا برای طرح دعوای طلاق توافقی خلع و مبارات به استفاده از خدمات وکیل نیاز است؟

دعوای طلاق خصوصا دعاوی طلاق توافقی در سال های اخیر از دعاوی بی شمار در محاکم دادگستری محسوب می گردد، دعوای طلاق دارای قوانین گسترده و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات کافی در مورد آن‌ها ندارند.

مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای تخصص، بینش و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به پرونده‌ های مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوع طلاق، گره گشای موکل خود باشند.

اگر می خواهید طرح دعوای شما در خصوص طلاق خلع و مبارات به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته تان را به راحتی بدست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.

طرح دعوای طلاق توافقی خلع و مبارات چقدر زمان می‌ برد؟

همانگونه که مستحضرید و شاید از بسیاری از رسانه های ارتباط جمعی نیز شنیده باشید، متاسفانه دعوای طلاق با دلایل وعناوین مختلف از جمله طلاق های توافقی، حجم  زیادی از پرونده‌های قضایی دادگاه ها را به خود اختصاص داده است.

بنابراین از آن جایی که متاسفانه همه روزه شاهد طرح این دعوی در سطح محاکم قضایی مختلف هستیم، باید عنوان کرد که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به صورت دقیق قابل پیش بینی نیست. ولی مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری و انجام پرونده های مختلف طلاق کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

قابل ذکر است در میان انواع دادخواست های طلاق که به محاکم دادگستری ارجاع می گردد، طلاق توافقی، به دلیل توافق زوجین در سایر مسائل وحقوق مالی که شامل آن می گردد، بسیار سریعتر از سایر دعاوی پایان می پذیرد.

برای جلوگیری از رد دادخواست خود توصیه می کنیم قبل از طرح دعوا، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل حقوقی در حوزه فعالیت مسایل خانواده، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.

طلاق

برای طرح دعوای طلاق توافقی خلع و مبارت چه مدارکی باید به همراه داشته باشم؟

اگر عقدنامه در دسترستان نیست یکی از زوجین باید با شناسنامه خود به دفترخانه ای که ازدواج را ثبت نموده مراجعه کرده و تقاضای اخذ رونوشت سند نکاحیه را بنماید. همین رونوشت برای مدارک طلاق توافقی نیز کفایت خواهد کرد.

از دیگر از مدارک لازم برای طرح طلاق توافقی خلع و مبارات، شناسنامه است که اگر شناسنامه یکی از زوجین در دسترس نباشد ولی کپی آن موجود باشد طی مراحل طلاق توافقی به همراه وکیل امکان پذیر است و دیگر نیازی به شناسنامه جهت مدارک برای طلاق توافقی نخواهد بود.

یادآور می شود، طلاق توافقی اولین و بهترین راه کار برای حل مشکلات و اختلافات زندگی مشترک نیست توصیه می کنیم برای حفظ کانون خانواده و بر طرف کردن مشکلات از طریق مشورت با صاحبان تجربه ها، بزرگترها و مشاوران خانواده تلاش کنیم.

لازم به توضیح است، مدارک لازم برای طلاق توافقی در دوران عقد هم همان مدارک مذکور است. فقط در عمده شهر های ایران زوجه باکره می بایستی گواهی بکارت را نیز از پزشکی قانونی اخذ نماید.

همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، در دفاع از هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آنها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده‌ نمایید. توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست.

البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر شکایت پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱