پیرامون طلاق

طلاق به خاطر بیماری مرد چگونه است؟

طلاق و جدایی بین زوجین به دلایل مختلفی صورت می گیرد. رایج ترین علت آن را می توان خیانت، نداشتن تفاهم، نداشتن حسن رفتار از جانب یکی از زوجین، عدم توانایی فرزندآوری و بیماری هر یک از زوجین دانست.

ممکن است کمتر دیده باشید یا شنیده باشید که خانمی به دلیل بیماری و مریضی همسرش تصمیم به جدایی گرفته باشد، اما این به معنای آن نیست که هرگز چنین اتفاقی نمی افتد. در این مقاله در سامانه حقوقی طلاق ٢۴ قصد بررسی موضوع طلاق به جهت بیماری مرد را داریم.

طلاق از طرف زن

به موجب قانون مدنی طلاق حقی است برای مرد که با رعایت شرایط قانونی می تواند با مراجعه به دادگاه آن را اعمال کند.

ماده ١١٣٣ قانون مدنی صراحتا موید این مطلب است. البته به موجب تبصره ماده مذکور، زن هم در صورت وجود یک سری شرایط قانونی می تواند اقدام به جدایی و تقاضای طلاق در دادگاه نماید.

این شرایط به ترتیب در مواد ١١٢٩و١١٣٠ قانون مدنی تصریح شده است. در ادامه به هر یک از آن ها می پردازیم.

ماده 1129 قانون مدنی مقرر داشته است «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

 1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
 2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
 3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
 4. ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
 5. ابتلای زوج به بیماری‌ های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

مرد بیمار

جدایی از مرد به علت بیماری از مصادیق طلاق است یا فسخ نکاح؟

در قانون مدنی برای خاتمه دادن به رابطه زوجیت دو راه وجود دارد. طلاق و فسخ نکاح.

اگر چه هر دو آن ها موجب خاتمه یافتن رابطه زوجیت می گردد، اما شرایط آن ها کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. علت مطرح کردن چنین بحثی در اینجا برای درک این مطلب است که معمولا جدایی زوجه از زوج به جهت بیماری موجب فسخ نکاح است. ماده ١١٢١ قانون مدنی صراحتا این مطلب را تایید می کند.

قانون مدنی با ذکر یک سری عیوب و بیماری ها در مرد و زن، این حق را برای طرف مقابل و برای فسخ نکاح به وجود آورده است.

تفاوت طلاق با فسخ نکاح

در این بخش قصد داریم برای آماده سازی ذهنتان به تشابهات و افتراقات بحث طلاق و فسخ نکاح بپردازیم.

همانطور که ذکر شد، شباهت طلاق و فسخ این است که هر دو باعث جدایی و خاتمه رابطه زوجیت می شود. در خصوص تفاوت این دو نیز می توان بیان داشت که:

 • اولین تفاوت طلاق و فسخ، این است که طلاق برای اعمال و ثبت شدن مستلزم تشریفاتی است که در فسخ وجود ندارد. به عنوان مثال برای ثبت طلاق نیاز به حضور دو شاهد در دفترخانه ازدواج و طلاق است. در فسخ نکاح چنین تشریفاتی وجود ندارد.
 • طلاق تنها در ازدواج و نکاح دائم محقق می شود، اما فسخ نکاح هم شامل نکاح دائم و هم نکاح موقت می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر مرد بیماری داشته باشد که موجب عسر و حرج زن باشد. اگر نکاح و ازدواج آن ها دائمی باشد زن می تواند هم اقدام به فسخ نکاح کند (اگر بیماری های مصرح در ماده ١١٢٢ وجود داشته باشد) هم می تواند اقدام به تقاضای طلاق نماید اگر جزو موارد فسخ نکاح محسوب نشود. در حالی که اگر نکاح موقت باشد، زوجه تنها می تواند اقدام به فسخ نکاح نماید.
 • در فسخ نکاح حق رجوع برای زن و مرد وجود ندارد. اگر بخواهند مجدد با یکدیگر زندگی کنند باید عقد نکاح را مجددا جاری کنند. در حالی که در بحث طلاق در صورتی که طلاق از طرف زوج باشد و طلاق رجعی باشد، مرد می تواند در مدت عده رجوع کند.

نکته ای که در خصوص بیماری مرد لازم به ذکر است این است که برخی از عیوب و بیماری های مرد که موجب فسخ نکاح است در قانون صراحتا مشخص شده است. برخی از عیوب و بیماری هایی هم که در قانون تصریح نشده اند.

اگر موجب عسر و حرج زوجه شود و ادامه زندگی را با مشکل مواجه کند می توان از این جهت اقدام به طلاق نمود.

ماده ١١٢٢ قانون مدنی مقرر می دارد که عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

 1. خصاء
 2. عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
 3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

روند رسیدگی دعوای طلاق به جهت بیماری مرد

اگر به عنوان زوجه قصد جدایی و طلاق از همسرتان را دارید، باید دادخواستی تحت عنوان فسخ به علاوه ذکر علل آن برای دادگاه خانواده محل اقامت زوج یا دادگاه خانواده محل اقامت خودتان از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال نمایید.

دادگاه خانواده وقت رسیدگی تعیین می کند و با توجه به دادخواست شما و خواسته ای که تعیین کرده اید، رسیدگی می کند.

سلامتی

مدارک لازم برای طلاق به جهت بیماری

اگر همسرتان بیمار است و ادامه زندگی با او برای شما غیر قابل تحمل و دشوار گردیده است و به همین جهت تصمیم به طلاق گرفته اید، توجه داشته باشید که برای اینکه دادگاه بتواند به دعوای شما رسیدگی کند، علاوه بر ثبت دادخواست باید مدارکی را هم پیوست دادخواست کنید.

در غیر این صورت، ممکن است با وجود هزینه هایی که کرده اید، دعوای شما رسیدگی نشود و متضرر شوید. مدارک لازم برای دعوای طلاق به دلیل بیماری عبارتند از:

 • دادخواست طلاق یا فسخ نکاح
 • مدارک شناسایی همچون شناسنامه و کارت ملی
 • سند ازدواج یا عقدنامه
 • دلایل و مستنداتی مبنی بر بیماری مرد
 • اثبات عسر و حرج در صورتی که دلیل جدایی شما باشد.
 • وکالتنامه وکیل در صورتی که وکیل دارید.

هزینه رسیدگی طلاق مرد

تقاضای طلاق به جهت بیماری مرد هم همانند سایر دعاوی خانواده برای مطرح شدن و رسیدگی در دادگاه خانواده مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. اینکه این هزینه چقدر است، عوامل زیادی در تعیین هزینه دادرسی تاثیر گذار هستند.

از جمله آن ها می توان به مالی یا غیر مالی بودن موضوع خواسته و اینکه در چه مرحله ای از دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر یا دیوان باشد، اشاره کرد.

به طور خلاصه می توان هزینه های دادرسی را به قرار زیر بیان کرد:

 • هزینه های دادرسی موقع ثبت دادخواست
 • هزینه و حق الزحمه دفاتر خدمات قضایی
 • هزینه پزشکی قانونی جهت تعیین بیماری مرد
 • هزینه و حق الوکاله وکیل در صورتی که از خدمات وکیل بهره مند شده اید.
 • هزینه های دادرسی هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص می شود.

نقش و حضور وکیل در پرونده طلاق به جهت بیماری

در مباحث فوق متوجه شدیم که برخی از بیماری های مرد موجب فسخ نکاح می شود و باید دادخواست فسخ بدهید. در حالی که برخی از بیماری ها هستند که به علت ایجاد شرایط عسر و حرج برای زوجه امکان تقاضای طلاق را برای زوجه فراهم می کند.

تشخیص اینکه دادخواست شما تحت عنوان طلاق یا فسخ نکاح باشد و اینکه چگونه دعوای خود را در دادگاه اثبات کنید تا قاضی مجاب به صدور رای به نفع شما گردد، امر ساده ای نیست. ممکن أست با کوچکترین اشتباه، خسارت غیر قابل جبرانی به لحاظ روحی و مالی به شما وارد شود.

بنابراین توجه داشته باشید که وکیل متخصص در زمینه خانواده می تواند طی کردن این مسیر را برای شما کوتاه تر و موفقیت آمیز کند. در واقع استدلال های وکیل حاذق و توانمند در پیشبرد پرونده به نفع شما تاثیر شگرفی دارد که هیچ کس منکر آن نیست.

بیماری روانی زوج

از سوالات رایجی که معمولا خانم ها سوال می کنند، این است که آیا به دلیل بیماری روانی همسرم، می توانم جدا شوم و تقاضای طلاق کنم؟

این سوال را می توان به موجب بند ۵ ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی پاسخ داد. این بند مقرر می دارد که ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید از موجبات عسر و حرج زوجه محسوب می شود. بنابراین بیماری روانی مرد هم جزو مصادیق عسر و حرج است.

زن در صورت اثبات این مورد می تواند طلاق خود را بگیرد.

 • جالب است بدانید علاوه بر قانون مدنی، در بندهای مختلف سند نکاح هم به بیماری زوج اشاره شده است. به عنوان مثال، می توان به بند ٣ و ۴ اشاره کرد.
 • بند ۳: ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زندگی مشترک برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
 • بند ۴: جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

شوهر بیمار

طلاق از طرف مرد

حال ممکن است مردی که بیمار است، خودش اقدام به طلاق همسرش کند. در این خصوص قانون مدنی مقررات جالبی را مبذول داشته است. به موجب ماده ۹۴۴ قانون مدنی:

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

به موجب این ماده می توان بیان داشت که اگر زوج در مدت بیماری خود، اقدام به طلاق کند. رابطه زوجیت خاتمه یافته است. طبیعتا وقتی رابطه زوجیت خاتمه یافته است زن و شوهر نباید بعد از طلاق از یکدیگر ارث ببرند، اما این ماده استثنائی را با وجود شرایطی مطرح می کند که به موجب آن زن می تواند از شوهر ارث ببرد.

در ادامه به شرایط آن می پردازیم.

 • طلاق در زمان بیماری زوج صورت گرفته باشد.
 • شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق به دلیل همان بیماری فوت کند.
 • زن در این مدت شوهر نکرده باشد.

تجربیات و سوالات کاربران در خصوص طلاق به دلیل بیماری مرد

سلام من حدود بیست سال هست ازدواج کرده ام و سه دختر 16 و 9 و 4 ساله دارم شوهرم دوقطبی است. چند بار بستری و شوک گرفته است الان حدود هشت ماه هست که بهم حمله کرده از خونه بیرون کرده و نه بیماری خود رو قبول داره نه درمان بهم نفقه تعلق میگیره به خاطر این که الزام به تمکین شدم ولی اون درمانش رو شروع نکرد دادگاه حضانت دو دختر کوچک را به من داد ولی رای طلاق به خاطر صعب العلاج بودن رد شد میخواستم بدونم آیا از طریق دیوان عالی میتونم طلاق بگیرم.

‎سلام من دختری 23 ساله هستم پنج ساله و نیمه ازدواج کردم همسرم 26 سال دارن، ایشون مشکل روانی دارن 5 ماهه میرم پیش مشاور ایشون میگن جدا شو این درست بشو نیست طی این 5 سال خیلی عذاب کشیدم دست روم بلند میکرد، بدهن و فحاشه و مدام به پدرم زنگ میزد که بیا دخترتو ببر یا میخام طلاقش بدم ظرف میشکست، حتی روم چاقو کشید، تهمت میزنه و …امنیت روانی ندارم. به تازگی مطلع شدم ایشون قبل ازدواجمون هم این رفتار هارو داشتن حتی برادرش میگفت روی منم چاقو کشیده و بنده شکایت کردم حتی راضی نشد بیاد تعهد بده و خودم برگشتم سر خونه زندگیم برای بار هزارم. من از خانواده ابرو داری هستم تهدید میکنه که میام ابرو ریزی راه میندازم. اگر اطلاع داشتیم ایشون چنین شخصیتی داره محال ممکن بود با ایشون ازدواج کنم ایشون و خانوادش با دروغ جلو امدن و الان ایشون میگن که شما میدونستین من چجور آدمی هستم واقعا خسته شدم و اینکه اعتیاد به تریاکم دارن که من اطلاعی نداشتم یک بار اقدام به ترک کردن که نشد دوباره شروع به مصرف کرد یک زمین قولنامه ای دارن که نصفش به نام بنده است آیا من میتونم با به اجرا گذاشتن مهریه ام زمینو از ایشون بگیرم مهریه ام 300 سکه است و اگه دادخواست طلاق بدم به چه صورته و چقدر طول می کشد؟

بیماری شوهر

چه بیماری هایی در مرد موجب می شود که زن به راحتی بتواند جدا شود؟

به موجب قانون مدنی وجود عیوبی از جمله؛ خصاء، عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد و مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

آیا زن می تواند به علت بیماری روحی و روانی از همسرش جدا شود؟

ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید از موجبات عسر و حرج زوجه محسوب می شود و زن به استناد آن می تواند طلاق بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱