دادخواست های خانواده

تنظیم دادخواست طلاق

طلاق به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین دعاوی خانواده، اقامه آن در مراجع قضایی تشریفات و آیین خاص خود را دارد که متقاضیان طلاق باید این آیین و مقررات را رعایت کنند.

لازمه رسیدگی به دعاوی حقوقی در محاکم دادگستری این است که دادخواستی متناسب با موضوع دعوا تنظیم و ارسال شود. به همین منظور بررسی درخواست طلاق در دادگاه زمانی انجام می‌شود که دادخواستی در این زمینه تنظیم شده باشد.

تنظیم دادخواست طلاق دارای شرایط و مقررات خاصی است. به طور کلی اصول کلی که در مورد تنظیم دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، در خصوص دادخواست دعاوی طلاق نیز صدق می‌کند.

طلاق بر حسب نوع درخولست کننده به طلاق توافقی، طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد تقسیم بندی می‌شود. طبق قانون برای آن که به دادخواست طلاق در مراجع قضایی رسیدگی شود، لازم است که در این زمینه تسلیم دادخواست صورت گیرد.

در دادخواست طلاق توافقی، زوجین باید به توافقاتی که پیرامون موضوعاتی چون مهریه، نفقه، حضانت و غیره انجام داده‌اند را در متن دادخواست ذکر کنند. البته توافق نامه کتبی جداگانه که شامل توافقات زوجین باشد، ضمیمه دادخواست می‌شود.

همچنین به دلیل آن که در طلاق توافقی، زن و شوهر اقدام به طرح دعوا طلاق می‌کنند، در این صورت علیه شخصی اقامه دعوا صورت نگرفته و ستون مربوط به مشخصات خوانده هیچگونه اطلاعاتی درج نمی‌شود.

در تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد، زوج به این موضوع اشاره می‌کند که تمام حقوق مالی همسر خود را پراخت نموده و با این اوصاف از مرجع قضایی تقاضای صدور حکم طلاق را دارد.

در تنظیم دادخواست طلاق از طرف زوجه، برای آن که دادگاه متقاعد به صادر نمودن حکم طلاق شود، زوجه باید در ستون دلایل و ضمائم به دلیل موجه و محکمه پسند برای طلاق اشاره کند.

در غیر این صورت دادخواستی که از طرف زن ارائه شده اگر بدون دلیل و مدرک باشد، مرجع قضایی امکان صدور حکم طلاق را ندارد.

در تمامی دادخواست‌های طلاق، خواهان درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. صدور حکم طلاق منوط به انجام یک سری مراحل در دادگاه است و تنظیم و ثبت دادخواست تنها بخشی از فرآیند دعاوی طلاق می‌باشد.

در طلاق زوجین بایستی مراحلی چون حضور در مراکز مشاوره را انجام دهند و در طلاق یک طرفه نیز دادگاه پرونده را ارجاع به امر داوری می‌دهد. در هر صورت برای تنظیم دادخواست طلاق با وکلا متخصص و ماهر در ارتباط باشید تا تنظیم این نوع دادخواست با شرایط مناسبی انجام شود.

دادخواست طلاق چیست؟

دادخواست یکی از پرکاربردترین اوراق قضایی است که ثبت شکایات حقوقی در آن انجام می‌شود. فرم مخصوص چاپی برای اقامه دعاوی حقوقی به عنوان دادخواست در نظر گرفته می‌شود و افراد برای ارائه شکایت در دادگاه باید دادخواستی را تنظیم کنند.

دادخواست با موضوعات مختلفی برای رسیدگی تقدیم دادگاه صالح می‌گردد که یکی از آن‌ها پیرامون دعاوی طلاق است.

در مورد این که منظور از دادخواست طلاق چیست، باید گفت که ارائه دادخولستی که با موضوع طلاق صورت می‌گیرد، به آن دادخواست طلاق گفته می‌شود. افرادی که قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، باید اقدام به تنظیم دادخواست طلاق کنند.

البته ناگفته نماند به صرف این که دادخواست طلاق به ثبت برسد، امکان این که دادگاه بنا به خواسته خواهان اقدام به صدور حکم طلاق کند، قانونا نیست و خواهان باید مراحل تعریف شده برای طلاق را انجام دهد.

در دادخواست طلاق، خواهان متقاضی این است که دادگاه حکم طلاق را صادر نموده و با این حکم برای جاری شدن صیغه طلاق به محضر مراجعه کند. ارائه دادخواست طلاق با انجام فرآیند قانونی طلاق، بدین معناست که خواهان از مرجع قضایی درخواست می‌کند که گواهی عدم امکان سازش را صادر کند.

ارائه دادخواست طلاق می‌تواند با توافق زن و شوهر انجام شود و یا این که به صورت یک طرفه از جانب مرد یا زن درخواست شود. گفتنی است که برای دعاوی طلاق چند سالی است که پیش از ثبت دادخواست، مرحله مشاوره گرفتن در امور خانواده اجباری شده است و پیش از آن که دادخواستی در این زمینه تنظیم و ثبت شود، متقاضی طلاق باید مراحل تعیین شده را انجام دهد.

بنابراین می‌توان گفت که دادخواست طلاق در واقع خواسته و درخواستی برای صدور مجوز لازم برای جدایی طرفین از مرجع قانونی است. دادخواست طلاق زمانی ثبت و تنظیم می‌شود که جدای از این که مراحل طلاق انجام شده باشد، زوجین یا یکی از آن‌ها تصمیم قطعی خود برای طلاق را گرفته باشند.

تنظیم دادخواست طلاق توسط وکیل

تنظیم دادخواست طلاق پیرامون چه دعاوی صورت می‌گیرد؟

در بخش قبل نگاه کلی به دادخواست طلاق داشتیم، حال ممکن است این سوال مطرح شود که تنظیم دادخواست طلاق پیرامون چه دعاوی انجام می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که نگارش و تنظیم دادخواست طلاق در ارتباط با دعاوی طلاق انجام می‌شود.

در واقع موضوع طرح دعوا صورت گرفته، طلاق است که ارائه درخواست طلاق در قالب تنظیم دادخواست صورت می‌گیرد. در هر صورت می‌توان گفت تنظیم دادو.است طلاق در ارتباط با دعاوی زیر صورت می‌گیرد:

 • تنظیم دادخواست طلاق توافقی
 • تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد
 • تنظیم دادخواست طلاق از طرف زن

پر واضح است که موضوع دادخواست‌های طلاق در ارتباط با دعاوی طلاق است اما بر اساس اشخاص درخواست کننده طلاق، دادخواست طلاق، انواع مختلفی دارد. زن و شوهری که هر دو تمایل به طلاق گرفتن دارند، می‌توانند با ارائه دادخواست طلاق توافقی اقدام کنند.

در صورتی که در رابطه زوجیت، تنها زوجه بخواهد از همسر خود طلاق بگیرد، لازمه آن ارائه دادخواست طلاق از طرف زن است. البته برای پذیرفته شدن درخواست طلاقی که از طرف زن ارائه شده است، زوجه باید در متن دادخواست به دلایل موجه و قانونی اشاره کند.

حال اگر شوهر بدون آن که زوجه راضی به طلاق باشد، بخواهد تا از او جدا شود، باید دادخواست طلاق از طرف مرد را ارائه کند. در دادخواست طلاق از طرف مرد، نیازی به این که شوهر دلیلی را برای طلاق ارائه کند، نیست و به مدارکی که ضمیمه دادخواست نموده و در آن ثابت می‌کند که تمام حقوق مالی همسر خود را پرداخت نموده، در نهایت دادگاه را متقاعد به صدور حکم طلاق می‌کند.

گفتنی است که در انواع دادخواست طلاق، یک شیوه ثابت و معمول برای نگارش دادخواست تعیین شده است اما هر دادخواست طلاق با موضوع مختلف از نکات خاص حقوقی برخوردار است. همان مقررات دادخواست نوبسی که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است، در تنظیم دادخواست طلاق نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرایط دادخواست طلاق

دعاوی طلاق بر اساس این که از طرف چه کسی درخواست شود، دارای شرایط مشخصی است که در این بخش شرایط هر یک از دعاوی طلاق که به تبع آن دادخواست ارائه و تنظیم می‌شود را به صورت مجزا بررسی می‌کنیم.

برای آن که دعوا طلاق بنا به خواسته خواهان در نهایت به صدور حکم طلاق منتهی شود، لازم است که شرایط ذکر شده در قانون برای آن وجود داشته باشد.

شرایط دادخواست طلاق از طرف مرد

طلاق یکی از راه‌های قانونی است که زن و شوهر می‌توانند از طریق آن از هم متارکه کنند. روش‌های دیگری مانند فسخ نکاح نیز برای جدایی زوجین وجود دارد که در هر حال طلاق جز رایج ترین آن می‌باشد.

در قانون ایران حق طلاق به صورت مستقیم به شوهر داده شده است و در این صورت زوج می‌تواند بدون دلایل، دادخواست طلاق تنظیم نموده و برای بررسی به دادگاه ارسال کند.

شرایط تنظیم دادخواست طلاق

شرایط دادخواست طلاق از طرف مرد بنا بر ماده 1133 قانون مدنی این است که زوج تمام حقوق مالی همسر خود را پرداحت نموده باشد. در واقع شرایط زیر برای ارائه دادخواست طلاق از طرف مرد الزامی است:

پرداخت مهریه

مهریه به عنوان اصلی‌ترین حقوق مالی زن در عقد ازدواج، طبق قانون وظیفه پرداخت آن با شوهر است و در طلاقی که از طرف شوهر مطرح شده، قانونا برای آن که زوج بتواند از زوجه طلاق بگیرد، باید مهریه او را پرداخت کند.

بدون پرداخت نفقه امکان پذیرفتن درخواست طلاق از مرد نیست و اگر زوج توانایی لازم برای پرداخت مهریه همسر خود ا نداشته باشد و در مقابل نیز قصد طلاق دادن او را داشته باشد، می‌تواند درخواست اعسار از مهریه بدهد.

پرداخت نفقه

نفقه نیز به عنوان حقوق مالی دیگر زوجه که پرداخت آن در طلاق از طرف مرد الزامی است. در دادخواست طلاق، شوهر بایستی به پرداخت نفقه همسر خود اشاره کند و عدم پرداخت آن دلیلی بر آن است که امکان ارائه دادخواست طلاق وجود نداشته باشد.

پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت

پرداخت کردن اجرت المثل زوجه نیز برای ارائه دادخواست طلاق از طرف مرد الزامی است. برای پرداخت اجرت المثل شرایطی وجود دارد و زوجه باید انجام اموری که در منزل برای شوهر انجام می‌داده، جز وظایف قانونی او نبوده و این امور را به قصد تبرع و رایگان انجام نداده باشد.

پرداخت نحله

نحله جز آن دسته از حقوق زوجه است که کمتر در مسائل حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد اما در هر صورت حق قانونی برای زوجه است. نحله در واقع مالی است که شوهر به سبب دوران زندگی مشترک به همسر خود پرداخت می‌کند.

البته پرداخت نحله منوط به این است که اولا درخواست طلاق از جانب مرد باشد و ثانیا زوج برای طلاق دلیل قانونی نداشته و همچنین به دلایل زوجه مستحق دریافت اجرت المثل نیز نباشد. پرداخت نحله به نحوی جایگزین اجرت المثل ایام زوجیت است.

ارائه نصف اموال شوهر

با توجه به این که طلاق از طرف مرد ارائه شده و به تبع آن نیز شوهر دلیل قانونی برای طلاق نداشته باشد، طبق قانون نصف دارایی و اموال شوهر به زوجه تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است که آن دسته از اموال و دارایی که شوهر در طول دوران رابطه زندگی مشترک به دست آورده در زمان طلاق نصف آن‌ها به زوجه می‌رسد.

برای آن که شوهر بتواند دادخواست طلاق به دادگاه بدهد، این است که تمام حق و حقوق همسر خود را پرداخت کرده باشد. کلیه حق و حقوق قانونی متعلق به زوجه در قانون بایستی برای ارائه نمودن دادخواست طلاق پرداخت شود.

حقوق مالی در دادخواست طلاق

شرایط دادخواست طلاق از طرف زن

بعد از بررسی شرایط دادخواست طلاق از طرف مرد، حال لازم است که شرایط مربوط به دادخواست طلاق از طرف زن را نیز بررسی کنیم. در رویه قانونی به خانم ها اجازه داده شده است که تحت شرایطی خاص برای طلاق اقدام کنند. همانطور که مرد می‌تواند بدون رضایت زوجه درخواست طلاق بدهد، زوجه در شرایطی نیز از ارائه دادخواست طلاق امکان پذیر است.

شرط اصلی برای ارائه درخواست طلاق از جانب زوجه، این است که زن برای درخواست طلاق، دلایل موجه و قانونی داشته باشد. زوجه طبق قانون برای این که بتواند طلاق همسرش را بگیرد، لازم است تا دلایل موجه و قانونی برای طلاق داشته باشد.

به همین منظور اگر زوجه دلیل محکمه پسند برای طلاق داشته باشد، بایستی آن دلایل را در ستون دلایل و ضمائم طلاق عنوان کند.

دادگاه تنها در صورتی بنا به خواسته زوجه، حکم طلاق را صادر می‌کند که خواهان در این زمینه دلایل موجه و قانونی داشته باشد. در طلاق از طرف زوجه بر خلاف درخواست طلاقی که از جانب شوهر ارائه می‌شود، خواهان بدون داشتن دلیل امکان ارائه درخواست طلاق را ندارد.

در واقع زوجه می‌تواند بدون دلیل اقدام به ثبت دادخواست طلاق کند اما خواسته او طبق نظر دادگاه پذیرفته نمی‌شود.

شرایط دادخواست طلاق توافقی

در طلاق توافقی، زن و شوهر طبق توافقاتی که در مورد جدایی و سایر موضوعات انجام داده‌اند، در قالب دادخواست طلاق توافقی برای امر طلاق اقدامات لازم را انجام می‌دهند. شرایط دادخواست طلاق توافقی این است که خواهان در متن دادخواست به توافقات صورت گرفته بین زوجین اشاره کند.

در واقع لازم است که زوجه مدارک و اسناد قانونی مانند توافق نامه طلاق را ضمیمه دادخواست طلاق توافقی نموده و سپس چنین دادخواستی را به ثبت برساند. در واقع تهیه توافق نامه طلاق و ضمیمه آن به دادخواست از جمله شرایط اساسی دادخواست طلاق تواففی است.

بنابراین برای آن که دادخواست طلاق توافقی توسط دادگاه رد نشود و زوجین بتوانند با مراحلی که برای طلاق انجام داده و همچنین دادخواستی که تنظیم کرده‌اند، از یکدیگر جدا شوند.

موارد مندرج در دادخواست طلاق

در دادخواست همه انواع طلاق اعم از طلاق توافقی، طلاق از طرف مرد و طلاق از جانب زوجه، طبق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد زیر درج می‌شود:

 1. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان. (‌در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.)
 2. نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
 3. تعیین خواسته و بهای آن مگر انکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
 4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
 5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
 6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
 7. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

در مورد همه دعاوی حقوقی، موارد ذکر شده در دادخواست وجود دارد و در این صورت پیرامون دعاوی طلاق نیز تنظیم دادخواست طبق این اصول انجام می‌شود. گفتنی است که در دادخواست طلاق از هر نوع که باشد، خواهان متقاضی صدور حکم طلاق است و در پایان متن دادخواست با ارائه موضوعات و شرح مندرجه در نهایت تقاضا می‌کند که دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کند.

تمامی مواردی که در متن دادخواست وجود دارند، در مورد دعاوی طلاق باید طبق نکات حقوقی مربوطه نگارش شوند. عدم درج صحیح اطلاعات دادخواست طلاق منجر به رد شدن دادخواست از طرف دادگاه رسیدگی کننده می‌شود.

با توجه به اهمیت نحوه تنظیم دادخواست طلاق در ادامه نحوه نگارش هر یک از بخش‌های دادخواست را بررسی می‌کنیم.

طلاق و دادخواست

راهنمای تکمیل مشخصات خواهان و خوانده دادخواست طلاق

برای تنظیم هر دادخواستی در ابتدا لازم است که مشخصات طرفین اصلی دعوا نوشته شود. خواهان و خوانده به عنوان اصحاب اصلی دعاوی حقوقی محسوب می‌شوند که مشخصات آن‌ها به طور کامل در برگه دادخواست نوشته می‌شود. حال در این بخش قصد داریم به بررسی راهنمای تکمیل مشخصات خواهان و خوانده در دادخواست طلاق بپردازیم.

مشخصات خواهان و خوانده در دادخواست طلاق از طرف مرد

در دادخواست طلاق از طرف مرد، با توجه به این که درخواست طلاق از جانب شوهر ارائه شده است، قسمت خواهان مربوط به مشخصات شوهر بوده و قسمت خوانده در ارتباط با مشخصات زوجه می‌باشد.

نام و نام خانوادگی، شغل، سن و اقامتگاه شوهر و زوج در ستون خواهان و این مشخصات برای زوجه در ستون خوانده عنوان می‌گردد.

مشخصات خواهان و خوانده در دادخواست طلاق از طرف زن

در صورتی که طلاق از جانب زوجه ارائه شده باشد، خواهان دعوا، زوجه و خوانده زوج می‌باشد. ستون خواهان، ارتباط به مشخصات و اطلاعات زوجه و ستون خوانده به مشخصات زوج ارتباط دارد. زوجه باید مشخصات خود و مشخصات شوهرش را به درستی در دادخواست عنوان کند.

مشخصات خواهان و خوانده در دادخواست طلاق توافقی

در دادخواستی که ارتباط با طلاق توافقی دارد، نحوه تکمیل مشخصات خواهان و خوانده دعوا با سایر طلاق‌ها متفاوت است. در طلاق توافقی به جهت آن که درخواست طلاق به صورت مشترک از طرف زوجین ارائه شده و به نحوی طرح دعوا علیه شخصی صورت نگیرد، اطلاعات زن و شوهر باهم در ستون خواهان نوشته شده و ستون خوانده خالی گذاشته می‌شود.

راهنمای تکمیل ستون دلایل و ضمائم در دادخواست طلاق

بعد از تکمیل ستون خواهان و خوانده، لازم است تا بخش مربوط به دلایل و ضمائم تکمیل شود. دلایل و ضمائم در تمامی دادخواست‌ها ارتباط به دلایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود ارائه می‌کند به همراه مدارکی است که ضمیمه دادخواست شده است.

در دادخواست طلاق از طرف زوجه، الزامی است که زوجه برای درخواست طلاق به دلایل موجه و قانونی که دادگاه متقاعد به صدور حکم طلاق شود، اشاره نماید.

مواردی که زوجه می‌تواند در ستون دلایل و ضمائم دادخواست طلاق اشاره کند، شامل عسر و حرج، غیبت شوهر بیش از چهار سال و عدم پرداخت نفقه است.

گفتنی است که زوجه به واسطه وکالت در طلاق می‌تواند اقدام به ارائه دادخواست طلاق نیز کند.

اگر استناد زوجه برای طلاق، عسر و حرج باشد، باید دلایلی که در ستون دلایل و ضمائم دادخواست اشاره می‌شود، مطابق با ماده 1130 قانون مدنی باشد. طبق این ماده، زوجه می‌تواند برای طلاق به دلیل عسر و حرج به موارد زیر استناد کند:

 • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
 • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی
 • محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
 • ضرب و شتم یا هرگونه سو استفاده مستمر زوج
 • ابتلا زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

در طلاق از طرف مرد، شوهر نیازی به ارائه دلیل ندارد اما می‌تواند در ستون دلایل و ضامئم به مواردی مانند عدم تمکین زجه و عدم رعایت ادای زوجیت از طرف زوجه اشاره نمود. در طلاق توافقی نیز ستون دلایل و ضمائم اختصاص به مدارکی که زوجین برای طلاق درخواست نموده مانند توافق نامه طلاق و غیره دارد.

لازم به ذکر است که در ستون تعیین خواسته دادخواست طلاق، تنها به این موضوع یعنی صدور گواهی عدم امکان سازش اسشاره می‌شود. در واقع خواسته تمامی متقاضیان طلاق این است که دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق کند.

تنظیم دادخواست طلاق توسط وکیل متخصص

همانطور که گفته شد، برای رسیدگی به درخواست طلاق لازم است تا دادخواستی تنظیم شده و در اختیار دادگاه قرار گیرد. رویه طلاق در قانون ایران به این صورت است که زن و شوهر ابتدا باید در جلسات مشاوره پیش از طلاق حضور داشته باشند.

بعد از شرکت کردن در جلسات مشاوره طلاق، تنظیم و ثبت دادخواست طلاق انجام می‌شود. با ثبت دادخواست طلاق، به جز طلاق توافقی دادگاه پرونده را به داوری ارجاع می‌دهد.

با انجام این مراحل، دادگاه اقدام به بررسی پرونده نموده و در صورت صلاحدید گواهی عدم  امکان سازش صادر می‌شود. با صدور این گواهی، طرفین دعوا می‌توانند برای آن که رسما طلاق به ثبت برسد، مراجعه حضوری به محضر داشته باشند. تنظیم دادخواست جز یکی از مراحل اصلی دعاوی طلاق است که باید برای تنظیم آن تمام نکات و قواعد دادخواست نویسی رعایت شود.

برای تنظیم دادخواست طلاق به صورت تخصصی، پیشنهاد می‌شود که با سامانه طلاق 24 در ارتباط باشید. در این سامانه، نگارش دادخواست طلاق توسط وکلای متخصص در حوزه نگارش اوراق قضایی انجام می‌شود و در این صورت کیفیت محتوای دادخواست، تضمین شده است.

با توجه این که نگارش دادخواست طلاق دارای شرایط و اصول مشخصی است، لازم است که از افراد متخصص برای نگارش دادخواست کمک بگیرید. برای ثبت سفارش نگارش دادخواست طلاق با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱