پیرامون طلاق

طلاق از مرد دروغگو چگونه است؟

ازدواج بر اساس ارتباطی آزاد، اعتماد دو طرفه و یک هدف مشترک بین زوجین بوجود می آید. اما گاهی امکان دارد آن عشق و اشتیاق اولیه پس از گذشت چند سال از تازگی و طراوت آن کم گردد و زوجین در ادامه این رابطه به انجام پنهان کاری ها و فریب و دروغ در ادامه زندگی روی آورند.

در صورتی که همسر و شریک زندگی شما همیشه به شما دروغ بگوید، پایه و اساس راحتی و امنیت در زندگی با شک جایگزین می گردد. در این حالت، اعتماد جای خود را به بدبینی و شکاکیت خواهد داد.

دروغگویی در شروع زندگی و یا حتی در طول زندگی باعث ایجاد یک شکاف عمیق خواهد شد که زندگی مشترک را تهدید و تحت الشعاع قرار خواهد داد.

درک نحوه برخورد با یک همسر دروغگو کار راحتی نیست. زیرا بیشتر مردها حتی در برابر شواهد غیرقابل انکار نیز، دروغ گفته و این دروغگویی به یک عادت رفتاری در زندگی تبدیل خواهد شد.

یکی از مشکلاتی که امروزه در شروع زندگی و ازدواج در هر جامعه شاهد آن هستیم موضوع فریب در ازدواج است به نحوی که باعث طلاق و جدایی های بسیاری می گردد. در حقیقت قانون نبود حسن نیت بین زوجین و عدم صداقت در مقابل یکدیگر در شروع زندگی را در قالب تدلیس در نکاح دانسته و آن را یکی از موارد فسخ نکاح معرفی می نماید.

در قانون مدنی تمام عقدها، حتی عقد ازدواج به موجب خیارات قابل فسخ بوده و یکی از خیاراتی که می توان بر مبنای آن برای فسخ عقد نکاح اقدام کرد، خیار تدلیس است.

طبق اختیار واگذار شده از سوی این خیار، اگر در هر عقد یا قراردادی یکی از طرفین دیگری را بفریبد، شخص فریب خورده می تواند معامله را فسخ نماید.

در واقع تدلیس و فریب یا همان دروغ در هر عقدی، از موارد بر هم خوردن آن عقد به شمار می آید. هر چند نمی توان ازدواج را با سایر عقودی که در قانون مدنی معین شده یکسان دانست اما قانون به طور جداگانه موارد فسخ و برهم خوردن عقد ازدواج را تعیین کرده و حتی تدلیس و فریب در نکاح را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات نیز مشخص کرده است.

طلاق

دروغ و فریب در ازدواج شامل چه مواردی می گردد؟

در شرایطی یک زن قادر خواهد بود که بر اساس فریب اقدام به جدایی از شوهر خود نماید، که شوهرش به واسطه این دروغگویی و رفتار متقلبانه، عملی را انجام دهد که زن مطابق این رفتار تصمیم به ازدواج با آن مرد را گرفته باشد و تاثیر به سزایی در کسب اعتماد زن بگذارد.

درحقیقت زن، زندگی خود را بر پایه آن اعمال و رفتارها بنا می نماید و مرد رفتاری می کند که از اعتماد زن سوء استفاده می گردد.

نمی توان صرف دروغگویی مرد اعمال و رفتار مرد را به قصد فریب در نظر گرفت و آن را موجب عسر و حرج زن دانست. پس می توان گفت تقاضای طلاق به این دلیل دروغگویی امری غیر قابل قبول در رویه امروزی دادگاه ها خواهد بود.

همچنین حیله، تقلب و فریب معمولا در شرایط قبل از ازدواج و معمولا برای ترغیب زن برای ازدواج با مرد و یا بلعکس صورت می پذیرد و قاعدتاً فریبکاری های زوجین در مسائل مختلف بعد از ازدواج و قلمداد کردن آن به عنوان مصادیق عسر و حرج کار دشواری است.

شما بهتر می دانید که در حین ازدواج و انجام خواستگاری، خانواده های طرفین اصل را بر این می گذارند که دختر و پسر اولین ازدواج زندگی آن هاست. لذا اگر مردی به خواستگاری خانمی برود در حالی که آن مرد ازدواج قبلی خود را از خانواده دختر پنهان کرده است، این امر نوعی تدلیس و فریب در ازدواج به شمار می آید.

همچنین در صورتی که مردی ادعا نماید که دارای مدرک لیسانس یا تحصیلات تکمیلی است، در حالی که او فقط سواد خواندن و نوشتن دارد، اینجا هم تدلیس رخ داده است.

در صورتی که زن هم در زمان ازدواج رابطه ای از قبل داشته اما آن را پنهان نموده باشد یا قبلا ازدواجی داشته ولی با شناسنامه المثنی خود را دوشیزه معرفی نموده باشد، این امر هم نوعی تدلیس محسوب خواهد شد. در ادامه به ذکر چند مثال دیگر که مصداق تدلیس در ازداج است اشاره می نماییم:

  • زن در هنگام ازدواج یکی از عیوب و نقص های زیبایی خود را پنهان می نماید و بعد از ازدواج مرد متوجه این فریب کاری او می شود.
  • مرد در هنگام ازدواج به مواد مخدر اعتیاد دارد ولی به هر نحوی خود را سالم جلوه می دهد که زن بعد از ازدواج از فریب کاری او مطلع و امکان فسخ نکاح را دارد.
  • پس از ازدواج مشخص می شود که دختر قبلا رابطه جنسی با یک‌ پسر را داشته و متعاقباً بکارت خود را ترمیم نموده است ولی این موضوع را انکار نموده است تا اینکه نهایتا به آن اعتراف می نماید یا با وجود مدارکی به اثبات می رسد. در این مورد نیز تدلیس در نکاح رخ داده و می توان عقد را فسخ کرد.
  • پسری که از چشمان عسلی و نوع رنگ موهای دختر عاشق او شده است، بعدا متوجه می گردد که او از لنز استفاده کرده و آنچنان آرایش را طبیعی انجام می داده که مرد فریب خورده است.

مطابق با ماده 1128 قانون مدنی: در صورتی که صفتی در یکی از طرفین ازدواج شرط شده باشد و بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح، مشخص گردد که فرد آن صفت را نداشته، طرف مقابل حق فسخ عقد نکاح را خواهد داشت، چه هنگامی که آن وصف در عقد ذکر شده باشد و مبنای توافق طرفین باشد و چه هنگامی که تصریح نگردیده باشد اما عقد بر اساس آن شرط ضمنی واقع شده باشد.

بر طبق این ماده قانونی اگر هر یک از طرفین ازدواج بر اساس صفتی که دیگری خود را با آن معرفی کرده، ازدواج کند، اما فرد بعد از عقد متوجه فقدان آن صفت شود، این فریب کاری برای او حق فسخ ایجاد خواهد کرد.

برخی از مواردی که مصداق بارز دروغ غیر قابل گذشت و فریب در نکاح است و نمی توان از آن به راحتی گذشت کرد به شرح زیر بوده و در موادی از قانون مدنی به آن اشاره شده است:

  • الف- مجنون بودن زن برای مرد و یا دیوانه بودن مرد برای زن، در صورت عدم آگاهی آن ها به این موضوع پیش از عقد، حق فسخ ایجاد می نماید.
  • ب- برخی عیوب خاص در مرد مثل خصا (ناتوانی در باروری)، عنن (ناتوانی در انجام عمل زناشویی) و مقطوع بودن آلت تناسلی، به شرط آگاه نبودن زن پیش از عقد ازدواج برای او حق فسخ ایجاد می نماید.لازم به ذکر است، دیوانگی و عنن در مرد حتی بعد از عقد نیز برای زن حق فسخ را به دنبال خواهد داشت.
  • ج- برخی عیوب در خانم ها مثل قرن (حالتی در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی می شود)، برص (پیسی)، افضا (یکی شدن مجرای مقعد و واژن)، جذام (بیماری پوستی)، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم به فرض آگاه نبودن مرد پیش از عقد برای او حق فسخ ایجاد می کند.

البته بسیاری از موارد هستند که قانونگذار آنها را مشخص نکرده است اما در صورتی که به موجب ماده 1128 شرط گردد و یا عقد بر مبنای آن واقع گردد، آن موضوع  نیز از موارد فسخ نکاح خواهد بود.

با بررسی های انجام شده اکنون در پاسخ به این سوال که تدلیس چیست باید گفت: تدلیس به معنای فریب و تدلیس در نکاح به معنای فریب در ازدواج است و در حقیقت شخص برای فریب دادن دیگری خود را دارای برخی صفات دروغین معرفی می نماید، در صورتی که آن صفات در آن شخص وجود ندارد. مثلا فرد خود را پزشک معرفی کرده و زن با اعتقاد به اینکه مرد پزشک است با او ازدواج نموده است.

دروغگو

تفاوت دروغ و و تدلیس در چیست؟

انسان ها مکرراً در زندگی روزمره دروغ های زیادی می گویند ولی تدلیس و فریب کمی شدیدتر از دروغگویی روزمره است و جنبه فریب یا کلاهبرداری به موضوع می دهد. گاهی شخص در هنگام ازدواج اعلام می نماید که من مهندس برق هستم در حالی که فوق دیپلم در یکی از رشته های وابسته به برق را دارد و مرد مدعی می شود که من کارگردان سینما هستم در حالی که در رشته وابسته به کارگردانی در حال ادامه تحصیل است. این موارد را نمی توان تدلیس و فریب به حساب آورد.

معمولا تدلیس از درجه اهمیتی برخوردار است که اگر از طرف مرد یا زن به آن استناد نشود، قطعا عقد نکاح شکل نخواهد گرفت و مرد و زن مبنای شروع زندگی مشترک خود را بر اساس آن پایه گذاری می نمایند و در صورتی که بعداً خلاف آن ثابت شود، باید امکان فسخ نکاح را به زوجین اعطا کرد.

دروغ و دروغ گویی اگر به درجه ای از اهمیت برسد که منجر به فریب و تدلیس طرف مقابل گردد باید آن را نیز از مصادیق فریب عنوان و اختیار فسخ عقد را برای طرف مقابل قایل شد ولی به خودی خود، دروغ را نمی توان از شزایط فسخ نکاح یا طلاق در شروع زندگی مشترک و یا پس از محسوب کرد.

چگونه می توان فریب در ازدواج را ثابت نمود؟

برای اثبات فریب در ازدواج، این شما هستید که به عنوان شاکی یا مدعی باید ثابت نمایید که طرف مقابل، به امور واهی و دروغین شما را فریب داده است و شما به دلیل آگاه نبودن نسبت به واقعیت امر و بر مبنای این که واقعیت همان است که او می گوید حاضر به جاری شدن عقد نکاح و ازدواج با آن شخص شده اید.

برای اثبات این موضوع شما یا باید به اقرار طرف مقابل استناد نمایید یا باید از طریق شهادت شهود و مطلعین این موضوع را ثابت کنید و یا دلیلی ارائه کنید که موجب علم قاضی شود.

در این شرایط قاضی با بررسی موضوع و اوضاع و احوال و دلایل ارائه شده از سوی شما که می تواند اظهارات مطلعین، پیامک های ارسالی، پرونده های پزشکی، نظریه پزشکی قانونی و غیره باشد حسب مورد به آن ها استناد کند و حقیقت امر را آشکار نماید.

به عنوان مثال: در پرونده ای مرد مدعی بود که زوجه او را فریفته است و پیش از ازدواج خود را دوشیزه قلمداد نموده در حالی که در عقدنامه واژه بانو ذکر شده بود و به همین دلیل شکایت او به سرانجام نرسید.

لذا توصیه می کنیم باتوجه به اینکه اثبات این موارد کمی دشوار است، پس بهتر است مواردی را که برای شما اهمیت دارد در عقدنامه و یا در حضور شهود ذکر نمایید.

طلاق

قانونگذار چه مجازات هایی را برای فریب در ازدواج ذکر نموده است؟

همان گونه که ذکر شد فریب در ازدواج به شرط آن که صفت خاص و مشخصی در فرد مقابل شرط شده باشد و یا در فرض عدم صراحت درج شرط، عقد متبانین بر مبنای آن واقع شده باشد، هم منجر به فسخ نکاح خواهد بود و هم جرم محسوب و دارای مجازات کیفری است.

به موجب ماده 647 قانون مجازات اسلامی: «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت‌ اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ ها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال‌ محکوم می‌گردد.»

چه ارتباطی بین فریب در ازدواج و تعلق مهریه به زوجه وجود دارد؟

اگر عقد نکاح به دلایل گفته شده در مقاله حاضر فسخ شود، زن مستحق مهریه است، مگر هنگامی که قبل از بهم خوردن ازدواج و فسخ عقد نکاح، زن و مرد اقدام به نزدیکی و انجام عمل خاص زناشویی نکرده باشند که در چنین حالتی به زوجه مهریه تعلق نخواهد گرفت.

صرفا در یک حالت است که در موارد فسخ نکاح قبل از نزدیکی به زن مهریه تعلق خواهد گرفت که دلیل این فسخ عیب مرد ناشی از عنن او باشد که در چنین شرایطی باید نصف مهریه به زن پرداخت گردد. در مواردی که نکاح فسخ می گردد در صورتی که زن مهریه خود را دریافت کرده باشد، مرد قادر خواهد بود مهریه را مسترد کند.

باتوجه به اینکه یکی از موارد فسخ نکاح، فریب در ازدواج می باشد باید گفت که در چنین حالتی در فرض نزدیکی، مهریه باید به زن پرداخت گردد و در فرض غیر آن تعلق مهریه متصور نیست.

فریب در ازدواج با فرض دوشیزه نبودن زوجه

یکی از موضوعاتی که اخیراً در دادگاه ها بسیار شایع گردیده، دوشیزه نبودن زوجه پیش از عقد است. اگر مردی ادعا کند که همسرش پیش از عقد دوشیزه نبوده و نسبت به این امر مهم پیش از ازدواج آگاهی نداشته باشد و با فرض اینکه زن در حین عقد دوشیزه است اقدام به ازدواج کرده باشد، خصوصا در مورد خانم هایی که عمل بکارت انجام داده اند، زیرا که اثبات این امر به مراتب کار آسان تری خواهد بود، و در صورت اثبات این امر توسط مرد، عمل زن از مصادیق فریب در ازدواج به حساب آمده و هم از بعد حقوقی ازدواج قابل فسخ می باشد و هم از بعد کیفری زوجه مجازات می گردد.

دروغگو

چه مراحلی برای صدور حکم طلاق به دلیل فریب و دروغگویی، از ناحیه زن باید طی شود؟

اگر شما قصد دارید به دلیل دروغ و تقلب شوهر، به صورت یک طرفه از شوهر خود جدا شوید به هیچ عنوان بدون وکیل این کار مهم را انجام ندهید چون راه بسیار دشواری در پیش خواهید داشت، مخصوصا هنگامی که مرد منکر توسل خود به حیله وفریب باشد و این مهم آسان نخواهد شد مگر با داشتن وکیلی مورد اعتماد و مجرب.

پیگیری این نوع پرونده ها دو جنبه کیفری و حقوقی دارد که شما می توانید ابتدا از طریق دادسرای محل وقوع جرم، حیله وتقلب زوج در ازدواج را به اثبات برسانید و پس از گرفتن حکم، پروسه طلاق خود را از طریق دادگاه خانواده دنبال نمایید.

در ادامه شما باید با مراجعه به دفتر خدمات قضایی در شهر مورد اقامت خود، دادخواست طلاق یا شکواییه حیله و تقلب شوهر در امر ازدواج خود را ارائه دهید و حتما باید در دادخواست طلاق خود، علت این درخواست که همان توسل به دروغ و فریب در ازدواج از ناحیه شوهر است یا حکم صادره شده کیفری را در دادخواست ضمیمه نمایید.

مرحله بعدی فرستادن پرونده به دادگاه خانواده است و دادگاه پس از احضار طرفین، به دلایلی که زن به دادگاه ارائه داده توجه کرده و پس از انجام بررسی های لازم و عندالزوم احضار زوج، در آخر رای خود را صادر خواهد کرد. اما این امر پایان کار نخواهد بود و معمولا در بیشتر مواقع این رای مورد اعتراض قرار خواهد گرفت و در مهلتی 20 روزه در صورت اعتراض، به دادگاه تجدید نظر استان ارسال خواهد شد و رای قطعی آن جا صادر می گردد.

به جهت همین موارد طولانی و دشوار می باشد که بدون اعطای وکالت به وکیل، عملا هم زمان و عمر خود را از دست خواهد داد و هم هزینه بالایی باید پرداخت کنید. و در صورت شکست در این پروسه، دیگر زندگی زناشویی آن رنگ و  بوی قبلی را برایتان ندارد و موجب سرخوردگی می گردید.

تکلیف نفقه زن در تقاضای فسخ نکاح به دلیل فریب مرد، چه خواهد شد؟

اصولا نفقه زمانی به زن تعلق خواهد گرفت که زن به رغم طرح شکایت فسخ نکاح، همچنان در منزل تدارک دیده شده از جانب مرد زندگی نماید و این زندگی ادامه دار باشد،  درصورتی که زن و مرد از یکدیگر جدا شوند، دیگر مرد عهده دار نفقه همسر سابق خود نخواهد بود .

مطمئناً کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری و انجام پرونده های مختلف طلاق و مطالبه حقوق زوجه مانند نفقه ایام زوجیت کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

باز هم توصیه می کنیم بهترین راهکاری که در این زمینه وجود دارد مراجعه به مشاورین حقوقی می باشد و برای جلوگیری از بلاتکلیفی های احتمالی در فرایند طلاق، توصیه می کنیم قبل از طرح دعوا، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل حقوقی در حوزه فعالیت مسایل خانواده، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.

هزینه های دادرسی دعوای فسخ نکاح از ناحیه زوجه به دلیل دروغگویی و فریب مرد، به چه میزان است؟

برای رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به آن است. در واقع هزینه دادرسی، به هزینه‌هایی اطلاق می‌گردد که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات متعدد، دریافت می گردد. لذا رسیدگی به درخواست طلاق و فسخ نکاح به عنوان دعوایی غیرمالی و رسیدگی به سایر حقوق زوجه به عنوان دعوای مالی در محاکم مورد رسیدگی قرار می گیرد و هزینه های دادرسی آن نیز دریافت می گردد.

اگر زوجه درخواست مطالبه حقوق قانونی خود را به دادگاه تقدیم کند، هزینه دادرسی آن را باید مطابق دعاوی مالی پرداخت نماید و در نهایت در صورتی که زوج محکوم به پرداخت آن به همسر خود گردد، زوجه می‌تواند هزینه دادرسی را با عنوان تادیه خسارت و هزینه‌های دادرسی، از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه نیز با توجه به مدارک و دلایل مورد استناد زوجه، حکم به پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط زوج ، صادر می نماید.

از آنجایی که برای ثبت این گونه شکایات، دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی دارند، هزینه دادرسی هم با توجه به نحوه دعوایی که به این مراجع ارجاع شده است تعیین می گردد. در خصوص ثبت شکایت کیفری فریب در امر ازدواج، هزینه بالایی نخواهد بود.

اما در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت شکایت تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت شکواییه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد.

برای اطلاع از تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 می توانید به قانون بودجه کشور مراجعه نمایید.

طلاق

آیا برای طرح دعوای طلاق و فسخ نکاح به دلیل فریب و دروغ زوج، به استفاده از خدمات وکیل نیاز است؟

مکرر در این مقاله اشاره کردیم، مطالبه حقوق قانونی زوجه و طرح دادخواست طلاق یا فسخ نکاح ، یکی از مسائل مهم در عقد دائم و موقت محسوب می گردد، و از اهمیت بالایی برخوردار است.

مطالبه این حقوق قانونی در کنار دعوای فسخ نکاح و طلاق، دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند.

مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای طلاق24 در فرآیند اثبات فریب زوج و فسخ نکاخ: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به این دعوا خواهد بود.

اگر می خواهید طرح شکایت شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.

برای اثبات دروغ و فریب زوج در دادگاه، چه مدارکی باید به همراه داشته باشم؟

برای طرح دعوای فسخ نکاح یا طرح شکایت کیفری توسل به حیله و فریب برای ازدواج، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت بر تعلق فریب و دروغ برای ازدواج را داشته با استناد به دلایل قانع کننده به دادگاه ارائه کنید و مطالبه سایر حقوق قانونی خود را نیز با استناد به سنوات زندگی مشترک مطالبه نمایید و آن ها را به همراه دادخواست تقدیمی، حتما ضمیمه پرونده‌ کنید.

اصلی ترین مدارک برای فسخ نکاه به درخواست زوجه شامل: اصل سند ازدواج رسمی، شناسنامه، کارت ملی و همچنین در صورتی که توافقاتی بین زوجین انجام پذیرفته و مدارکی دال بر این توافقات وجود دارد، باید آن را اگر در روند پرونده تاثیر می گذارد به دادگاه ارائه کنید.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون ، برای اثبات هر دعوایی از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست.

مهمتر از هم، انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی در دعاوی فسخ نکاح به چه صورت است؟

مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری یا اداری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی و ثبت شکایت، هزینه های کارشناسی و غیره خواهد بود.

در پرونده ها مختلف دیده شده که شاکی یا خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه های مختلف و ثبت شکواییه، متاسفانه به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دعوا یا شکایتش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱