دادخواست های خانواده

دادخواست طلاق از طرف مرد چگونه است؟

راهنمای مطلب

به استناد ماده 1133 قانون مدنی: مرد می تواند هر زمان که بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، بنابراین به وضوح از قوانین مدنی ما استنباط می گردد که حق طلاق با مرد می باشد و صحت و درستی این طلاق  هیچ احتیاجی به موافقت زوجه نخواهد داشت.

حال چنانچه زوجه راضی به این جدایی نباشد، باز هم مرد از قاعده همان ماده استفاده خواهد کرد و با نظر مشاور، بازهم رای طلاق سرانجام صادر می گردد.

هر چند صراحت این ماده قانون مدنی، اختیار و حق طلاق را به مرد عطا نموده ولی حتی با وجود این شرایط مرد قادر خواهد بود، با شرایطی که از قبل در عقدنامه تعیین گردیده و در صورت عدم ایفاء به آن شرایط توسط زن، با اثبات آن از ناحیه مرد، یکی دیگر از راه های طلاق به نفع مرد باشد.

برای مثال اگر زوجه قبل از عقد نکاح دارای بیماری مخفی باشد که آن بیماری بر زندگی زناشویی اثر گذار خواهد بود و آن را متزلزل کند و آن بیماری از زوج پنهان شده باشد، می توان پس از اثبات بعنوان فریب در ازدواج، تقاضای طلاق را به استناد آن به محکمه داد.

البته چنانچه بعد از وقوع عقد ازدواج شرایط یا بیماری  پیش آید که در ادامه زندگی مشترک باشد، دادگاه مطمئنا آن را مورد پذیرش قرار نمی دهد البته ماده 1133 قانون مدنی در خصوص حق طلاق مرد کماکان پا بر جا خواهد بود.

برای طلاق از طرف مرد نیاز به مراحل و فرآیند خاصی نیست به جز اینکه صیغه طلاق باید با حضور دو نفر مرد عادل که الفاظ صیغه طلاق را بشنوند، حاصل گردد.

دادخواست طلاق

دادخواست طلاق از طرف مرد به چه شکل نگارش می یابد؟

اولین توصیه در نوشتن و نگارش یک دادخواست خوب این مطلب است، که متن دادخواست باید همیشه کوتاه و مختصر و بیانگر تمام جوانب یک دعوا باشد و از اشاره به موارد بی تاثیر در روند رسیدگی جدا خودداری گردد.

قضات محترم دادگاه خانواده با اشرافی که به پرونده های حوزه طلاق پیدا کرده اند با کوچکترین اشاره به مواردی خاص، به راحتی نظرات و دیدگاه های خواهان وخوانده دعوا را استنباط می نمایند.

در صورتی که ضرورتی به نگارش موارد بیشتری غیر از شرح دادخواست ذیل می باشد، توصیه می کنیم آن مطالب را به صورت مشروح و در قالب یک لایحه جداگانه به مرجع قضایی ارسال نمایید.

خواهان دعوا: …… مشخصات کامل زوج و آدرس (شوهر)

خوانده دعوا: ………. مشخصات کامل زوجه و آدرس (زن)

وکیل یا نماینده قانونی: …….. (در صورت داشتن وکیل، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل قید گردد)

خواسته یا موضوع و بهای آن: صدور گواهی عدم امکان سازش (تقاضای طلاق)

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. فتوکپی مصدق عقدنامه
  2. مدارک مثبت سمت وکیل
  3. مدارک هویتی خواهان

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده  استان …….

با سلام

احترام به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند…

برابر با سند نکاحیه به شماره…….. پیوست شماره(1) اینجانب …… در تاریخ …………..با سرکار خانم …………….. با عقد دائم ازدواج و زندگی زناشویی خود را آغاز نمودیم. قریب ……. سال / ماه از این زندگی مشترک می گذرد که حاصل آن ….. فرزند ….. ساله می باشد ( یا اعلام می نماییم هیچ فرزندی نداریم). حال توجهاً به اختلافات غیر قابل حل پیش آمده و عدم امکان ادامه و تدوام زندگی مشترک و سوء رفتار و اخلاق ایشان، به استناد ماده 1133 قانون قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق و حکم به حضانت اینجانب نسبت به فرزنم را دارم .

ضمنا از آن جایی که اینجانب از تمکن مالی مطلوبی ندارم و طبق قانون معسر محسوب خواهم شد از آن مرجع قضایی، تقاضای تقسیط مهریه زوجه ام را دارم .( / یامهریه را یکجا پرداخت می کنم ) و اجرت المثل ایام زوجیت همسرم را تا روز طلاق با تعیین مبلغ از طرف دادگاه به صورت یکجا پرداخت خواهم کرد.

نام و امضا وکیل / یا/ نام و امضا زوج

رویه قضایی حال حاضر دادگاه ها، چه مراحلی برای طرح دادخواست طلاق از طرف مرد در نظر گرفته است؟

اگر مرد اراده نماید که همسر خود را طلاق بدهد این طلاق را طلاق به ارده و از ناحیه مرد گویند و مرد در ابتدا امر باید دادخواستی با موضوع تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش یا همان دادخواست طلاق به طرفیت خوانده که همان همسرش است، تنظیم نموده و از طریق درگاه های خدمات  الکترونیک قضایی به دادگاه خانواده ارسال کند.

جهت اجرای این مهم، نظر به الکترونیکی شدن فرایند دادرسی قضایی، شما می تواند به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح شهر خود مراجعه نموده و ضمن ثبت دادخواست طلاق و پرداخت کردن هزینه دادرسی آن دعوای خود را مطرح نمایید.

پس از ثبت دادخواست، متعاقبا ابلاغیه ای مبنی بر تعیین مجتمع قضایی رسیدگی کننده و نهایتا شعبه رسیدگی کننده و شماره کلاسه پرونده از طریق پیامک به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد که می توانید به شعبه رسیدگی کننده برای طرح هر سوالی مراجعه کرده و بعد از معین شدن زمان رسیدگی و موعدهای تشکیل جلسه و تعیین تکلیف دادگاه نسبت به حق و حقوق مالی زوجه، در پایان امر رسیدگی،گواهی عدم امکان سازش را دریافت کنید.

اعتبار این گواهی 90 روز از تاریخ قطعیت رای دادگاه طلاق است و مرد قادر خواهد بود با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق در سطح کشور، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت مذکور اقدام لازم را به عمل آورد، در صورت انقضاء مدت 3 ماه یا 90 روز و عدم مراجعه به دفترخانه توسط زوج، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است و پروسه طلاق باید مجددا دنبال و این گواهی دریافت گردد.

نکته قابل توجه این است که اجرای صیغه طلاق بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مشروط به پرداخت کامل حقوق قانونی و شرعی زن (اعم از نفقه، مهریه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقدی بوده به جز در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل و بخشش می گردد) و یا در صورت رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار مرد از پرداخت حقوق فوق الذکر، در نهایت دادگاه برای نحوه پرداخت آن شرایطی در نظر خواهد گرفت و به طرفین ابلاغ می نماید.

البته شرایط اجرای طلاق مطابق با ماده 1133 قانون مدنی نیز چنین تعریف گردیده است،که مرد هر زمان که باراده نماید قادر خواهد بود که زن خود را طلاق بدهد.

اما این امر بعد از پرداختن نمودن کلیه حق و حقوق مالی او میسر خواهد بود. در صورتی که بعد از طلاق از طرف مرد، همسر آینده او در ثبت احوال رضایت بدهد، مرد قادر خواهد بود نام همسر سابق را از شناسنامه خود حذف نماید.

دادخواست طلاق توافقی

طرح دادخواست طلاق از سوی  مرد، چه مدارکی نیاز دارد؟

برای طرح دادخواست طلاق شما باید مستنداتی را که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، به همراه دلایل قانع کننده مبنی بر عدم تعلق برخی حقوق قانونی زوجه از جمله عدم تمکین واثبات نشوز به دادگاه ارائه کنید و آن ها را به همراه دادخواست تقدیمی، حتما ضمیمه پرونده‌ نمایید.

توجه داشته باشید که بر طبق قانون، برای اثبات هر دعوایی از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد و علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده ها تاثیر به سزایی دارد.

مهمتر از همه، انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.

طبق رویه دادگاه ها، بخشی از مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد شامل: اصل سند ازدواج یا همان قباله نکاح که در صورت نبود اصل سند، باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت شود.  به همراه اصل شناسنامه مرد و کپی کارت ملی او خواهد بود.

در رویه قضایی حال حاضر آیا طلاق غیابی زوجه امکان پذیر است؟

پاسخ به این سوال مثبت است. طلاق دادن زن از سوی مرد و به صورت غیابی، همان فرآیند فوق را نیاز دارد و مرد باید ثابت نماید که آدرس همسرش به هیچ عنوان قابل شناسائی از طرف او نیست و به دستور دادگاه باید مراتب ابلاغیه از طریق یک روزنامه محلی یا کثیرالانتشار اطلاع رسانی شود و امر ابلاغ صورت پذیرد.

بعد از انجام این فرآیند است که نهایتا رای غیابی با حق واخواهی و تجدیدنظر و فرجام خواهی صادر خواهد شد و در مهلت قانونی برای زن این امکانات وجود خواهد داشت و در نهایت در مهلت های مقرر، زن قادر خواهد بود به تصمیم دادگاه اعتراض نماید.

در رویه قضایی حال حاضر، شرط تصنیف دارایی چگونه اجرا می گردد؟

با استناد به بند الف از شرایط ضمن عقد که در سند نکاحیه ثبت  شده است، زوج شرط کرده است، هرگاه دادخواست طلاق به تقاضای مرد به محکمه ارائه شود، یعنی متقاضی طلاق خود زن نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق به علت تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار خود او نباشد، مرد باید تا نصف دارائی موجود خود را که در زمان زندگی مشترک با زن به دست آورده یا معادل آن را مطابق با نظر مرجع قضایی به صورت بلاعوض به همسرش منتقل کند.

البته مقصود قانون گذار دارایی زوج است نه اموال او، و دارایی شامل بدهی های زوج نیز می شود یعنی بدهی ها باید از دارایی ها کسر شود.

در رویه محاکم قضایی، مهریه زن در صورت ارائه دادخواست طلاق از سوی مرد چگونه تعیین می گردد؟

اگر دادخواست طلاق از سوی مرد به جریان افتد ، او موظف خواهد بود مهریه زوجه را با سایر حقوق و مطالبات مربوط به زوجه، به صورت یک جا به او پرداخت نماید.

نپرداختن مهریه، امکان طلاق زن را ناممکن خواهد کرد، مگر در صورت انجام توافق با زن و یا اینکه فریبی در ازدواج به ضرر مرد رخ داده باشد و این فریب در دادگاه ثابت شود.

البته اگر مرد توان مالی پرداخت مهریه را نداشته باشد، باید تقاضای اعسار و تقسیط مهریه را از دادگاه  تقاضا نماید. در این شرایط باید با تمسک به شهادت سه نفر شاهد که به وضعیت مالی او کاملا اشراف دارند و تنظیم استشهادیه، اعسار و وضع مالی ضعیف خود را ثابت کند و در نهایت مهریه را به صورت اقساطی پرداخت نماید.

در صورتی که اعسار مرد ثابت نگردد، قاضی دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مرد، نحوه پرداخت آن را معین می نماید. ضمنا اگر مرد قصد طلاق دختر باکره را داشته باشد، نصف مهریه (هر مقدار که باشد) به همان دختر تعلق خواهد گرفت.

دادخواست طلاق

در رویه فعلی محاکم، پرداخت اجرت المثل و نفقه زن در صورت ارائه دادخواست طلاق از سوی مرد چگونه است؟

نفقه تا پایان مدت عده یعنی بعد از صدور حکم طلاق که معمولا 100 روز به طول خواهد انجامید، باید از طرف مرد پرداخت شود. مگر اینکه توافق دیگری بین زوجین مقرر شده باشد یا در صورتی که زوجه دوشیزه باشد و یا موارد دیگری که استحقاق دریافت نفقه را طبق قانون نداشته باشد.

اجرت المثل ایام زوجیت از طرف مرد نیز این چنین محاسبه می گردد، که از هنگام ازدواج تا زمان طلاق، سنوات زندگی مشترک توسط کارشناسان دادگاه معین می گردد و هر ساله مطابق با نظریه کارشناس رسمی دادگستری و بر اساس میزان دارایی مرد و وضعیت زوجه، تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین، از تاریخ عقد تا طلاق مشخص می گردد.

پرونده های طلاق عموما در صورت مقاوت زوجین و انجام مراحل تجدید نظر خواهی، پرونده ای زمان بر و طولانی خواهد بود و پروسه انجام آن صبر و تحمل بسیاری طلب می کند و ماهیت دعوای طلاق، به هیچ عنوان با عجله سازگار نیست مگر این که طلاق غیابی بوده و زوج در دادگاه حاضر نگردد و یا اعتراضی به آرای صادره ننماید که زمان کمتری به طول خواهد انجامید.

در رویه حال حاضر در محاکم خانواده، حضانت فرزندان در طلاق از طرف مرد چگونه مشخص می شود؟

در طلاق از سوی مرد، حضانت فرزندان پسر تا سن 7 سالگی با مادر و از سن 7 تا 15 سال قمری با پدرشان است و بعد از این سنین اگر فرزند پسر به سن 15 سال قمری رسید، خود حق انتخاب خواهد داشت و حضانت فرزند دختر تا 7 سالگی با مادر و تا سن 9 سال قمری با پدر است و بعد از 9 سال قمری نیز خود دختر حق انتخاب خواهد داشت مگر اینکه زوجین در خصوص خضانت فرزندان به نحوی دیگر توافق کرده باشند.

اگر بین زوجین توافقی برای حضانت مشخص نشود که البته قانون در این مورد حق تقدم را به زوجین اعطاء نموده است، اما فرزندان ذکور و مونث تا 7 سالگی حضانتشان با مادر و دختر اگر به سن 9 سال قمری رسید حق انتخاب با خود او خواهد بود که پدر یا مادر را انتخاب کند.

البته بین 7 تا 9 سال حضانت دختر بر عهده پدر بوده و در رابطه با فرزند پسر بعد از 7 سالگی تا 15 سال قمری حضانت او به عهده پدر است و بعد از آن تا 18 سالگی و تا پایان تحصیلات عالیه، هزینه ها به عهده پدر است مگر توافق زوجین به صورت دیگری باشد.

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد دادخواست طلاق از ناحیه مرد و مسایل مربوط به حضانت، قبل از هرگونه اقدام قضایی، اطلاعات کامل و مورد نیاز را در این خصوص کسب کنید.

فرآیند طلاق به درخواست مرد چقدر زمان می برد و آیا زمان این فرآیند را می توانیم به حداقل برسانیم؟

همانگونه که ذکر شد، مطابق قانون طلاق و قانون آیین دادرسی مدنی، طلاق پرونده ای است که با اعتراض هر کدام از زوجین سه  دادگاه را طی خواهد کرد. دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دادگاه های دیوان عالی کشور.

در شرایطی که پرونده با اعتراض هر یک از زوجین، هر سه دادگاه را پشت سر بگذارد، در شرایط کنونی قطعا بیش از یک سال به طول خواهد انجامید که البته این هم معیار دقیقی نیست.

چنانچه یکی از طرفین به رای اعتراض نداشته باشد و با در نظرگرفتن این امر که حجم و وسعت میزان طلاق در جامعه نیز بسیار بالا رفته و طبق آمار خود قوه قضاییه بالاترین حجم دعاوی در محاکم قضایی، دعوای طلاق و سایر دعاوی مرتبط با آن است و متاسفانه طرح دعاوی مرتبط نیز از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزندان، نحله و غیره در جوار دعوای طلاق، حجم زیادی از پرونده‌های قضایی دادگاه ها را به خود اختصاص داده است و منجر به افزایش زمان بلاتکلیفی نیز گردیده است.

بنابراین از آن جایی که متاسفانه همه روزه شاهد طرح این دعوی در سطح محاکم قضایی مختلف هستیم، باید عنوان کرد که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به صورت دقیق قابل پیش بینی دقیق نیست و نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد. ولی می توان  اینگونه بیان کرد که زمان رفع این بلاتکلیفی را می توان حداقل چند ماه و حداکثر چند سال تخمین زد تا حکم دادگاه ها یا همان گواهی عدم امکان سازش صادر گردد.

مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری و انجام پرونده های مختلف طلاق کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شکایت شما انتخاب نمایند.

باز هم توصیه می کنیم بهترین راهکاری که در این زمینه وجود دارد مراجعه به مشاورین حقوقی می باشد و برای جلوگیری از بلاتکلیفی های احتمالی در فرایند طلاق، توصیه می کنیم قبل از طرح دعوا، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل حقوقی در حوزه فعالیت مسائل خانواده، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.

طلاق

هزینه های دادرسی دعوای طلاق به درخواست مرد چقدر است؟

برای رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به آن است. در واقع هزینه دادرسی، به هزینه‌هایی اطلاق می‌گردد که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات متعدد، دریافت می گردد.

لذا رسیدگی به درخواست طلاق به عنوان دعوایی غیرمالی و رسیدگی به سایر حقوق زوجه به عنوان دعوای مالی در محاکم مورد رسیدگی قرار می گیرد و هزینه های دادرسی آن نیز دریافت می گردد.

اگر زوج درخواست طلاق را به دادگاه تقدیم کند، هزینه دادرسی آن را باید مطابق دعاوی غیرمالی پرداخت نماید که هزینه بالایی نیست.

از آن جایی که برای ثبت این گونه شکایات، دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی دارند، هزینه دادرسی هم با توجه به نحوه دعوایی که به این مراجع ارجاع شده است تعیین می گردد.

اما در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت شکایت تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت شکواییه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد.

برای اطلاع از تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 می توانید به قانون بودجه کشور مراجعه نمایید.

آیا برای ارائه دادخواست طلاق به تقاضای مرد، به استفاده از خدمات وکیل نیاز است؟

در طلاق به تقاضای مرد، در صورت اعطای وکالت به وکیل دادگستری، مزایای خوبی وجود دارد که از آن جمله می توان در ابتدا به موارد زیر اشاره کرد:

در جلسات داوری به حضور خود مرد نیازی نیست و مرد قادر است نحوه پرداخت تمام حقوق مالی همسر خود را به وکیل خود واگذار کرده و در صورت عدم تمکن مالی مرد در پرداخت این حقوق، وکیل برای آن چاره اندیشی خواهد کرد.

در صورت اعطای وکالت، اجرای کلیه مراحل طلاق بدون حضور موکل و توسط وکیل انجام شده و در هیچ مرحله ای نیازی به حضور مرد در دادگاه نیست.

مکرر در مقالات مختلف اشاره کردیم، پرداخت حقوق قانونی زوجه و طرح دادخواست طلاق از ناحیه مرد، یکی از مسائل بسیار کاربردی و مهم در عقد دائم محسوب می گردد، و از اهمیت بالایی برخوردار است. پرداخت حقوق قانونی در کنار دعوای طلاق، دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند.

مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای طلاق 24 در فرآیند اخذ حکم طلاق: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به درخواست طلاق خواهد بود.

اگر می خواهید طرح دادخواست طلاق  شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

طلاق

اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده بسیار تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، به دقت آگاه نماید.

همچنین وکلای دادکستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم دادخواست و جلوگیری از تضییع حقوق شما در پرداخت حقوق مالی زوجه، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای اثبات دعوا، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی شکایت شما را  تا حدودی پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

پس اگر شما هم قصد طلاق همسر خود را دارید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، می توانید از طریق راه ارتباطی ما در طلاق 24، با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی در دعاوی طلاق به چه صورت است؟

مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری یا اداری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی و ثبت شکایت، هزینه های کارشناسی و غیره خواهد بود.

در پرونده ها مختلف دیده شده که شاکی یا خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه های مختلف و ثبت شکواییه، متاسفانه به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دعوا یا شکایتش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱