مهریه

مهریه عندالمطالبه چیست؟

در قانون ایران مهریه انواع مختلفی دارد که شرایط خاصی برای آن تعیین شده است. مهریه اصلی ترین حقوق قانونی زن بعد از ازدواج می باشد. زمانی که پیوند ازدواج میان زن و مرد برقرار می شود، یکسری وظایف برای آن ها به وجود می آید که باید به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

از زمانی که مهریه تعیین شود، زن می تواند آن را تملیک کند و با توجه به نوع مهریه می تواند از طریق مراجع قانونی آن را مطالبه کند.

مهریه وظیفه قانونی برعهده مرد است و تحت هر شرایطی باید پرداخت گردد. در واقع زندگی مشترک را نمی توان اساسا بر مبنای مهریه تشکیل داد اما در هر صورت حق شرعی و قانونی زن می باشد. هر نوع مالی که ارزش اقتصادی داشته باشد، می تواند به عنوان مهریه قرار گیرد.

عرف جامعه ما به این شکل است که سکه بهار آزادی برای مهریه تعیین می شود.

قانون مهریه در چند سال اخیر تغییرات زیادی داشته است و دلیل عمده آن مشکلات رایج در حوزه نحوه پرداخت مهریه و میزان آن می باشد.

در حال حاضر مهریه هایی که به تعداد بالا تعیین شده اند، تهدید جدی برای آقایان به شمار می رود. به همین جهت در ازدواج های کنونی به جوانان توصیه می شود که تشکیل زندگی را بر اساس مسائلی مانند مهریه پایه ریزی نکنند.

قانون در ارتباط با مسئله مهریه تا حدود زیادی به نفع زنان می باشد و امتیازات بسیاری را در اختیار آن ها قرار داده است. مهریه به صورت توافقی میان زن و مرد تعیین می شود و میزان و نحوه پرداخت آن در عقد نامه ازدواج قید می شود.

زن یا مرد شخصا نمی توانند به صورت جداگانه مهریه را تعیین نمایند، بلکه باید در این زمینه به تصمیم نهایی رسیده و با توافق هم آن را مشخص کنند.

احکام مهریه در مورد ازدواج دائم و موقت تفاوت چندانی نمی کند و تقریبا مشابه هم می باشد. تصور اغلب افراد این است که در نکاح موقت به زن مهریه تعلق نمی گیرد اما اگر در این نوع ازدواج مهریه تعیین نشود، عقد صورت گرفته باطل است و اثر قانونی برای طرفین نخواهد داشت.

در ازدواج دائم شرایط کمی متفاوت است و اگر مهریه در همان ابتدا عقد تعیین نشود، مشکلی به لحاظ حقوقی ندارد و زوجین می توانند شرایط آن را بعد از عقد مشخص کنند.

طلاق

توصیه می شود که تکلیف مهریه در همان زمان عقد مشخص شود تا بعدا در این زمینه میان زوجین اختلافاتی پیش نیاید. چه بسا بسیاری از روابط زن و شوهری به دلیل مهریه منجر به جدایی می شود و باید راهکاری های مختلفی برای آن پیش بینی شود.

مهریه را از جهاتی می توان به چند دسته تقسیم بندی کرد. یکی از شناخته شده ترین آن ها مهریه عندالمطالبه است. بدین صورت که زن در صورت تمایل می تواند مطالبه مهریه کند و مرد موظف به پرداخت آن می باشد. در واقع مهریه عندالمطالبه از شرایط خاص و دشواری برخوردار است و هر زمان که از سوی زوجه تقاضا شود، زوج باید آن را بپردازد.

نوع مهریه تقریبا بر اساس استطاعت و توانایی مالی مرد تعیین می شود و از این جهت شرایط اقتصادی زوج بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه مطلب به صورت مفصل به بحث مهریه عندالمطالبه و شرایط قانونی آن می پردازیم.

درباره مهریه عندالمطالبه

گاهی اوقات ممکن است مرد به دلیل مشکلات مالی و عدم برخورداری از شرایط مناسب اقتصادی، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد که در این صورت حکم جلب وی صادر شده و روانه زندان می شود. همچنین در مواردی نیز زنان نتوانستند مهریه خود را وصول کنند که همه این موارد به دلیل نوع مهریه تعیین شده بستگی دارد.

در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد، زن هر موقع که تمایل داشت می تواند درخواست مطالبه مهریه کند و مرد باید در اسرع وقت اقدام به پرداخت آن کند.

به بیان دیگر زوجه هر زمان که اراده کند، به لحاظ قانونی این اختیار را دارد تا از همسر خود آن را مطالبه کند. مهریه عندالمطالبه از زمانی که عقد ازدواج انجام می شود، وظیفه ای قانونی برعهده مرد است و تحت هر شرایطی موظف به پرداخت آن می باشد.

در این نوع مهریه اگر مرد توانایی پرداخت نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار به دادگاه دهد. درخواست اعسار به این صورت است که مرد ابتدا نزد دادگاه باید عدم توانایی مالی خود را ثابت کند، سپس با پذیرش این تقاضا پرداخت مهریه برای زوج قسط بندی می شود.

لازم به ذکر است که اگر زوج از تمکین مالی برخوردار باشد و درخواست اعسار بدهد، بعد از بررسی های صورت گرفته مشخص شود که او از چنین وضعیتی برخوردار نیست، باید مبادرت به پرداخت مهریه به میزان مقرر نماید.

مهریه

حق حبس زوجه در مهریه عندالمطالبه

حق حبس به این معناست که تا زمانی که مهریه خانم پرداخت نشده باشد، وی می تواند از تمکین در برابر شوهر خود امتناع کند. مطابق ماده 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.

در مهریه عندالمطالبه نیز شرایط به همین گونه است و تفاوتی با انواع دیگر مهریه ندارد.

در واقع اگر زوجه مهریه خود را دریافت نکرده باشد، این اختیار را دارد تا از دستورات زوج پیروی نکند. به بیان دیگر تمکین زن از مرد منوط به پرداخت مهریه است. حتی اگر مهریه به صورت عندالمطالبه تعیین شده باشد، در صورت عدم دریافت مهریه امکان عدم تمکین زوجه از زوج به لحاظ قانونی وجود دارد.

در صورتی که مرد تحت هر شرایطی نتواند مهریه را پرداخت کند، زن می تواند از حق حبس استفاده کرده و وظایف قانونی خود را انجام ندهد. چنانچه پرداخت مهریه به صورت اقساطی برای مرد مشخص شده باشد، زوجه تا زمان پایان اقساط حق دارد از شوهر خود تمکین نکند.

لازم به ذکر است که عدم تمکین منجر به محرومیت زن از یکسری حق و حقوق قانونی خود می شود اما در این شرایط دلیلی بر عدم پرداخت نفقه به زوجه نمی شود.

مراحل دریافت مهریه عندالمطالبه

در صورتی که مهر خانم به صورت عندالمطالبه باشد، برای دریافت آن باید مراحل قانونی طی شود. در وهله اول بهتر است زن و شوهر اختلاف پیش آمده بابت مهریه را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنند. اما در صورتی که مرد از پرداخت مهریه امتناع کند، زن می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به مطالبه مهریه نماید.

اگر زوجه قصد شکایت از همسر خود بابت دریافت مهریه را داشته باشد، می بایست ابتدا دادخواستی متناسب با موضوع دعوا تنظیم کند. بعد از آن که دادخواست مطالبه مهریه عندالمطالبه تنظیم شد، باید تقدیم مرجع صالح گردد.

برای مطالبه مهریه، اجراییه ثبت و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی دارند اما با توجه به قانون جدید، زوجه ابتدا باید برای تقاضای مهریه به اداره ثبت مراجعه کند.

زمانی که زن مطالبه مهریه را از طریق اجراییه ثبت پیگیری می کند، باید مدت زمان مشخصی را منتظر بماند تا تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ شود. چنانچه بعد از گذشت شش ماه نتیجه مورد انتظار زوجه درمورد مهریه حاصل نشد، می تواند مطالبه مهریه عندالمطالبه را از طریق دادگاه مطرح کند.

در این شرایط باید دادخواست مهریه در دفاتر الکترونیک قضایی ثبت شود. سپس دادخواست مزبور به دادگاه خانواده فرستاده می شود. دادگاه بعد از بررسی دادخواست مهریه، جلسات دادرسی را با تعیین وقت مشخص تشکیل می دهد.

در نهایت دادگاه خانواده در ارتباط با درخواست زوجه مبنی بر مطالبه مهریه عندالمطالبه، رای مقتضی را صادر می کند.

طلاق

مهریه عندالمطالبه زندانی دارد؟

با توجه به این که نوع مهریه عندالمطالبه است، زوجه در صورت تمایل در هر زمانی این حق را دارد تا برای مطالبه مهریه از طرق قانونی اقدام کند.

با صدور رای دادگاه، زوج موظف به پرداخت مهریه می باشد. اگر مرد به هر دلیلی از پرداخت مهریه امتناع ورزد، اموال و دارایی او شناسایی شده و تا اطلاع ثانوی توقیف می شود. توقیف اموال و دارایی مرد با هدف پرداخت مهریه انجام می گیرد. در واقع مهریه خانم از دارایی های آقا پرداخت می شود.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که اگر مرد اموال و دارایی نداشته باشد، تکلیف مهریه خانم در این شرایط چه خواهد بود؟ در صورتی که مرد اموالی برای توقیف نداشته باشد، مهریه برای او قسط بندی می شود.

در واقع همان بحث اعسار مطرح می شود و زوج می بایست مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند. اقساط مهریه بر حسب توانایی زوج مشخص می شود و بر همین اساس باید ماهانه یا هر زمانی که دادگاه تعیین کند، می بایست به زوجه پرداخت شود.

در این شرایط اگر مرد از پرداخت مهریه استنکاف کند، زن می تواند حکم جلب او را بگیرد. در نهایت زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه عندالمطالبه به زندان می رود و سابقه کیفری برای او در سیستم قضایی ثبت می شود.

پس بهتر است آقایان مراحل قانونی تعیین شده برای پرداخت مهریه را به بهترین شکل ممکن انجام دهند در غیر این صورت حکم جلب آن ها گرفته شده و روانه زندان می شوند.

البته طبق رویه قضایی زمانی که حکم جلب مرد بابت عدم پرداخت مهریه صاد می شود، وی ابتدا به بازداشتگاه می رود. در این مرحله زوج به عنوان متهم شناخته شده و هنوز اتهام وارده به وی قطعی نشده است. سپس برای انجام تحقیقات مقدماتی پرونده به دادسرا ارجاع داده می شود.

در صورتی که در مرحله دادسرا عدم پرداخت مهریه از جانب مرد ثابت شود، پرونده برای صدور رای و تعیین مجازات به دادگاه کیفری ارسال می شود. سپس با صدور رای میزان مجازات مشخص شده و وی به حبس تعزیری محکوم می شود و در نهایت به زندان می رود.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

نوع دیگری از مهریه به شکل عندالاستطاعه می باشد. مهریه عندالاستطاعه با توجه به شرایط و توانایی مالی مرد مشخص می شود و باید عدم تمکن مالی زوج اثبات شود. پرداخت این نوع مهریه با توجه به استطاعت مالی زوج صورت می گیرد. مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه تفاوت هایی با هم دارند که عبارتند از:

  • مهریه عندالمطالبه در صورت تمایل زوجه در هر زمانی باید پرداخت گردد اما پرداخت مهریه عندالاستطاعه با توجه به تمکن مالی زوج انجام می شود.
  • در مهریه عندالمطالبه مرد باید ثابت کند که از توانایی مالی لازم برای پرداخت مهریه برخوردار نیست. در واقع زن وظیفه ای بایت عدم تمکن مالی مرد بابت مهریه ندارد. اما در مهریه عندالاستطاعه شرایط متفاوت است و زوجه برای مطالبه مهریه خود باید توانایی و استطاعات مالی را به اثبات برساند. در واقع در مهریه عندالاستطاعه اگر زن می خواهد به مهریه خود برسد، می بایست تمکن مالی زوج را ثابت کند. توانایی مالی زن می تواند از طریق اموال و دارایی او اثبات شود.
  • حق حبس زوجه تنها برای مهریه عندالمطالبه در نظر گرفته می شود، در صورتی که در مهریه عندالاستطاعه چنین حقی برای زوجه وجود ندارد. با توجه به این که مهریه عندالاستطاعه به توانایی مالی زوج بستگی دارد پس زوجه نمی تواند برای حق حبس از این نوع مهریه استفاده کند. تنها در صورتی که مهریه به شکل عندالمطالبه باشد، زن می تواند از حق حبس استفاده کند.

طلاق

مشاوره حقوقی برای مهریه عندالمطالبه

طرح دعاوی خانواده پیچیدگی های خاص خود را دارند و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد. متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه طلاق به دلیل عدم اطلاع از راه و روش های قانونی و حقوقی می باشد و به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می تواند در این زمینه موثر باشد.

در ارتباط با پرونده های مهریه، اخذ وکیل می تواند کمک فراوانی به شاکی نماید و در روند رسیدگی به پرونده تاثیر به سزایی خواهد داشت. اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل برای پرونده مهریه وجود نداشته باشد. در این صورت بهترین گزینه برای طرح دعاوی مرتبط با مهریه، مشاوره های حقوقی به صورت آنلاین و تلفنی است.

مشاوره های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می توان اطلاعات لازم در مورد انواع مهریه از جمله مهریه عندالمطالبه و غیره را کسب کرد.

سایت طلاق 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور خانواده و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند شما را در تمامی مراحل مطالبه مهریه راهنمایی نماید.

مشاوره حقوقی در ارتباط با مهریه عندالمطالبه توسط سایت طلاق 24 به صورت تخصصی انجام می شود و یقینا به راحتی می توانید اقدام به مطالبه مهریه نمایید. همچنین تهیه و تنظیم انواع دادخواست مهریه با موضوعات گوناگون به صورت کاملا تخصصی توسط این سایت صورت می گیرد.

برای آن که بتوانید مهریه خود را از همسرتان بگیرید، باید اطلاعات حقوقی به میزان کافی داشته باشید. به همین جهت برای تنظیم دادخواست مهریه و دریافت مشاوره های حقوقی در این زمینه می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

کلیه خدمات حقوقی مربوط به مسائل مهریه و سایر مسائل و مشکلات حقوقی در امور خانواده را با بهترین شرایط ممکن در اختیار شما قرار می دهیم.

مهریه عندالمطالبه چیست؟

مهریه عندالمطالبه به این معناست که زن هر زمان مهریه خود را مطالبه کند، باید پرداخت شود.

منظور از حق حبس در مهریه عندالمطالبه چیست؟

حق حبس در مهریه عندالمطالبه به این معناست که زوجه تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده باشد، می تواند از شوهر خود تمکین نکند.

آیا حق حبس برای مهریه عندالاستطاعه وجود دارد؟

خیر، حق حبس برای مهریه عندالاستطاعه وجود ندارد و زوجه نمی تواند از این حق استفاده کند.

زوجه برای دریافت مهریه عندالاستطاعه چه موردی را باید ثابت کند؟

در مهریه عندالاستطاعه زوجه باید عدم توانایی و استطاعات مالی زوج را ثابت کند.

در مهریه عندالمطالبه اگر مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه را نداشته باشد، تکلیف چه خواهد بود؟

ابتدا اموال و دارایی او شناسایی و توقیف می شوند تا مهریه خانم از این طریق پرداخت شود. در صورتی که مرد دارایی و اموالی نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار دهد تا پرداخت مهریه برای او قسط بندی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱