پیرامون طلاق

طلاق از طرف مرد چقدر طول می‌ کشد؟

راهنمای مطلب

برای امور حقوقی و قضایی نمی‌توان مدت زمان خاصی را به طور دقیق پیش‌بینی نمود. مدت زمان طلاق از طرف مرد نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

معمولا تعداد بالای پرونده در شعب دادگاه خانواده و انجام پروسه داوری در طلاق و مشاوره و غیره و همچنین اعتراضاتی که ممکن است در روند پرونده رخ دهد و ثبت طلاق در دفترخانه ازدواج و طلاق که این موارد سبب می‌شود، مدت زمان طلاق از طرف مرد طولانی‌تر گردد.

مثلا در طلاق از طرف مرد، زن می‌تواند اعتراض خود را به حکم دادگاه خانواده وارد نماید و در مراحل مختلف نظیر تجدید‌نظر‌خواهی و یا حتی فرجام‌خواهی اعتراض نماید و در طول این مدت، چون گواهی عدم سازش غیر قطعی می‌باشد، مرد نمی‌تواند به استناد آن اقدام به ثبت طلاق در محضر نماید و باید تا حصول نتیجه حکم قطعی دادگاه منتظر بماند.

در چه صورتی شوهر می‌تواند زن خود را طلاق دهد؟

بر طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

طبق قانون حمایت از خانواده طلاق از طرف مرد پس از مراجعه به دادگاه خانواده و دریافت گواهی عدم امکان سازش از طریق دادگاه میسر می‌باشد و البته منوط به پرداخت کلیه حقوق مالی زن مانند پرداخت نفقه و مهریه و اجرت المثل و در صورت امضا شرط تنصیف در عقدنامه.

طبق قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، مرد این اجازه را دارد که هر زمان بخواهد همسر خود را طلاق بدهد و اصولا نیازی نیست که دلیل موجهی برای طلاق دادن همسر خود ارائه دهد .لیکن بر طبق قانون زنان موظف می‌باشند برای درخواست طلاق دلایل قانع کننده‌ای را بر دادگاه بیاورند.

طلاق از جانب مرد جز کدام دسته از انواع طلاق می‌باشد؟

طلاقی که از جانب مرد رخ دهد و به مرحله اجرا بیانجامد، طلاق رجعی محسوب می‌گردد. طلاق رجعی نوعی طلاق است که در طول مدت عده طلاق، مرد می‌تواند از طلاق رجوع نموده و بدون نیاز به رعایت تشریفات خاصی، به همسر خود رجوع نموده و بدین سان تاثیر طلاق از بین می‌رود.

مرد می‌تواند در طول مدت عده به همسر خود رجوع کرده و با انجام هر کاری که نشانگر قصد وی برای ادامه زندگی مشترک باشد، رجوع را محقق سازد.

آیا عدم اطلاع دادگاه از رجوع زوج به زوجه جرم است؟

بله، بر طبق ماده 49 قانون حمایت از خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

به هم خوردن ازدواج

تا چه مدت مرد وقت دارد گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه ازدواج و طلاق جهت اجرای طلاق تقدیم نماید؟

طبق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رای است.

چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

بدین سان در صورت اجرا نکردن طلاق توسط مرد با عدم ارائه گواهی در ظرف مدت سه ماه اگر قصد طلاق دارد باید پروسه را از نو شروع نماید.

اگر گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود وضعیت توافقات پیشین زوجه چه می‌شود؟

بر طبق قانون در تبصره ماده 34 قانون حمایت از خانواده، اگر گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.

اگر پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نشود، تکلیف چیست؟

بر طبق ماده ۳۵ قانون حمایت از خانواده  هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.

در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

روند درخواست طلاق از طریق مرد به طور کلی چگونه است؟

دادخواست طلاق باید به صورت اینترنتی و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سامانه ثنا ثبت گردد. پس از ثبت دادخواست زمان رسیدگی به دادخواست به طرفین ابلاغ می‌گردد و به استناد قانون حمایت خانواده می بایست دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.

دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

بر طبق ماده 28 قانون حمایت از خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

البته محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند.

درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند. پس از اینکه دادگاه نسبت به دادخواست و گذر از این تشریفات  وارد پرونده شد، گواهی عدم امکان سازش در طلاق را صادر می‌نماید.

پس از صدور آن زوجه باید با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش ظرف سه ماه به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق جهت اجرای صیغه طلاق مراجعه نماید.

حلقه های ازدواج

موارد مندرج در رای دادگاه در خصوص طلاق چیست؟

بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

آیا ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه در هنگام طلاق لازم است؟

طبق ماده 31 قانون حمایت از خانواده ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آن که زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد چه مدارکی می‌باشد؟

  1. اصل شناسنامه و کارت ملی زوج
  2. اصل سند ازدواج (نکاح‌نامه)

در صورت در دسترس نبودن یا مفقود شدن اصل هر یک از مدارک بالا، می توان درخواست صدور مدرک المثنی را ارائه دهیم تا نسبت به صدور مدرک به صورت المثنی، اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین در صورتی که دادخواست طلاق از طرف مرد، به وسیله وکیل دادگستری تقدیم  شده باشد، علاوه بر مدارک شناسایی موکل، مدارک مثبت سمت وکیل نیز، لازم خواهد بود.

اگر طلاق از طرف مرد باشد و زوجه باکره باشد وضعیت مهریه به چه نحو است؟

نصف مهریه به زوجه تعلق می‌گیرد همچنین موجب از بین رفتن عده طلاق برای دختر هم می‌شود.

مطابق با ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از رابطه نزدیکی همسر خود را طلاق دهد مستحق نصف مهریه خواهد شد و لذا اگر مرد بیشتر از نصف مهریه را پرداخت کرده باشد، حق دارد مازاد آن را قیمت و یا عینا مسترد کند.

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد به چه نحو می‌باشد؟

اگر پدر و مادر به توافق برسند که کدام یک حضانت فرزند را به عهده بگیرند در این مورد دادگاه وارد نمی شود و جای بحث نیست.

در غیر این صورت  بدون تمایز بین جنسیت، کودکان تا 7 سالگی باید نزد مادر خود زندگی نمایند و پس از آن فرزندان دختر تا 9 سالگی و فرزندان پسر تا 15 سالگی نزد پدر می مانند و پس از این سن خودشان حق تصمیم‌گیری و انتخاب داشته و می توانند با هر یک از پدر و مادر به انتخاب خود زندگی نمایند.

دادگاه صالح در طلاق از طرف مرد در صلاحیت محلی کدام دادگاه خانواده می‌باشد؟

بر طبق قانون حمایت از خانواده،  محل رسیدگی به دعوای خانوادگی دادگاه محل سکونت زوجه باشد. بنابراین درخواست طلاق از طرف مرد در دادگاه خانواده ای رسیدگی شود که زوجه در آن حوزه سکونت دارد نه در محل سکونت مرد.

در صورتی که مرد، همسر خود را در دوران بارداری طلاق دهد وضعیت نفقه چگونه است؟

در صورتی که مرد، همسر خود را در دوران بارداری طلاق دهد باید نفقه او را تا پایان مدت بارداری و زمان وضع حمل، پرداخت نماید و در تمام این دوران نفقه را به عهده دارد.

گواهی عدم امکان سازش

وضعیت شرط تنصیف دارایی در طلاق از طرف مرد چگونه است؟

شرط تصنیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق، یکی از شروط مهمی است که در هنگام امضا سند ازدواج در دفترچه‌های ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد، تعیین شده است.

در صورتی که زوج در ضمن عقد نکاح، این شرط را امضا کرده باشد، باید نسبت به انتقال دارایی خود تا نصف اموالی که در زمان زوجیت و زندگی مشترک به دست آورده است، اقدامات لازم را انجام دهد.

در این موارد زوجه یا وکیل زوجه در جلسه دادرسی دادگاه خانواده به آن استناد نماید و لیست اموال و دارایی زوج را که در حین زندگی مشترک به دست آورده است را به دادگاه خانواده ارائه دهد، تا بتواند از این شرط بهره‌مند گردد.

نکته قابل ذکر این است که اگر حکم طلاق به درخواست زوج و اجرای شرط تصنیف اموال و دارایی در دادگاه صادر شده باشد، تا زمانی که طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به ثبت نرسیده، امکان اجرای شرط تصنیف اموال، وجود ندارد.

پس دریافت نصف اموال یا معادل آن توسط زوجه، منوط به ثبت طلاق است و صدور حکم طلاق به تنهایی، کفایت نخواهد کرد و طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به ثبت برسد.

آیا برای درخواست طلاق از جانب مرد نیاز به حضور وکیل می‌باشد؟

حتما به خوبی می دانید که پرونده‌های خانوادگی نیاز به صبر و دقت و دانش فراوان و تجربه دارند و هر پرونده با توجه به حضور وکیل علاوه بر این مزایا باعث می‌شود که دیگر نیازی به حضور طرفین در حین دادرسی نباشد مگر این که دادگاه لازم تشخیص دهد که عموما این گونه نیست.

همین مسئله از ادامه‌دار شدن اختلافات و درگیری‌ها و ناملایمات و مسائل روحی و روانی امر جدایی جلوگیری می‌نماید. همچنین روند کار به سریع‌ترین شکل ممکن ادامه می‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱