پیرامون طلاق

طلاق از شوهر معتاد چگونه است؟

راهنمای مطلب

شرایط گرفتن طلاق از شخص معتاد به آسانی پر کردن یک فرم و منتظر جواب آن بودن نیست! بسیاری از زنان تصور می‌کنند همین‌که مطلع شدند شوهرشان به ماده‌ مخدری اعتیاد دارد، مراحل پیچیده پرونده طلاق بخاطر اعتیاد به نفعشان به جریان می‌‌افتد و بعد از چند رفت و آمد مختصر، صیغه طلاق نیز جاری خواهد شد.

ما توصیه می کنیم این باورهای غلط را در پرونده های طلاق کنار بگذارید. جدایی و طلاق از شوهر معتاد کار چندان ساده ای نیست. در واقع قاضی دادگاه باید احراز نماید که شوهر بیمار و وابسته به مواد مخدر، به هیچ‌ عنوان قابل درمان نیست و اساس و بنیان خانواده با اعتیاد مضر او به خطر خواهد افتاد.

آیا اعتیاد همسر را می توان از مصادیق عسر و حرج زوجه عنوان نمود؟

اعتیاد همسر طبق قانون از جمله عللی است که باعث طلاق خواهد شد. اما قبل از هر اقدامی باید تمام جوانب این امر را به طور کامل بررسی کرد.

جدا از نوع ماده مخدر، مدت زمان مصرف آن و شدت تاثیرات زیان باری که بر خانواده و کسب و کار فرد معتاد گذاشته نیز از نظر دادگاه رسیدگی کننده بسیار مهم است.

اگر شوهر در مرحله آغاز مصرف است و نوع ماده و میزان آن مثل مواد مخدر صنعتی خاصیت مخربی سنگینی ندارد و کماکان دز زیادی مصرف نمی‌کند می‌توان در بدو امر برای بهبودی او اقدام نمود نه جدایی از او. پس باید امیدوار بود که او درمان شود.

همچنین اولین سوالی که بعد اطلاع از اعتیاد همسر به ذهن خطور می کند این است که آیا می‌توان با وجود چنین شخصی به زندگی مشترک ادامه داد و یا باید حتما به فکر طلاق از شوهر معتاد افتاد.

آیا واقعا می‌توان با فردی که معتاد است زندگی مشترک را ادامه داد و یا برای کم کردن فشارها و برخی آسیب‌ها، طلاق بهترین راه است؟

معمولا خانم‌ها اطلاعات لازم را ندارند که در مقابل همسر معتادشان باید چه رفتاری از خود نشان دهند. اگر همسر شخصی معتاد است و کماکان بر سر یک دوراهی طلاق یا ادامه زندگی گیر افتاده‌، لازم است جوانب زیادی را بسنجد.

قطعا بهره‌مندی از مشاورین ترک اعتیاد یکی از راه‌حل‌های پیش رو است. ولی از دیدگاه و قوانین حقوق، اعتیادی موجبات طلاق را فراهم خواهد کرد که به ضرر زن باشد، به عبارت دیگر، این ضرر باعث عسر و حرج یا قرار گرفتن زن در تنگنا گردد.

در هر صورت اولین گام این است که، زن باید در دادگاه اثبات کند که مرد معتاد است. این امر توسط پزشکی قانونی انجام می‌شود و دادگاه مرد مظنون را به آنجا می‌فرستد تا آزمایش های لازم را بدهد.

مبنای همه این مواردی که به زن اجازه داده تا به صورت یک طرفه از شوهرش معتادش جدا گردد، عسر و حرج است یعنی زن در زندگی زناشویی دچار مشقت و سختی شود. پس در صورتی که زن ثابت کند که در زندگی با مرد معتاد به چنان مشقت و سختی دچار است که دیگر ادامه زندگی برایش امکان پذیر نمی باشد و این مورد را در دادگاه ثابت کند، دادگاه می تواند به درخواست زوجه پاسخ مثبت داده و حکم به طلاق او را صادر نماید.

اعتیاد

بررسی مواد قانونی مرتبط با طلاق به دلیل اعتیاد شوهر

مطابق با بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار به زوجه حق داده است که با فراهم آمدن شرایطی و با اثبات اعتیاد مضر شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق اثبات عسر و حرج، بتواند به رغم مخالفت مرد، از او جدا شده و طلاق بگیرد.

اما در صورتی که زوج شرایط چاپ شده در سند نکاحیه به خصوص شرط شماره ۷ این سند را امضاء نموده باشد، کار زوجه به مراتب آسان تر خواهد شد.

در شرط ذکر شده آمده است: “ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.” امکان طلاق یک طرفه برای زوجه را فراهم خواهد کرد یا به عبارتی زن وکالت در طلاق خواهد داشت.

رویه فعلی محاکم، چه شرایطی را برای طلاق زن از شوهر معتاد خود در نظر گرفته است؟

در ادامه بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی چنین ذکر گردیده است : « اعتیاد زوجه به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌ بنیان زندگی خانوادگی خدشه ای وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام شوهر به ترک اعتیاد در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، مقدور نباشد. ‌و چنان چه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف‌ موارد مخدر روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام می شود.»

از دیگر موارد و روش هایی که زوجه با تمسک به آن قادر خواهد بود اعتیاد مرد را در دادگاه به اثبات برساند، استفاده از شهادت شهود است. به این معنی که اشخاصی که فرد معتاد را کاملا می‌شناسند و از وضعیت اعتیاد او آگاهی کامل دارند در دادگاه به نفع زوجه، به این موضوع شهادت می دهند.

در این شرایط هیاتی توسط دادگاه رسیدگی کننده به طلاق، برای پیگیری و تحقیق در این زمینه منصوب خواهد شد تا صحت و درستی این امر را تایید نماید و نهایتا با ارائه گزارش لازم، دادگاه تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

طلاق

چه عواملی باعث پذیرفته شدن اعتیاد مرد به عنوان دلیل طلاق در دادگاه خواهد شد؟

مطابق با قانون مدنی، دادگاه در صورتی که زوج  به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد مضر داشته باشد، با توجه به شرایطی که در ادامه ذکر خواهد شد، اقدام به صدور رای طلاق به نفع زن می نماید. این شرایط عبارتند از:

  • اعتیاد مرد به‌ بنیان و کانون خانواده آسیب جدی وارد آورد.
  • مرد از ترک کردن اعتیاد مضر خود خودداری نماید.
  • امکان ملزم نمودن مرد به ترک مواد مخدر و غیره در مدت زمانی‌ که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم است، وجود نداشته باشد.
  • در حالتی که مرد به تعهدات خود عمل ننماید یا پس از ترک اعتیاد، مجددا به مصرف‌ مواد روی آورد.

لذا با وجود یکی از شرایط ذکر شده و با توجه به درخواست زن، حکم طلاق صادر خواهد شد. لازم به ذکر است، به صرف ثابت کردن اعتیاد شوهر توسط زن، امکان استفاده از این دلیل برای گرفتن حکم طلاق کافی نخواهد بود و باید حتما اعتیاد زوج به تشخیص دادگاه، برای زن و زندگی مشترک مضر محسوب شود و به زندگی زناشویی خلل و خدشه وارد کند.

نکته ای که در اینجا لازم است ذکر گردد این است که، در شروط ضمن عقد در سند نکاحیه، موضوع اعتیاد دقیقا مشخص نگردیده. این شرط این گونه مطرح شده است: “ابتلای شوهر به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه برای زندگی خانوادگی خلل آور بوده و ادامه زندگی برای زن دشوار باشد”.

پس با توجه به این عبارت، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که مقصود قانونگذار از اعتیاد، نوع خاصی از آن نیست و بر هر نوع اعتیادی، به شرط اثبات آن در دادگاه دلالت خواهد کرد.

مواردی از قبیل اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی، اینترنت، بازی های کامپیوتری، شبکه ‎های اجتماعی و غیره در واقع نکته مشترک همه این اعتیادها، ایجاد ضرر و آسیب رساندن آن ‎ها به زندگی زناشویی و کانون خانواده محسوب می شود.

عبارت عسر و حرج به چه معنایی است و قانون گذار چه مصادیقی برای آن در نظر گرفته است؟

عسر و حرج به این معناست که ادامه زندگی زناشویی برای زوجه با مشقت و سختی شدیدی همراه باشد و به نوعی غیر ممکن باشد و خطرات جانی و مالی و حیثیتی در پی داشته باشد.

در صورت اثبات این شرایط، زوجه می تواند یک طرفه از زوج و بدون اجازه و اذن وی طلاق بگیرد. قانون به صورت کاملا کلی فقط عنوان عسر و حرج را آورده است ولی مصادیق آن را ذکر نکرده به همین خاطر مواردی تمثیلی زیر که اعتیاد مضر شوهر نیز جزیی از آن است، برای حل این مشکل به کمک قانون گذار آمده است و از مصادیقی می باشد که زوجه می تواند از شوهر خویش طلاق بگیرد:

اعتیاد

درصورتی که مرد به یکی از مواد مخدر و یا به مشروبات الکلی اعتیاد داشته باشد، به اندازه ای که بر اساس زندگی خانوادگی خدشه ای وارد آورد و خودداری یا عدم امکان الزام وی به ترک آن، از مصادیق عسر و حرج بوده و زوجه می تواند درخواست طلاق یک طرفه را به دادگاه ارائه کند.

البته اگر مرد به تعهد خود مبنی بر ترک اعتیاد عمل نکند و دوباره به مواد مخدر آلوده شود ، زوجه می تواند درخواست طلاق داده و طلاق خود را بدون اذن وی بگیرد .

ترک زندگی خانوادگی

در صورتی که مرد به مدت حداقل 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال، بدون هیچ عذری، زندگی خود را ترک نماید، این مورد، از مصادیق عسر و حرج بوده و زن می تواند درخواست طلاق کند

حکم قطعی

اگر مرد به حبس 5 سال یا بیشتر محکوم گردد، زن قادر است درخواست طلاق بدهد، چون این مورد نیز از موارد عسر و حرج است.

ضرب و شتم

ضرب و شتم یا هر سو رفتار از سوی زوج که به صورت مستمر تکرار شود و عرصه را بر زن تنگ نماید به طوری که بیم ضرر جانی باشد و عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

بیماری صعب العلاج

مبتلا شدن مرد به بیماری صعب العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه و بیماری که زندگی مشترک را تحت الشعاع قرار دهد، از مصادیق عسر و حرج است و این اذن را به زن می دهد که طلاق خود را از مرد بگیرد.

البته باید دقت داشت که مواردی که در بالا ذکر شد حصری نیست، یعنی صرفا همین موارد نیست که دادگاه را مجاب خواهد کرد تا زوجه بتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

زوجه می تواند هر مورد دیگری را به اثبات برساند که البته باعث عسر و حرج شده و دیگر ادامه زندگی بسیار مشقت بار و سخت گردیده است.

پیشنهاد می کنیم به دلیل جوانب متعدد و بعضا پیچیده، در اثبات موارد عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه، لطفا قبل از هرگونه اقدام قضایی، اطلاعات کامل و مورد نیاز را در این خصوص کسب کنید.

شوهر معتاد

آیا در صورت صدور حکم طلاق به دلیل اعتیاد شوهر، مهریه نیز قابل مطالبه است؟

مهریه هم در شرع و هم در قانون یکی از حقوق مالی زوجه است و بعد از وقوع عقد نکاح در ذمه شوهر قرار می گیرد و هر وقت که زن درخواست نماید باید به او پرداخت گردد.

اما سوال این است که با تقاضای طلاق از طرف زن به دلیل اثبات اعتیاد مضر شوهر، تکلیف مهریه چه می شود؟

همانگونه که در سایر مقالات نیز ذکر شد، در طلاق توافقی زوجین باید بر سر هر چیزی که مورد نزاع آن ها می باشد توافق کنند، مثل مهریه و چنانچه تقاضای طلاق از طرف مرد باشد، باید مهریه را پرداخت کند، اما در خصوص طلاق از ناحیه زوجه به دلیل اعتیاد مضر شوهر، مورد کمی پیچیده می شود.

در اینجا اگر زن موارد عسر و حرج را ثابت نماید و دلیلی محکمه پسند ارائه کند، قادر است هم طلاق بگیرد و هم مهریه خود را طبق حکم دادگاه دریافت کند.

معمولا فرآیند و پروسه طلاق از طرف زن بسیار طولانی و مشکل است، بنابراین توصیه می کنیم بدون داشتن وکیل در این خصوص به هیچ عنوان اقدام قانونی نکنید. زیرا در اغلب موارد بدون داشتن وکیل و عدم توانایی در اثبات عسر و حرج و اعتیاد مضر شوهر، فقط وقتتان را هدر خواهید داد و به چیزی نخواهید رسید.

ضمنا برابر با آخرین رویه محاکم و قوانین حمایت از خانواده، مهریه  تا ۱۱۰ سکه قابل وصول است و در صورت اثبات اعسار زوج، قانون او را مجبور به پرداخت بیش از ۱۱۰سکه نخواهد کرد. یعنی مهریه زنان هر چقدر هم که باشد، قانون مرد را مکلف به پرداخت ۱۱۰سکه نموده است و الباقی مهریه درصورتی قابل وصول است که زوجه قادر باشد ثابت نماید همسرش توان مالی دارد و اگر مالی از زوج شناسایی نشود، طبق ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی عمل خواهد شد و اگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد، مهریه همان ۱۱۰سکه می باشد.

در پرداخت مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه،‌ از سوی دادگاه حکم جلب صادر نمی گردد و در صورت استطاعت مالی زوج صرفا اموال وی توقیف خواهد شد و مطابق این لایحه تا ۱۱۰ سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرایی برای اعمال ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد، یعنی زوجه می‌تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده ۳، حکم جلب زوج را از دادگاه بگیرد.

تکلیف نفقه زنی که اقدام به طرح دعوای طلاق علیه شوهر معتادش نموده چه می شود؟

نفقه زمانی به زن تعلق می گیرد، که زن در منزل تدارک دیده شده از جانب شوهر هر چند معتاد باشد زندگی نماید و این زندگی ادامه دار باشد، درصورتی که زن و مرد طلاق بگیرند دیگر مرد عهده دار نفقه همسر سابق خود نخواهد بود. هرچند این طلاق به واسطه اعتیاد او باشد.

صرفا در صورتی که طلاق رجعی بوده، یعنی مرد حق رجوع به زندگی زناشویی خود را داشته باشد، با رجوع به زن، طلاق از بین خواهد رفت و زندگی دوباره شروع خواهد شد، در چنین شرایطی زن می تواند در منزل شوهر زندگی کرده و نفقه نیز دریافت کند. اما چنانچه طلاق غیر رجعی باشد نفقه ای به زن تحت هیچ شرایطی تعلق نمی گیرد.

مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری و انجام پرونده های مختلف طلاق و مطالبه حقوق زوجه مانند نفقه ایام زوجیت کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

اعتیاد به الکل

سرپرستی وحضانت از فرزندان در صورت طلاق به دلیل اعتیاد مرد، بر عهده کدام یک از زوجین گذاشته می شود؟

طبق قانون حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادر است و بعد از 7 سالگی با پدر است. البته حتی بعد از 7 سالگی مصلحت طفل در نظر گرفته خواهد شد.

صرفا در طلاق توافقی است که دو طرف باید توافق بر سر حضانت فرزند نمایند تا مشکلی در دادگاه پیش نیاید، در غیر این شرایط در طلاق های دیگر حضانت تا 7 سالگی با مادر بوده و بعد از 7 سالگی با پدر، مگر طرف دیگر ثابت کند که طرف دیگر صلاحیت حضانت فرزندان را دارا نیست و اعتیاد شوهر نیز یکی از این دلایل است.

براساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: در صورتی که در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ نماید.

مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین

  1. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
  2. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
  3. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
  4. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
  5. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق.

آیا پدر معتاد می توانند با فرزندان خود که در حضانت دیگری است ملاقات کنند؟

در طلاق توافقی همه چیز با توافق زوجین انجام می شود و در مورد ملاقات فرزند باید از قبل زوجین توافق لازم را بعمل آورند. در سایر طلاق ها یک رویه ای قانون مدنی دارد که چنین بیان می دارد: هر یک از والدین که طفل در حضانت او نیست، حق دارد طفل خود را ملاقات کند.

مشخص کردن زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت وجود اختلاف بین والدین با محکمه خواهد بود. البته ساعات و روزهای آن را محکمه در صورت عدم توافق زوجین تعیین می کند.

طبق ماده تحت هیچ شرایطی نمی توان حق ملاقات مادر یا پدری که حق حضانت با او نیست را از وی سلب نمود، حتی اگر شوهر معتاد باشد.

اگر هر یک از والدین از اجرای حکم دادگاه در خصوص حضانت طفل استنکاف نمایند یا مانع اجرای آن گردند و یا از استرداد طفل امتناع نمایند، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می گردد.

هزینه های دادرسی دعوای طلاق به دلیل اعتیاد شوهر به چه میزان است؟

برای رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به آن است.

در واقع هزینه دادرسی، به هزینه‌هایی اطلاق می‌گردد که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات متعدد، دریافت می گردد.

لذا رسیدگی به درخواست طلاق به عنوان دعوایی غیرمالی و رسیدگی به سایر حقوق زوجه به عنوان دعوای مالی در محاکم مورد رسیدگی قرار می گیرد و هزینه های دادرسی آن نیز دریافت می گردد.

اگر زوجه درخواست مطالبه حقوق قانونی خود را به همراه دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم کند، هزینه دادرسی آن را باید مطابق دعاوی مالی پرداخت نماید و در نهایت در صورتی که زوج معتاد، محکوم به پرداخت آن به همسر خود گردد، زوجه می‌تواند هزینه دادرسی را با عنوان تادیه خسارت و هزینه‌ های دادرسی، از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه نیز با توجه به مدارک و دلایل مورد استناد زوجه، حکم به پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط زوج، صادر می نماید.

از آن جایی که برای ثبت این گونه شکایات، دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی دارند، هزینه دادرسی هم با توجه به نحوه دعوایی که به این مراجع ارجاع شده است تعیین می گردد.

اما در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت شکایت تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت شکواییه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد.

برای اطلاع از تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 می توانید به قانون بودجه کشور مراجعه نمایید.

شوهر معتاد

آیا برای طرح دعوای طلاق به دلیل اعتیاد زوج، به استفاده از خدمات وکیل نیاز است؟

مکرر در این مقاله اشاره کردیم، مطالبه حقوق قانونی زوجه و طرح دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد زوج، یکی از مسائل بسیار کاربردی و مهم در عقد دائم محسوب می گردد، و از اهمیت بالایی برخوردار است.

طرح دعوای طلاق به دلیل اعتیاد مضر زوج، دارای قوانین و مقررات و بار اثباتی خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در خصوص آن‌ ها دارند. مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای طلاق 24 در فرآیند مطالبه و دریافت حقوق زوجه و گرفتن حکم طلاق او به دلیل اعتیاد شوهر: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به درخواست طلاق خواهد بود.

همچنین وکلای دادگستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم دادخواست، شما را راهنمایی کنند و می توانند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای اثبات دعوا، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟

علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی شکایت شما را  تا حدودی پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

پس اگر شما هم قصد دریافت حقوق قانونی خود را در ضمن شکایت طلاق از شوهر معتاد خود را دارید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، می توانید از طریق راه ارتباطی ما در طلاق 24، با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.

برای طرح دادخواست طلاق از سوی زوجه، چه مدارکی باید به همراه داشته باشیم؟

همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، برای طرح دعوای طلاق به دلیل اعتیاد زوج و زنده نمودن حق و حقوق از دست رفته خود، شما نیز باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت بر تعلق عسر و حرج به دلیل اعتیاد مضر شوهر در دوران زندگی زناشویی است با استناد به دلایل قانع کننده به دادگاه ارائه کنید و مطالبه سایر حقوق قانونی خود را نیز با استناد به سنوات زندگی مشترک مطالبه نمایید و آن ها را به همراه دادخواست تقدیمی، حتما ضمیمه پرونده‌ کنید.

اصلی ترین مدارک برای طلاق به درخواست زوجه شامل: اصل سند ازدواج رسمی، شناسنامه، کارت ملی و تقاضای ارجاع امر به کارشناس یا استماع شهادت شهود است.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون ، برای اثبات هر دعوایی از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست.

مهمتر از هم، انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی در دعاوی طلاق به چه صورت است؟

مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری یا اداری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی و ثبت شکایت، هزینه های کارشناسی و غیره خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
وکیل خانواده: ۸۷۱۳۲۳۳۳ - ۰۲۱